نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،اهواز،ایران

3 کارشناس روانشناسی بالینی مرکزمشاوره پرورشی بنیاد شهید اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1994.16538

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • B. Najarian 1
  • B. مکوندی 2
  • F. Laiami 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Instructor of Psychology, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Clinical Psychology Expert, Ahvaz Shahid Foundation Educational Counseling Center, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-