آ

 • آبام‌، زُیا بررسی‌ کمی‌ فعالیتهای‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ طی‌ سالهای‌ 1378 ـ 1363 [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 107-122]

 • آتش افروز، عسکر رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 78-98]

 • آتش افروز، عسکر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 225-254]

 • آدینه وند، عبداله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • آروین فر، فاطمه بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • آریاپوران، سعید تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • آریاپوران، سعید اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]

 • آریاپوران، سعید بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • آزادفلاح، پرویز مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

 • آزادیکتا، مهرناز بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی به عنوان پیش‌بین‌های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]

 • آفتاب، رویا مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

 • آقاجانی افجدی، اعظم بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

 • آقامیرلی، مرضیه مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • آقایوسفی، علیرضا آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]

 • آقایوسفی، علیرضا بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • آقایی، اصغر مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • آقایی جشوقاتی، اصغر مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

 • آهنکوب نژاد، محمد رضا مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

 • آهنکوب نژاد، محمد رضا مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

 • آهی، قاسم مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • آهی، قاسم رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

 • آهی، قاسم رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 111-132]

 • آهی، قاسم مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

ا

 • ابراهیمی، سارا ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

 • ابراهیمی قوام، صغری مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • ابوالقاسمی، عباس بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • ابوالقاسمی، عباس بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]

 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • ابوالقاسمی، عباس رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

 • ابوالقاسمی، عباس ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • ابوالقاسمی، عباس نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 183-204]

 • ابوالقاسمی، عباس‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ با توجه‌ به‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 1-18]

 • ابوالقاسمی، عباس‌ بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 55-72]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • ابوترابی کاشانی، پریسا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • احدی، بتول مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

 • احدی، حسن بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • احدی، حسن تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • احدی، حسن مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • احدی، حسن اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • احدی، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • احدی، حسن مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • احدی، سمیرا بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان 5-2 ساله مهدهای شهرستان تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 165-182]

 • احمدبیگی، نسرین نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 47-66]

 • احمدی، رضا مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • احمدی، سمیه سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • احمدی، سید احمد بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • احمدی، سید جعفر اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • احمدی، شادی نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

 • احمدیان، حمزه تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • احمدی انگالی، کامبیز اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • احمدی فروشانی، سید حبیب اله رابطه‌ی بین نگرش مذهبی، سلامت روان، شادی و لذت در دانشجویان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 123-138]

 • ادیبی سده، شهناز اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • اذرنوش، فاطمه رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون-اهواز [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 181-204]

 • ارشدی، نسرین بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 187-208]

 • ارشدی، نسرین رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 219-236]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

 • ارشدی، نسرین رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • ارشدی، نسرین بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • ارشدی، نسرین اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

 • ارشدی، نسرین اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • ارشدی، نسرین بررسی متغیرهای شخصیّتی، شغلی، سازمانی به‌عنوان پیش‌بین‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 139-164]

 • ارشدی، نسرین اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 105-124]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 117-136]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • ارشدی، نسرین طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 45-64]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 1-32]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • ارغوانی، مرضیه مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • ارفع رحیمیان، یوسف رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 111-132]

 • استبرقی، مهدیه نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسدزاده، حسن تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • اسدزاده، نیما اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • اسدی مقدم، عزیزه ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • اسعدی، سمانه نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

 • اسماعیلی، لیلا اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 15-32]

 • اسماعیلی، مریم اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 15-32]

 • اشرفی، عماد اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • اشرفیان، ندا تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 229-252]

 • اصغرزاده، گلناز نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

 • اصغری‌مقدم‌، محمدعلی‌ بررسی‌ نقش‌ روان‌نژندگرایی‌ ، باورهای‌ مربوط‌ به‌ درد و راهبردهای‌ مقابله‌ای ‌ در سازگاری‌ با درد مزمن‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 1-32]

 • اصغری مقدم، محمدعلی تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • اصفهانی اصل، مریم اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]

 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

 • اعتمادی، عذرا مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • اعتمادی فر، مسعود اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

 • افتخار، زهرا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • افتخاری‌، رضا استفاده‌ از روشهای‌ کمی‌ در تعیین‌ وزن‌ سؤالات‌ پرسشنامه‌ ارزیابی‌ اساتید [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 127-138]

 • افروز، غلامعلی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • افروز، غلامعلی تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

 • افسردیر، حمید بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • افشاری، علی مقایسه اثربخشی مشاوره فردی (رویکردآدلر) با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی (رویکرد الیس) بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 95-110]

 • افشاری، علی طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 45-64]

 • افضلی، افشین کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 89-104]

 • افضلی، افشین بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

 • اکابریان، شرافت‌ تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ داشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 115-126]

 • اکبری، بهمن مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • اکرمی، لیلا اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 193-222]

 • الهام‌پور، حسین‌ ارزشیابی‌ پنجمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ آبادان‌ 20 و 21 اسفندماه‌ 1376 [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 161-172]

 • الهام‌پور، فوزیه‌ بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 59-88]

 • الهام پور، حسین ارزشیابی‌ چهارمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ اهواز 13 و 14 اسفندماه‌ 1375 [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 112-124]

 • الهام پور، حسین بررسی‌ رابطه دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ مدارس‌ ناحیه‌ یک‌ اهواز با کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ شخصی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 57-70]

 • الهام پور، حسین ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

 • الهام پور، حسین ارزش یابی دومین سمینار ارائه یافته های پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان16/17اسفند1373اهواز [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 163-170]

 • الهام پور، حسین گزارش سومین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی 6-5 اسفند ماه 1374 - اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 103-112]

 • الهی، عادله اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • امامی پور، سوزان مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • امانی، زیبا آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

 • امیدیان، مرتضی نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

 • امیدیان، مرتضی‌ تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 1-12]

 • امیدیان، مرتضی‌ بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 73-98]

 • امیدیان، مهدی تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 187-202]

 • امیرفخرایی، آزیتا اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

 • امیری، سهراب ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]

 • امیری، سهراب هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]

 • امیری، شعله پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • امین بیدختی، علی‌اکبر مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • امین جعفری، امیرصالح هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • امینی، فاطمه رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

 • امینی، فاطمه بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • امینیان دهکردی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

 • امین یزدی، سیدامیر طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]

 • اناری، آسیه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 227-244]

ب

 • باباپور، جلیل مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • بابامحمدی، مهسا بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 255-268]

 • بابامیری، محمد بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 187-208]

 • باعزت، فرشته اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

 • باغبان، ایران تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • باغبان، ایران بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • باغبان، ایران بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • باغبان، ایران بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 161-178]

 • بافنده قراملکی، حسن پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 113-134]

 • باقری، خسرو تعلیم و تربیت در دید گاه تأویلی [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 23-48]

 • باقری، مسعود رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • باقری، مسعود رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]

 • باقریان، فاطمه سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • باقریان خسروشاهی، صنم مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • باقری شیخانگفشه، فرزین رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • باوی، ساسان مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • بحرانی، محمود بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر میزان‌ کتابخوانی‌ و مطالعه‌ آزاد دانش‌آموزان‌ متوسطه‌ در استان‌ فارس‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 85-102]

 • بختیارپور، سعید اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • بختیارپور، سعید مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • بخشی پور، عباس بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]

 • بدری گرگری، رحیم نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

 • برابادی، حسین‌احمد تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • برات پور، شهرزاد رابطه علّی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • برازجانی، فاطمه اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • برجعلی، احمد کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 89-104]

 • برجعلی، احمد اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • برزگر، مجید مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • برزگری، لیلی نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • برکت، غلامحسین ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

 • برنا، محمدرضا مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • برومند نسب، مسعود بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • برومندنسب‌، مسعود بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 1-24]

 • برومندنصب، مصعود برسی رابطه جایگاه مهاب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]

 • برومندیان، نیکتا مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • بریاجی، مهدی بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • بساک‌نژاد، سودابه‌ بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 1-24]

 • بساک نژاد، سودابه رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

 • بساک نژاد، سودابه بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

 • بساک نژاد، سودابه اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 61-78]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 18-217]

 • بساک نژاد، سودابه تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]

