نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.2001.16602

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • G. Rajabi
  • Y.A. Attari
  • J. Haghighi

Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-