نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربتی

10.22055/psy.2001.16603

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • A. Neissi 1
  • B. Najarian 1
  • F. Pourfaraji 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Educational Psychology

چکیده [English]

-