 • بساک نژاد، سودابه بررسی تأثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم‌وابستگی و تمایزیافتگی زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 121-142]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 125-144]

 • بساک نژاد، سودابه تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شبانه‌روزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 205-224]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 75-98]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • بساک نژاد، سودابه اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]

 • بشارت، محمدعلی نقش واسطه‌ای خودتنظیم‌گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]

 • بشکار، سلطانعلی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • بشلیده، کیومرث بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]

 • بشلیده، کیومرث بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 187-208]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • بشلیده، کیومرث بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

 • بشلیده، کیومرث بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 89-102]

 • بشلیده، کیومرث بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

 • بشلیده، کیومرث رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

 • بشلیده، کیومرث تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • بشلیده، کیومرث طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • بشلیده، کیومرث رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 199-212]

 • بشلیده، کیومرث بررسی متغیرهای شخصیّتی، شغلی، سازمانی به‌عنوان پیش‌بین‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 139-164]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه برخی متغیرهای شغلی و سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی‌گری استرس شغلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 117-140]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 256-233]

 • بشلیده، کیومرث بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و خشنودی شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر عزت‌نفس در معلمان مقطع راهنمایی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 143-160]

 • بشلیده، کیومرث طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 117-136]

 • بشلیده، کیومرث بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 153-170]

 • بشلیده، کیومرث طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • بشلیده، کیومرث رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

 • بشلیده، کیومرث بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • بشلیده، کیومرث‌ بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 25-46]

 • بقولی، حسین مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • بگیان کوله مرز، محمدجواد اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • بلالی دهکردی، مهشاد پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • بنابی‌ مبارکی‌، زهرا بررسی‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ و درون‌ موضوعی‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ (خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌) در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-76]

 • بنی‌جمالی، شکوه‌السادات ریشه‌یابی‌ علل‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ها در رابطه‌ با ویژگیهای‌ روانی‌- اجتماعی‌ دختران‌ و پسران‌ قبل‌ از ازدواج‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 143-170]

 • بهادری، مهناز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • بهارلو، مصطفی رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

 • بهاروند، وحید مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • به پژوه، احمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • بهرام آرا، زهرا رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • بهرامی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • بهرامی، هادی هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

 • بهروزی، ناصر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-186]

 • بهروزی، ناصر بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 269-290]

 • بهروزی، ناصر تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • بهروزی، ناصر رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • بهروزی، ناصر رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

 • بهروزی، ناصر رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • بهروزی، ناصر بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 39-68]

 • بهروزی، ناصر آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • بهروزی، ناصر مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • بهروزی، ناصر بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 37-58]

 • بهزادی، الهام بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 256-233]

 • بهمئی، ابوطالب تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • بیت‌مشعل، بلقیس طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • بیداری، فرزانه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

 • بیرامی، منصور اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]

 • بیرامی، منصور اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

 • بیرامی، منصور بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]

 • بیرامی، منصور پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-152]

 • بیگدلی، ایمان اله اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • بیگدلی، ذاهد معیار فلش‌ و سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 97-110]

 • بیگدلی، زاهد بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ آنان‌ و از طرح‌ تأمین‌ مدرک‌ و بررسی‌ میزان‌، علل‌ و مشکلات‌ استفاده‌ آنان‌ از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ در خارج‌ از دانشگاه‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 127-148]

 • بیگدلی، زاهد موانع‌ موجود در راه‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و دسترسی‌ به‌ اطلّاعات‌ علمی‌ و فنی‌ در کشورهای‌ در حال‌ رشد [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 93-117]

 • بیگدلی‌، زاهد پیدایش‌ و گسترش‌ خدمات‌ مرجع‌ در کتابخانه‌ها [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 125-154]

 • بیگلری، فاطمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

پ

 • پاسیار، سحر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • پاشا، رضا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

 • پاشا، رضا اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • پاشا، رضا مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • پاشا، رضا مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • پاک‌سرشت، محمدجعفر فرضیه‌ در تاریخچه‌ پژوهش‌ علمی‌ و مشکلات‌ فرضیه‌ آزمایی‌ در علوم‌ تربیتی‌ و رفتاری‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 1-28]

 • پاک‌سرشت، محمدجعفر مضامین‌ پُست‌ مدرنیسم‌ و دلالتهای‌ تربیتی‌ آن‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 89-106]

 • پاک نژاد، محسن ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • پرواز، سهیلا نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 47-66]

 • پهلوانی، الناز تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • پوراسمعلی، اصغر رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • پوراعتماد، حمیدرضا بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 255-268]

 • پوراعتماد، حمیدرضا مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • پورجمشیدی، مریم بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

 • پورحیدری، سپیده اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • پورسلطانی زرندی، حسین رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

 • پورسمر، سیده لیلا مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

 • پورشریفی، حمید تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 141-160]

 • پورشهریار، حسین پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • پورشهریار، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

 • پورفرجی، فرج مقایسه عمل کرد تحصیلی،سلامت روانی جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر باتوجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پایه اول دبیرستان های شهرستان اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 67-86]

 • پورکاشانی، امیر مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

 • پولادی‌، محمدعلی‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 103-114]

 • پولادی‌ ریشهری، ا... کرم‌ بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 49-72]

 • پیرنیا، محمد علی تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی آنان از عمل کرد درس علوم و پیش بینی آنان از موفقیت آینده آنش آموزان پایه دوم راهنمایی [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 3-23]

 • پیریایی، صالحه اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]

 • پیشداد، غلامرضا اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • پیمان نیا، بهرام تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 141-160]

 • پیمان نیا، بهرام اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

 • پیمان نیا، بهرام اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 171-188]

ت

 • تاج بخش، خزر رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • ترخان، مرتضی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 27-42]

 • ترکان، هاجر مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • ترک لا دانی، فاطمه مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

 • تقوایی نیا، علی آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 43-74]

 • تقی لو، صادق مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

 • تویاری، عباداله مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • تیموری، اسفندیار بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-190]

ث

 • ثابت، مهرداد پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • ثابتی، فهیمه‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 1-16]

ج

 • جاودان، موسی طراحی و تدوین الگوی تقویت روحیه و فرهنگ کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 197-214]

 • جبل عاملی، شیدا اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

 • جدیدی، هوشنگ بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 269-290]

 • جزایری، رضوان السادات مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • جعفرپور رضائی، میلاد روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 153-172]

 • جعفر طباطبایی، سمانه سادات رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

 • جعفری، عیسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

 • جعفری نژاد، لیلا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

 • جلالی، اردوان بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • جلالی خواه، اعظم تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • جمشید بیک، آسیه مقایسه‌ی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به شیوه TADS با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان 17-14 ساله شهر اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-186]

 • جمشیدی‌پور، الهام‌ بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ آنان‌ و از طرح‌ تأمین‌ مدرک‌ و بررسی‌ میزان‌، علل‌ و مشکلات‌ استفاده‌ آنان‌ از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ در خارج‌ از دانشگاه‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 127-148]

 • جمهری، فرهاد تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • جهانبخشی، زهرا پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • جهانی فر، مجتبی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

 • جوان مجرد، عبدالناصر رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

 • جودزاده، مهتا بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 245-268]

 • جوکار، بهرام رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 245-264]

 • جوکار، فرهاد تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

 • جوهری، عباس بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 161-178]

 • جوهری فرد، رضا پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چاچ، سمیه بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

 • چگینی، علی اصغر تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

 • چهری، آزیتا نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

ح

 • حاج خدادادی، داود مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • حاجی علیانی، وحید رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • حاجی‌ یخچالی‌، علیرضا بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 31-48]

 • حاجی یخچالی، علیرضا رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 209-226]

 • حاجی یخچالی، علیرضا تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • حاجی یخچالی، علیرضا رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 19-38]

 • حاجی یخچالی، علیرضا رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 55-78]

 • حاجی یخچالی، علیرضا تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • حاجی یخچالی، علیرضا اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه [(مقالات آماده انتشار)]

 • حاجی یخچالی، علیرضا اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور [(مقالات آماده انتشار)]

 • حافظی، فریبا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • حافظی‌، فریبا بررسی‌ رابـطه‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ با توجه‌ به‌ متغیر تعدیل‌کننده‌ عزت‌نفس‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 19-26]

 • حبیب زاده، عباس اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 145-168]

 • حجازی، الهه نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • حجازی، الهه رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 73-90]

 • حجازی، باقر نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • حجازی، مسعود بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 227-244]

 • حدادی احمدسرائی، سامان ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • حدادی کوهسار، علی اکبر رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 19-34]

 • حسن آبادی، حمید رضا مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

 • حسن پور، الناز مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • حسن‌زاده، شهناز مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • حسن‌زاده‌، رمضان بررسی‌ رابـطه‌ عزت‌ نفس‌ با همرنگی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شهرستان‌ ساری‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 93-104]

 • حسن زاده، فتح الله رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

 • حسنعلی پور، پریسا انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

 • حسنوند، بنفشه اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • حسنی، جعفر مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]

 • حسین پناه، زهرا رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 177-196]

 • حسین پور، رضا مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • حسین پور، محمد ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

 • حسین جانی، ملیحه ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • حسین‌ چاری، مسعود بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 25-43]

 • حسین‌ شکرکن، حسین‌ شکرکن بررسی‌ رابطه‌ جو عاطفی‌ خانواده‌ با سازگاری‌ دانش‌آموزان‌ دختر پایه سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 79-108]

 • حسین‌ شکرکن، حسین‌ شکرکن بررسی‌ رابـطه‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ با توجه‌ به‌ متغیر تعدیل‌کننده‌ عزت‌نفس‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 19-26]

 • حسینی، حسین اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • حسینی، سید ابوالفضل اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • حسینی، منیر ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • حسینیان، سیمین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • حسینی پور، حسین تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

 • حسینی حسین‌آباد، فاطمه ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • حسینی کوکمری، پریسا بررسی متغیرهای شخصیّتی، شغلی، سازمانی به‌عنوان پیش‌بین‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 139-164]

 • حسینی مقدم، امین ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • حسینی‌ نسب، سید داود بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ وابسته‌ به‌ زمینه‌ و نابسته‌ به‌ زمینه‌ و یادگیری‌ خود نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ سوم‌ راهنمایی‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 65-78]

 • حسینی نسب، داود ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 55-72]

 • حقایق، سید عباس الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حق شناس، لیلا هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • حقیق، جمال‌ رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 103-126]

 • حقیقی، جمال طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 1-32]

 • حقیقی، جمال مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 35-56]

 • حقیقی، جمال رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 17-52]

 • حقیقی، جمال بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

 • حقیقی، جمال تحلیل عاملی سوالهای پرسشنامه ی بک (BDI-21) بر روی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 49-66]

 • حقیقی، جمال بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 1-30]

 • حقیقی، جمال بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 101-136]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 103-114]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 31-48]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-16]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ رابطه‌ جو عاطفی‌ خانواده‌ با سازگاری‌ دانش‌آموزان‌ دختر پایه سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 79-108]

 • حقیقی، جمال‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ کمال‌گرایی‌،اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 109-126]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • حقیقی، زنده یاد جمال بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • حقیقی، زنده یاد جمال تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • حقیقی، زنده یاد جمال تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • حقیقی‌، جمال‌ بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 1-24]

 • حقیقی‌، جمال‌ بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 73-98]

 • حقیقی‌، جمال‌ رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 1-18]

 • حقیقی‌، جمال‌ مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

 • حکیمی، ایمان بررسی ارتباط شخصیت پویا و معنویت فردی و سازمانی با تعلق شغلی: نقش میانجی معنای کار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 69-90]

 • حکیمی نیا، بهزاد اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • حمید، نجمه اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

 • حمید، نجمه تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

 • حمید، نجمه بررسی تأثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم‌وابستگی و تمایزیافتگی زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 121-142]

 • حمید، نجمه اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 125-144]

 • حمید، نجمه اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

 • حمید، نجمه‌ بررسی‌ تأثیر فشار روانی‌ بر برخی‌ از متغیرهای‌ سیستم‌ ایمنی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ سرسختی‌ روانشناختی‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 27-42]

 • حمیده مقدم، عارفه رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • حیاتی، داود اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • حیاتی ( مترجم )، عبدالرزاق‌ انگیزه‌های‌ سیاسی‌ پنهان‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 93-112]

 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • حیدری، سکینه مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

 • حیدری، علیرضا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • حیدری، علیرضا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • حیدری، محمود سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • حیدریی، علیرضا اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

خ

 • خادمی، مریم مروری بر ترس از موفقیت زنان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 333-354]

 • خاقانی، فاطمه مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • خاکی، سعیده اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

 • خانجانی، زینب اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

 • خانجانی، زینب اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • خان زاده، علی نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • خانه‌کشی، زلفعلی‌ بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-16]

 • خجسته مهر، رضا تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • خجسته مهر، رضا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

 • خجسته مهر، رضا تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • خجسته مهر، غلام رضا مقیسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 90-105]

 • خدارحیمی، سیامک‌ بررسی‌ ویژگیهای‌ جمعیت‌شناختی‌ موارد ثبت‌ شده‌ خودکشی‌ از فروردین‌ 72 تا پایان‌ خرداد 76 در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ ا... طالقانی‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 118-134]

 • خدایاری فرد، محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • خدایی، اکرم رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • خدیوی، میثم اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

 • خرمایی، فرهاد رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

 • خسروپور، فرشید رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • خسروی، زهره تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • خلخالی، ولی بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • خلعتبری، جواد مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • خلیلی، غلامرضا بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • خلیلی عراقی، مریم تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • خوئینی، فاطمه مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • خواجه امینیان، فاطمه اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]

 • خواجه پور، نسیم رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

 • خواصی، راضیه اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • خورسندی، راضیه نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 39-60]

 • خیّر، محمد بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ فرهنگ‌ مدرسه‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 25-43]

د

 • دارش، نسرین تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

 • داستان، سلیمه تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شبانه‌روزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 205-224]

 • داودی، ایران اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 67-88]

 • داودی، ایران بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

 • داودی، ایران مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

 • داودی، ایران مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • داودی، ایران بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • داودی، ایران اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

 • داودی، ایران اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • داودی، ایران اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 183-212]

 • داودی، ایران اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • داودی، ایران اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 18-217]

 • داودی، ایران تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]

 • داودی، ایران مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 161-174]

 • داودی، ایران تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شبانه‌روزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 205-224]

 • داودی، ایران اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 75-98]

 • داودی، ایران بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 153-170]

 • داودی، ایران ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • داودی، ایران اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • دباغ، بهرام ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]

 • درتاج، فریبرز مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • درتاج، فریبرز اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • درتاج، فریبرز مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • درزیان عزیزی، عبدالهادی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 245-268]

 • درفش، حجت اله نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

 • درویشی، نرگس اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • دستجردی، رضا مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • دشت بزرگی، زهرا اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 201-216]

 • دشت بزرگی، زهرا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • دشت بزرگی، زهرا پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • دلاور، علی مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • دلاور، علی کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 89-104]

 • دلاور، علی مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • دلاور، علی هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه شهر آباده‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 75-94]

 • دلاور، علی‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • دلاوری، مریم تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • دلیر، مجتبی مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]

 • دلیر، مجتبی آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]

 • دهشیری، غلامرضا تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • دهقانی، اکرم الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دهقانی، یوسف رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

 • دوست قرین، تقی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • دوستکام، محسن اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • دولت آبادی، شیوا اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

 • دولتخواه، مجید مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • دیانی، محمد حسین استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتاب خانه های عمومی خوزستان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 51-77]

 • دیانی، محمد حسین کتابخانه : پیوندگاه تحقیقات [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 28-38]

 • دیرانسفورد، یوری و. کارپف و جان د.(نویسنده) ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 95-110]

ذ

 • ذاکرکیش، مهرنوش اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • ذوالفقاری، سمیه الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

 • ذوفقاری، شهاب الدین اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • ذوقی پایدار، محمدرضا تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ر

 • رئیسی، زهره الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • راستگو، الهام اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]

 • رباط میلی، سمیه الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • ربیع‌زاده، محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • ربیعی، مجمد هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]

 • ربیعی، محمد بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • رجب، اسدالله اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • رجب زاده، فرزانه تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 133-152]

 • رجبی، سوران بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]

 • رجبی، غلام رضا مقایسه عملکرد دانش آموز دختر و پسر 6 تا8 سال دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 82-104]

 • رجبی، غلام رضا تحلیل عاملی سوالهای پرسشنامه ی بک (BDI-21) بر روی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 49-66]

 • رجبی، غلامرضا تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • رجبی، غلامرضا ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 63-80]

 • رجبی، غلامرضا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

 • رجبی، غلامرضا بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 101-136]

 • رجبی، غلامرضا اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 71-100]

 • رجبی، غلامرضا مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

 • رجبی، غلامرضا هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 71-92]

 • رجبی، غلامرضا بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

 • رجبی، غلامرضا مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • رحمانیان، مهدیه مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

 • رحمتی نژاد، پروین تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • رحیمی، احسان رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • رحیمی، چنگیز افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • رحیمی، چنگیز توانایی آزمون عملکرد مداوم در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی و افراد بهنجار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 79-100]

 • رحیمی، چنگیز اثر درمان های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]

 • رحیمی، مهدی نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

 • رحیمی، مهدی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمیان بوگر، اسحاق مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • رحیمی پردنجانی، طیبه طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]

 • رحیمی طاقانکی، چنگیز مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • رسایی، زهرا توانایی آزمون عملکرد مداوم در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی و افراد بهنجار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 79-100]

 • رست، مهدی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]

 • رستمی، رضا بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان 5-2 ساله مهدهای شهرستان تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 165-182]

 • رستمی، محمد بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 255-268]

 • رستمی‌، مسعود مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

 • رسولی، سیده معصومه رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

 • رضایی، مهدی نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • رضایی، نرجس رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • رضایی منش، مهدی رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • رضوی، سید عباس پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 41-68]

 • رضوی، سیدعباس تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

 • رفیع خواه، محسن رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

 • رفیعی نیا، پروین مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

 • رمضانی، خسرو اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

ز

 • زابلی، روح اله تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • زاده محمدی، علی اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • زارع، حسین مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]

 • زارع، حسین نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 117-138]

 • زارع، حسین اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 27-42]

 • زارع، حسین بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • زارع، حسین مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

 • زارع، مریم نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

 • زارع بهرام‌آبادی، مهدی الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • زارعی، اقبال اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

 • زارعی، اقبال اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارعی، اقبال اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 145-162]

 • زارعی، اقبال‌ مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 35-56]

 • زاهدی‌فر، شهین‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 73-102]

 • زرگر، یدا... ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 43-58]

 • زرگر، یدالله اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 67-88]

 • زرگر، یدالله مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • زرگر، یدالله بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

 • زرگر، یدالله اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • زرگر، یدالله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • زرگر، یدالله ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • زرگر، یدالله اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • زرگر، ید اله بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 153-170]

 • زرگر، یداله مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

 • زرگر، یداله تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • زرگر، یداله اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

 • زرگر، یداله اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 183-212]

 • زرگر، یداله تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]

 • زرگر، یداله مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 161-174]

 • زرگر، یداله‌ بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • زمانی، رضا بررسی‌ تأثیر فشار روانی‌ بر برخی‌ از متغیرهای‌ سیستم‌ ایمنی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ سرسختی‌ روانشناختی‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 27-42]

 • زمستانی، مهدی اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 183-212]

 • زمینی، سهیلا نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • زندوانیان، احمد الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

 • زندی‌ دره‌غریبی‌، تاج‌محّمد رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 103-126]

 • زندی گوهرریزی، گلبرگ الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • زینلی پور، حسین رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

س

 • سادات رقیب، مائده اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • سپاسی، حسین نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 38-60]

 • سپاسی، حسین مقایسه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ دبیری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ در آزمونهای‌ چند-گزینه‌ای‌ و صحیح‌ - غلط‌ در درس‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ با کنترل‌ غیبتهای‌ آنها [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 31-56]

 • سپاسی، حسین نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 132-146]

 • سپاسی، حسین مقایسه تاپیر ارزش یابی تکوینی و ارزش یابی پایانی بر پیشرفت تحصیل دانشجو یان دانشگاه شهید چمران [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 39-50]

 • سپاسی‌، حسین‌ بررسی‌ نظرات‌ آموزگاران‌ درباره‌ مشکلات‌ آموزشی‌ و یادگیری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 69-84]

 • سپهرنوش مرادی، فاطمه رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 73-90]

 • سپهوند، اسفندیار آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • سپهوند، رضا رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • سپهوند، مهدیه رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • سپهوندی، محمد علی اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • سپهوندی‌، محمدعلی‌ بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ عاطفی‌، رفتاری‌، خانوادگی‌ و شخصیتی‌ مراجعه‌ کنندگان‌ به‌ مرکز مشاوره‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌ لرستان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 79-1378 [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 141-150]

 • سجادیان، ایلناز اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]

 • سجادیان، ایلناز مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • سجادیان، ایلناز اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • سجادیان، ایلناز مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

 • سراج خرمی، آذر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

 • سراج خرمی، ناصر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

 • سراوانی، شهرزاد پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

 • سعادتمند، سعید مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • سعادتی، ابوطالب تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • سعیدمنش، محسن اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • سقاء پیرمرد، کبری استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتاب خانه های عمومی خوزستان [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 51-77]

 • سلامتی، عباس بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 1-30]

 • سلطانی، ایرج‌ بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 1-28]

 • سلطانیان، نسیم مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • سلطانی زاده، محمد اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

 • سلیمانی، اسماعیل مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • سلیمانی، زهرا اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

 • سلیمانی، لیلا رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

 • سلیمانی راد، حسن اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • سلیمانی‌نیا، لیلا رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 1-18]

 • سلیمی، عظیمه رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 245-264]

 • سلیمی، مسعود هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

 • سلیمی زاده، زنده یاد محمد کاظم هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

 • سماواتیان، حسین اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

 • سماواتیان، حسین تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

 • سنگانی، علیرضا اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 201-216]

 • سهرابی، نادره بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • سهرابی شگفتی، نادره مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]

 • سهرابی شگفتی، نادره مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • سهرابی فرد، محمد مهدی بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • سوادکوهی، سحر اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • سواری، کریم بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 89-102]

 • سواری، کریم رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 199-212]

 • سواری، کریم رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی ‌تحصیلی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 171-188]

 • سواری، کریم آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-150]

 • سواری‌، کریم‌ بررسی‌ دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد نماز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-10]

 • سودانی، منصور بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

 • سودانی، منصور تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • سودانی، منصور اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-208]

 • سودانی، منصور ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس متوسطه اهواز براساس الگوی ارزیابی سیپ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]

 • سودانی، منصور تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • سودانی‌، منصور ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تحریف‌ واقعیت‌ [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 99-114]

 • سیادت، سید علی اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • سیاهپوش منفرد، مسلم بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • سید محمودی، سید جواد افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • سیدیان، سید مسعود بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • سیفی، محمد یاسین سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

 • سیفی پور امشی، ندا نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 183-204]

 • سیمین، عبدالوهاب طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • سینا رحیمی، سیدعلی‌ رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 1-18]

ش

 • شاطردلال یزدی، اکرم تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • شاکری، محسن نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شاکری نیا، ایرج اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • شاکری نیا، ایرج اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • شاملی، لیلا ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • شاملی، لیلا رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • شاهی، سکینه تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

 • شاهی، فاطمه تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • شایق بروجنی، بهار مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • شجاعی، آمنه رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • شرقی‌، حمید مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • شریفی، خلیل بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • شریفی، علی اکبر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 79-90]

 • شریفی، علی اکبر تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 187-202]

 • شریفی، فاطمه پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • شریفی، محمد امین بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]

 • شریفی، مسعود مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • شریفی اردانی، علیرضا رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

 • شریفی پور چوکامی، زینب رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • شعیری، محمدرضا تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • شفیع ابادی، عبدالله مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]

 • شفیعی، حسین نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شکر کن، حسین طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 1-32]

 • شکر کن، حسین بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • شکر کن، حسین مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

 • شکر کن، حسین برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 1-22]

 • شکرکن، حسین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • شکرکن، حسین بررسی‌ رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ و رابطه‌ آن‌ با پیامدهای‌ برگزیده‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 77-100]

 • شکرکن، حسین اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 71-100]

 • شکرکن، حسین ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • شکرکن، حسین مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

 • شکرکن، حسین بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 64-81]

 • شکرکن، حسین خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 71-94]

 • شکرکن، حسین مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 29-54]

 • شکرکن، حسین رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 17-52]

 • شکرکن، حسین مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 53-88]

 • شکرکن، حسین بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • شکرکن، حسین تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی آنان از عمل کرد درس علوم و پیش بینی آنان از موفقیت آینده آنش آموزان پایه دوم راهنمایی [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 3-23]

 • شکرکن، حسین برسی رابطه جایگاه مهاب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]

 • شکرکن، حسین تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]

 • شکرکن، حسین رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]

 • شکرکن، حسین مقایسه ی نظام ارزشی دانش آموزان پسر هدایت شده به رشته های پنج گانه تحصیلی به عنوان اولویت اول در دبیرستان خرم آباد [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 125-136]

 • شکرکن، حسین برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 87-106]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ و درون‌ موضوعی‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ (خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌) در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-76]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 101-136]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ در کارکنان‌ یک‌ شرکت‌ صنعتی‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 57-70]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 121-142]

 • شکرکن، حسین‌ تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 1-12]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه هدایت‌ تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 33-50]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 55-72]

 • شکرکن، حسین‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 73-102]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 31-48]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 73-98]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 1-24]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 59-88]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • شکرکن‌، حسین‌ بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 1-24]

 • شکرکن‌، حسین‌ رابطه علی‌ بین‌ نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی و سلامت‌ جسمانی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 19-34]

 • شکرکن‌، حسین‌ مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 35-56]

 • شکرکن‌، حسین‌ بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 1-28]

 • شکرکن‌، حسین‌ رابطه‌ نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ با رشته تحصیلی‌، سابقه خدمت‌ و میزان‌ آشنایی‌ آنان‌ با علوم‌ فوق [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 51-68]

 • شکرکن‌، حسین‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 103-114]

 • شکرکن‌، حسین‌ بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 49-72]

 • شکرکن‌، حسین‌ مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • شکوهی یکتا، محسن ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • شکیبایی، فرشته مقایسه‌ی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به شیوه TADS با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان 17-14 ساله شهر اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-186]

 • شناور، فضل الله بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]

 • شهابی زاده، فاطمه اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]

 • شهابی زاده، فاطمه مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • شهبا، نریمان اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • شهبازی، فاطمه اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

 • شهرآرای، مهرناز رابطه‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ با ترس‌ از موفقیت‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 43-64]

 • شهرآرای‌، مهرناز بررسی‌ رابطه‌ نگرش‌ نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ و مکان‌ کنترل‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 131-148]

 • شهسواری شیرازی، احسان اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهنواز، علی بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 227-244]

 • شهنی، راضیه تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • شهنی کرم زاده، مانا نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • شهنی‌ ییلاق‌، منیجه بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 1-24]

 • شهنی‌ ییلاق‌، منیجه‌ آزاررسانی‌ و آزارپذیری‌ در مـدارس‌ راهنـمایـی‌ شهرستـان‌ اهـواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 3-29]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 25-46]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 101-136]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه رابطه علی‌ بین‌ نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی و سلامت‌ جسمانی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 19-34]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ بررسی‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ و درون‌ موضوعی‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ (خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌) در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ شهر اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 47-76]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ عمومی‌، حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌ شده‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با اضطراب‌ اجتماعی‌ دختران‌ دانش‌آموز پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ آبادان‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 137-152]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ داشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 115-126]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 1-24]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 35-56]

 • شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 1-16]

 • شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 29-50]

 • شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ روانی‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ دبیرستانی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 11-30]

 • شهنی ییلاق، منیجه بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 269-290]

 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 19-38]

 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 61-78]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 91-122]

 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 39-68]

 • شهنی ییلاق، منیجه آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 43-74]

 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • شهنی ییلاق، منیجه آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 1-32]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 1-30]

 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهیم، سیما بررسی‌ روائی‌- پایائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ در گروهی‌ از کودکان‌ دبستانی‌ شیراز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 17-38]

 • شهینی ییلاق، منیجه میزان سازی مقیاس رفتار سازگشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 114-131]

 • شهینی ییلاق، منیژه ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 50-64]

 • شهینی ییلاقی، منیجه مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

 • شولی بندر ریگی زاده، سمیه بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • شویچی، جعفر تأثیر آموزش واقعیت‌درمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان معلول جسمی-حرکتی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 247-264]

 • شیخ شبانی هاشمی، سید اسماعیل رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • شیخی فینی، علی اکبر رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

 • شیربگی، ناصر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]

 • شیرزادی، افسانه‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ کمال‌گرایی‌،اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 109-126]

 • شینی ییلاق، منیجه رابطه‌ برخی‌ عوامل‌ جمعیت‌ شناختی‌ با خشونت‌ مردان‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود در شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 39-63]

ص

 • صادقی، احمد بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 227-244]

 • صادقی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • صادقی، احمد هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]

 • صادقی، حسین هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • صادقیان، فاطمه تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • صالحی، شیما اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • صالحی، کیوان تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 229-252]

 • صباحی، پرویز اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • صباحی، پرویز مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

 • صبحی، افسانه بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 227-244]

 • صحتی، مرمره اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

 • صحراگرد، مهدی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 79-90]

 • صدر، آمنه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]

 • صدیق راد، غلامرضا اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

 • صفائی‌مقدم، مسعود مضامین‌ پُست‌ مدرنیسم‌ و دلالتهای‌ تربیتی‌ آن‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 89-106]

 • صفائی‌مقدم‌، مسعود بررسی‌ دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد نماز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-10]

 • صفائی مقدم، مسعود تحلیلی‌ بر مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامی‌" بحثی‌ در فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامی‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 21-38]

 • صفانیا، علی محمد رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

 • صفایی‌مقدم‌، مسعود الگوهای‌ تحقیق‌ در حوزه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ بحثی‌ در فلسفه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 135-159]

 • صفرزاده، سحر مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • صفرزاده، سحر مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

 • صفی خانی، آرامه بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

 • صلواتی، مژگان بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

 • صیافان، نعیمه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضرابی، محمد تقی نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

 • ضرغام حاجبی، مجید پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

 • ضرغامی، مهدی بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

 • ضیابخش، مرتضی مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

ط

 • طالب پور، اکبر اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 61-78]

 • طالبی، شهرام الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

 • طالبیان، لیدا اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

 • طالبیان شریف، جعفر تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 133-152]

 • طالع پسند، سیاوش مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • طاهری، سارا اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]

 • طرفی زاده، نیلوفر اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

 • طهماسیان، کارینه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 227-244]

 • طیبی، هاجر بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 203-222]

ظ

 • ظفری، صغرا رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 19-38]

 • ظهیری، آزیتا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 105-124]

ع

 • عابدی، محمد رضا بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

 • عابدی، محمد رضا مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • عابدی، محمدرضا تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • عابدی، محمدرضا بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • عابدی، محمدرضا بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 161-178]

 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]

 • عارف نژاد، محسن رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • عارفی، مختار نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • عالی، شهربانو طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]

 • عالیپور، سیروس رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با میانجی گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]

 • عالی پور بیرگانی، سیروس رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 213-232]

 • عالی پور بیرگانی، سیروس آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • عالیپور بیرگانی، سیروس رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • عبادی، غلامحسین‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • عباسپور، ذبیح اله تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • عباسی، زینب اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

 • عباسی، شیما تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • عباسی، عفت بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]

 • عباسی، محمد اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • عباسی، مسلم بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • عباسی، هادی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • عبدالخانی، احمد بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

 • عبداله زاده، حسن مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 121-144]

 • عبداله زاده رافی، مهدی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدخدائی، محمدسعید طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]

 • عبدل پور، قاسم اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • عبدی‌، بهشته‌ رابطه‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ با ترس‌ از موفقیت‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 43-64]

 • عدلخواه، شیوا مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • عربان، شجاع طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 117-136]

 • عربان، شجاع رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 78-98]

 • عریضی، حمیدرضا اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • عریضی، حمیدرضا رویکردی‌ بین‌ فرهنگی‌ در بررسی‌ رابطه‌ سبکهای‌ رهبری‌ با اثربخشی‌ و خشنودی‌ شغلی‌ کارکنان‌ در مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ اصفهان‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 153-176]

 • عریضی، حمیدرضا تأثیر حل‌ّ نمونه مسائل‌ کلامی‌ جبر (از نوع‌ کار، ترکیب‌ و فاصله‌) بر روی‌ حل‌ّ مسائل‌ معادل‌ و مشابه‌ کلامی‌ جبر در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ شهرستان‌ تویسرکان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 107-130]

 • عریضی‌، حمیدرضا بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 1-28]

 • عزیزی، امین مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • عزیزی، سجاد مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • عزیزی، مجید اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 145-162]

 • عزیزی، مهدیه اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا [(مقالات آماده انتشار)]

 • عسکری، پرویز اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • عسکری، پرویز اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • عسکری، پرویز طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • عسکری، پرویز اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

 • عسکری، پرویز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • عسکری، فهیمه بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم انگیزشی، شناختی و شخصیتی بر کمک‌طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک طلبی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]

 • عسکری، کریم اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • عسکری، مهرانا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • عسگری، پرویز مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • عشایری، حسن اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

 • عصاره، فریده بررسی‌ کمی‌ فعالیتهای‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ طی‌ سالهای‌ 1378 ـ 1363 [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 107-122]

 • عصاره، فریده‌ مقایسه‌ انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد در سطح‌ بین‌ المللی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 19-30]

 • عصاره‌، فریده‌ کتابسنجی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 63-74]

 • عطاری، یوسف علی بحثی پیرامون گذشته وآینده برنامه های راهنمایی و مشاوره درآموزش و پرورش ایران [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 78-92]

 • عطاری، یوسفعلی تحلیل عاملی سوالهای پرسشنامه ی بک (BDI-21) بر روی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 49-66]

 • عطاری، یوسفعلی‌ بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 25-46]

 • عطاری، یوسفعلی‌ اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 71-100]

 • عطاری، یوسفعلی‌ مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 101-120]

 • عطاری، یوسفعلی‌ هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 71-92]

 • عطاری، یوسفعلی‌ بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-16]

 • عطاری، یوسفعلی‌ رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 1-18]

 • عطاری، یوسفعلی‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 43-58]

 • عطاری، یوسفعلی‌ مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

 • عطاری‌، یوسفعلی‌ مقایسه عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه هدایت‌ تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 33-50]

 • عظیم پور، علی رضا طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • علی اکبری، مهناز ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 79-90]

 • علی اکبری، مهناز اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

 • علی‌اکبری‌ دهکردی، مهناز ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • علی اکبری دهکردی، مهناز تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 187-202]

 • علی پور، احمد مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]

 • علیپور، احمد اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 27-42]

 • علیزاده، حمید تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

 • علیزاده گورادل، جابر رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • علیلو، مجیدمحمود اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • عیسی زادگان، علی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

غ

 • غباری بناب، باقر ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • غباری بناب، باقر رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 19-34]

 • غباری بناب، باقر تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • غباری بناب، باقر رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

 • غسگری، محمد تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • غضنفریان، فریبا اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

 • غفاری، مجید کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 117-136]

 • غفاری، مجید اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

 • غلامرضایی، سیمین تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]

 • غلامرضایی، سیمین اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • غلامعلی لواسانی، مسعود تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

 • غلامی، سمانه کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 117-136]

 • غنایی چمن آباد، علی طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]

 • غنی فر، محمد حسن مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • غیاثی، مهناز بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 161-178]

 • فاضلی نیا، طاهره بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • فایضی، نوشین مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • فتاحی نیا، مرضیه مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

 • فتح آبادی، جلیل مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • فتح آبادی، جلیل مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • فتحی، فتانه رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 55-78]

 • فتحی، کیهان اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • فتحی آذر، اسکندر اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]

 • فتحی آشتیانی، علی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • فتحی چگنی، فریبرز رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • فخاری، علی اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • فراشبندی، افسانه بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ عمومی‌، حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌ شده‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با اضطراب‌ اجتماعی‌ دختران‌ دانش‌آموز پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ آبادان‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 137-152]

 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • فراهانی، حجت‌الله مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

 • فراهانی، حجت اله بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان 5-2 ساله مهدهای شهرستان تهران [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 165-182]

 • فراهانی، ملیحه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 18-217]

 • فرج‌پهلو، عبدالحسین‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ نوین‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 72-92]

 • فرج پهلو، عبد الحسین کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 117-122]

 • فرج پهلو، عبدالحسین معرفی پایان نامه ها [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 113-116]

 • فرج پهلو( مترجم )، عبد الحسین چگونه‌ استناد کنیم‌؟ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 127-141]

 • فرحبخش، سارا بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

 • فرخی، نورعلی تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • فرخی، نورعلی کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 89-104]

 • فردانش، هاشم بازنمایی دانش در رویکرد یادگیری ساخت گرایی و دلالتهای آن برای طراحی آموزشی [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 107-124]

 • فرداینی سفلی، حامد روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 153-172]

 • فرزاد، ولی اله مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]

 • فرزادی، فاطمه آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-150]

 • فرنام، علی نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • فرهادزاده، اسدالله بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

 • فرهادی، طاهره اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

 • فرهادی، مهران تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

 • فرهنگی، عبدالحسن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • فریدون نژاد، مژگان تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

 • فضیلت پور، مسعود رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فقیهی، علی‌نقی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • فلاحتی‌، محمدعلی‌ مقایسه عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه هدایت‌ تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 33-50]

 • فلسفی نژاد، محمدرضا کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 89-104]

 • فولاد چنگ، محبوبه رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فولادوند، شاپور مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • فولادی، فاطمه ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

 • فیض آبادی، زهره مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

ق

 • قاسم پور، عبدالله مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • قاسمی، زهرا اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • قاسمی، مریم تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

 • قاسمی، وحید پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • قاسمی نژاد، محمدعلی مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • قاسمی نواب، امیر هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]

 • قدم پور، عزت اله الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

 • قدم پور، عزت اله نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • قدم پور، عزت اله اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • قراباغی، حسین بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 113-128]

 • قربان جهرمی، رضا الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • قریشی راد، فخرالسادات پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 113-134]

 • قضایی، مریم تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • قمری، حسین بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • قنبرزاده، محسن بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

 • قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 133-152]

ک

 • کاراندیش، مجید اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 75-98]

 • کارسازی، حسین روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 153-172]

 • کاظمی، رضا نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • کاظمی، علی هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • کاظمی، مریم تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

 • کاظمی، ید الله انگیزه‌های‌ سیاسی‌ پنهان‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 93-112]

 • کاظمیان مقدم، کبری رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 177-196]

 • کاظمینی، تکتم اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 191-206]

 • کافی، موسی اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • کاکابرایی، کیوان نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • کاوسیان‌، جواد تأثیر حل‌ّ نمونه مسائل‌ کلامی‌ جبر (از نوع‌ کار، ترکیب‌ و فاصله‌) بر روی‌ حل‌ّ مسائل‌ معادل‌ و مشابه‌ کلامی‌ جبر در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ شهرستان‌ تویسرکان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 107-130]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 15-32]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

 • کجباف، محمدباقر آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

 • کدیور، پروین مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • کدیور، پروین‌ تأثیر حل‌ّ نمونه مسائل‌ کلامی‌ جبر (از نوع‌ کار، ترکیب‌ و فاصله‌) بر روی‌ حل‌ّ مسائل‌ معادل‌ و مشابه‌ کلامی‌ جبر در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ شهرستان‌ تویسرکان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 107-130]

 • کدیور، پروین‌ نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-12]

 • کرائی، شهلا اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-208]

 • کرائی، شهلا بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • کراسکیان، آدیس اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • کرامتی، کرامت بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 153-170]

 • کربلایی محمد میگونی، احمد مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

 • کربلایی محمد میگونی، احمد پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • کرمی، جهانگیر بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • کرمی، جهانگیر تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • کرمی، جهانگیر رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]

 • کرمی، جهانگیر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

 • کرمی، جهانگیر اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • کریمپور، شیرین گل اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر [(مقالات آماده انتشار)]

 • کریم نژاد، کلثوم اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی و سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]

 • کریمی، جواد تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • کریمی، یوسف بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • کریمی شهابی، رقیه نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 47-66]

 • کریمی صدر، فائزه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • کریمی نژاد، کلثوم بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • کشاورزی، سمیه پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-152]

 • کشفی، عبدالرسول سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • کعب عمیر، نوری آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی بر اساس ویژگی‌های تیم، شغل و سازمان در کارکنان با اعتمادپذیری بالا و پایین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 47-70]

 • کعب عمیر، نوری انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

 • کلانتری، فریبا اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 75-98]

 • کلانتری، فریبا رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 211-232]

 • کلانتری، مهرداد مقایسه‌ی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به شیوه TADS با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان 17-14 ساله شهر اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 175-186]

 • کلانتری میبدی، سارا سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

 • کمایی‌، جمشید مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

 • کمرزرین، حمید اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

 • کنجی(مترجم)، محمد حسین حدود دانش بشر [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 147-161]

 • کوچکی‌، عاشورمحمد بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 25-46]

 • کوچی، طیبه بررسی رابطه برخی متغیرهای شغلی و سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی‌گری استرس شغلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 117-140]

 • کوشکی، نصیر مقایسه ی نظام ارزشی دانش آموزان پسر هدایت شده به رشته های پنج گانه تحصیلی به عنوان اولویت اول در دبیرستان خرم آباد [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 125-136]

 • کوکبی، مرتضی گسترش‌های‌ ایرانی‌ رده‌بندی‌ دهدهی‌ دیویی‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 126-130]

 • کوکبی، مرتضی نقدی‌ بر کتاب‌: پیش‌ نویس‌ استانداردهای‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ ایران‌ تهران‌: کتابخانه‌ ملّی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 142-145]

 • کوکبی، مرتضی انتخاب فرمت مناسب برای فهرست نویسی کامپیوتری انتشارات ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 34-49]

 • کوکبی، مرتضی‌ شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقالات‌ تحقیقی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 129-132]

 • کوکبی، مرتضی‌ چه‌ کسی‌ باید حرمت‌ امامزاده‌ را نگه‌ دارد؟: نقدی‌ بر کتاب‌ "فهرستنویسی‌: اصول‌ و روشها" [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 117-124]

 • کوکبی‌، مرتضی‌ سومین‌ تحول‌ بزرگ‌ در کتابداری‌ ایران‌: نقدی‌ بر مارک‌ ایران‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 151-156]

 • کیامنش، علیرضا مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

 • کیامنش، علیرضا برنامه‌ قصد شده‌ " و " برنامه‌ کسب‌ شده‌ علوم‌ " در دوره‌ راهنمایی‌ بر اساس‌ یافته‌ های‌ سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 13-37]

 • کیانپور قهفرخی، فاطمه تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • کیانپور قهفرخی، فاطمه رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 91-122]

 • کیانپور قهفرخی‌، فاطمه‌ رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 17-52]

 • کیانی، رقیه نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • کیانی، قربان اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-186]

گ

 • گایینی، سمیرا پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

 • گراوند، علی تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

 • گراوند، هوشنگ رابطه علّی راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]

 • گروسی فرشی، میرتقی بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 113-128]

 • گل پرور، محسن رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 99-120]

 • گلستانه، سید موسی تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • گلستانه، سید موسی بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم انگیزشی، شناختی و شخصیتی بر کمک‌طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک طلبی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]

 • گلستانه، موسی رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

 • گلستانه، موسی بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-190]

 • گلستانی پور، مرتضی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • گنجه، پریسا اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 67-88]

 • گودرزی، سعید تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

 • گودرزی، محمد علی نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 39-60]

 • گونی بند شوشتری ( مترجم )، زهره کاربرد زبان مادری در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 84-102]

ل

م

 • ماردپور، علی رضا آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

 • ماردپور، علیرضا اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

 • ماشینچی عباسی، نعیمه روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 153-172]

 • مالکی، شهاب مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • مامی، شهرام اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 169-178]

 • مبصر، مریم اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر [(مقالات آماده انتشار)]

 • متحدی، علیرضا بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 39-68]

 • متقی دستنایی، شکوفه ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • متقی نیا، محمد رضا الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

 • مجتهدی، غلام عباس نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

 • محبت، راحله طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

 • محبی، زهرا پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • محرابیان، طاهره بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 203-222]

 • محرری، فاطمه طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 25-46]

 • محمدحسینی، عاطفه بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • محمدخان کرمانشاهی، سیما بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]

 • محمدخانی، شهرام نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

 • محمدزادگان، رضا اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

 • محمدزاده، جهانشاه تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

 • محمدزاده، رجبعلی نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 117-138]

 • محمدزاده ابراهیمی، علی طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • محمدزاده ابراهیمی، علی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]

 • محمدزاده ادملایی، رجبعلی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 27-42]

 • محمدزاده فرهانی، اکرم اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • محمدی، اسماعیل بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

 • محمدی، شهناز ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 247-260]

 • محمدی، شهناز ارتباط بین‌فرهنگی دو کشور ایران و هند در خصوص ویژگی‌های شخصیتی و رابطه آن با خشنودی شغلی دبیران [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-52]

 • محمدی، فرهاد تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • محمدی، کوروش تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • محمدی، مریم مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • محمدی، مهرناز رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • محمدی، نوراله افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • محمدی، نوراله نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 39-60]

 • محمدی، نوراله توانایی آزمون عملکرد مداوم در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی و افراد بهنجار [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 79-100]

 • محمدی، نوراله مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • محمدی‌ روزبهانی‌، کیانوش‌ بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • محمدی فر، محمد علی مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • محمودزاده، رقیه نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

 • محمود علیلو، مجید بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]

 • محمود علیلو، مجید اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

 • محمودعلیلو، مجید تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 141-160]

 • محمودنژاد، محبوبه پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • محمودی، طیبه اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • محمودی، میترا مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 121-142]

 • مرادی، الهام رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

 • مرادی، لیلا مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • مرادی، ندا رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 209-226]

 • مرارت، مهدی رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 211-232]

 • مرعشی، سید علی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • مرعشی، سید علی تأثیر شرکت در عزاداری‌های محرم بر وضعیت خُلقی (درجه‌ی افسردگی) دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 213-226]

 • مرعشی، سید علی بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 203-222]

 • مرعشیان، فاطمه سادات مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

 • مروتی، ذکراله اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-186]

 • مروتی، ذکراله رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 209-226]

 • مروتی، ذکراله رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 91-122]

 • مروتی، ذکراله رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 55-78]

 • مروتی، ذکراله مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]

 • مروتی، ذکراله تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]

 • مشتاقی، سعید فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: 17-2010) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 111-128]

 • مشتاقی، مریم اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

 • معتمدی، عبدالله سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

 • معرف، ساره مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]

 • مفرد نژاد، ناهید رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • مکتبی، غلامحسین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-186]

 • مکتبی، غلامحسین رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • مکتبی، غلامحسین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • مکتبی، غلامحسین مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

 • مکتبی، غلامحسین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-208]

 • مکتبی، غلامحسین تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • مکوند حسینی، شاهرخ اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

 • مکوندحسینی، شاهرخ تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 133-152]

 • مکوندی، بهنام اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • مکوندی، بهنام ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]

 • مکوندی، بهنام مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • ملایی امجز، فرهاد نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • ملک پور، مختار اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • ملکیها، مرضیه بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 161-178]

 • منتظری، محمد صادق اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • منشئی، غلام رضا مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • منصورنژاد، زهرا اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • منصوری، احمد مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • مهاجرانی، محمد رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

 • مهداد، علی پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

 • مهدوی، علی نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 1-24]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 121-142]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 29-54]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 55-72]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 103-126]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 1-28]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 49-72]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ کمال‌گرایی‌،اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 109-126]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ ویژگیهای‌ جمعیت‌شناختی‌ موارد ثبت‌ شده‌ خودکشی‌ از فروردین‌ 72 تا پایان‌ خرداد 76 در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ ا... طالقانی‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 118-134]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه ی نظام ارزشی دانش آموزان پسر هدایت شده به رشته های پنج گانه تحصیلی به عنوان اولویت اول در دبیرستان خرم آباد [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 125-136]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 87-106]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 59-88]

 • مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز رابطه کمال‌گرایی‌ و سرسختی‌ روان‌شناختی‌ با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 51-70]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 67-88]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 187-208]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 61-78]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 91-122]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 183-212]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی پسوریازیس [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 161-174]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 75-98]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-208]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 53-88]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی رابطه هماهنگی بین مولفه های خودپنداشت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 1-13]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 1-22]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز [دوره 13، شماره 1، 1385، صفحه 1-30]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • مهرافروز، حجت‌ اله‌ بررسی‌ رابطه‌ نگرش‌ نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ و مکان‌ کنترل‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 131-148]

 • مهرعلی‌زاده‌، یداللّه‌ خصوصی‌ سازی‌ مدارس‌ در ایران‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 105-126]

 • موحد، احمد رابطه علی‌ بین‌ نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی و سلامت‌ جسمانی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 19-34]

 • موحدی، معصومه اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

 • موحدی، معصومه تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • موحدی، معصومه اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی و سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]

 • موحدی، یزدان اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

 • موحدی، یزدان اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی و سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 179-192]

 • موسوی، سید محمد اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

 • موسوی، سید هاشم انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

 • موسوی، سیده فرانک ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

 • موسوی‌ شوشتری، مژگان‌ بررسی‌ رابطه‌ جو عاطفی‌ خانواده‌ با سازگاری‌ دانش‌آموزان‌ دختر پایه سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 79-108]

 • موسوی(مترجم)، علی محمد ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 95-110]

 • موسیوند، محبوبه مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • مولایی، مهری رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • مولودی، استیره مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 121-144]

 • مولوی، حسین بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

 • مولوی، حسین بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • مولوی، حسین اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

 • مولوی‌، حسین‌ رابطه‌ نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ با رشته تحصیلی‌، سابقه خدمت‌ و میزان‌ آشنایی‌ آنان‌ با علوم‌ فوق [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 51-68]

 • مومنی، خدامراد اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

 • مومنی، خدامراد اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • مومنی راد، اکبر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

 • میردریکوند، فضل الله ارزیابی مدل ساختاری تبیین اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکان آزاردیده بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین با میانجی‌گری خودپنداره شخصی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 240-260]

 • میرزائیان، افسانه پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

 • میر کمالی، سید محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • میرنسب، میرمحمود اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]

 • میری سنگتراشانی، سیدعلی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

 • میکائیلی، فرزانه ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]

 • میکائیلی‌ منیع، فرزانه ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 55-72]

 • میکائیلی منیع، فرزانه مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91 [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • میکاییلی بارزیلی، نیلوفر مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

ن

 • نائلی، محمدعلی نقش مدیریت آموزشی تخصصی در اثر بخشی نظام آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 14-33]

 • نائلی، محمدعلی‌ بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 1-28]

 • نادری، فرح اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • نادری، فرح اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • نادری، فرح کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 55-72]

 • نادری، فرح اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • نادری، فرح مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • نادری، فرح رابطه علّی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • نادی، محمدعلی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • ناصری، محسن تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • ناصری، نصرت اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 169-178]

 • ناظران، زهرا الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نامجویان، فروغ اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • نبوی حصاری، جمیله مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 101-120]

 • نجاتی، وحید مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • نجارپور استادی، سعید مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • نجاریان، بهمن بررسی‌ رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ و رابطه‌ آن‌ با پیامدهای‌ برگزیده‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 77-100]

 • نجاریان، بهمن مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 121-142]

 • نجاریان، بهمن ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • نجاریان، بهمن بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • نجاریان، بهمن مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 53-88]

 • نجاریان، بهمن اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]

 • نجاریان، بهمن ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

 • نجاریان، بهمن ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]

 • نجاریان، بهمن برسی رابطه جایگاه مهاب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 93-113]

 • نجاریان، بهمن ارزش یابی دومین سمینار ارائه یافته های پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان16/17اسفند1373اهواز [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 163-170]

 • نجاریان، بهمن سندرم نابغه ی کودن [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 51-65]

 • نجاریان، بهمن ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 50-64]

 • نجاریان، بهمن کاربرد زبان مادری در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 84-102]

 • نجاریان، بهمن مقایسه عمل کرد تحصیلی،سلامت روانی جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر باتوجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پایه اول دبیرستان های شهرستان اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 67-86]

 • نجاریان، بهمن‌ هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 71-92]

 • نجاریان، بهمن‌ مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 29-54]

 • نجاریان، بهمن‌ بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 55-72]

 • نجاریان، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 73-102]

 • نجاریان، بهمن‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 29-50]

 • نجاریان، بهمن‌ بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 49-72]

 • نجاریان، بهمن‌ بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 73-98]

 • نجاریان، بهمن‌ رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 17-52]

 • نجاریان، بهمن‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 1-24]

 • نجاریان، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ علائم‌ سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 30-43]

 • نجاریان، بهمن‌ مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • نجاریان، بهمن‌ رابطه کمال‌گرایی‌ و سرسختی‌ روان‌شناختی‌ با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 51-70]

 • نجاریان، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • نجاریان، پروانه‌ مضامین‌ پُست‌ مدرنیسم‌ و دلالتهای‌ تربیتی‌ آن‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 89-106]

 • نجاریان‌، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تحریف‌ واقعیت‌ [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 99-114]

 • نجاریان‌، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌ [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 43-58]

 • نجاریان‌، بهمن‌ بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • نجاریان‌، بهمن‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • نجفی، محمود تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • نجفی، محمود مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • نداف، مهدی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 245-268]

 • نرگسی، فریده اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • نریمانی، محمد بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • نریمانی، محمد مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • نریمانی، محمد مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • نریمانی، محمد بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]

 • نریمیسایی، فریده مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

 • نشاط دوست، حمید طاهر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

 • نشاط دوست، حمیدطاهر اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

 • نشان، خسرو حدود دانش بشر [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 147-161]

 • نصرالهی، بیتا مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • نصری، صادق مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • نصری، صادق‌ مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌ [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 53-88]

 • نصری، مریم اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • نصیرهرند، منصوره مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • نظرپور، شهلا بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • نظری، معصومه تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]

 • نظری چگنی، اکرم رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • نظمی، طاهره بررسی تأثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم‌وابستگی و تمایزیافتگی زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 121-142]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

 • نعامی، عبدالزهرا تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 256-233]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 153-170]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • نعامی، عبدالزهرا طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • نعامی، عبدالزهرا ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • نعامی، عبدالزهرا اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • نعامی، عبدالزهرا رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون-اهواز [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 181-204]

 • نعامی، عبدالزهرا طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 45-64]

 • نعامی، عبدالزهرا طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ در کارکنان‌ یک‌ شرکت‌ صنعتی‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 57-70]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 64-81]

 • نعامی، عبدالزهرا برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 1-22]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • نعمت اللهی، شیما اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • نفیسی، غلامرضا بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • نفیسی، غلامرضا ریشه‌یابی‌ علل‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ها در رابطه‌ با ویژگیهای‌ روانی‌- اجتماعی‌ دختران‌ و پسران‌ قبل‌ از ازدواج‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 143-170]

 • نهروانیان، پروانه اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • نواّح، عبدالرضا کودکی‌ به‌ مثابه‌ پدیداری‌ اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1378، صفحه 89-104]

 • نورعلی، همت تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • نوری، ابوالقاسم اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

 • نوری، ابوالقاسم تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

 • نوری‌، ابوالقاسم‌ رابطه‌ نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ با رشته تحصیلی‌، سابقه خدمت‌ و میزان‌ آشنایی‌ آنان‌ با علوم‌ فوق [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 51-68]

 • نویدیان، علی هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • نوین نام، غلامعباس برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 87-106]

 • نیساری، مریم بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • نیسی، سارا رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 153-166]

 • نیسی، عبدالکاظم بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 187-208]

 • نیسی، عبدالکاظم تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • نیسی، عبدالکاظم بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

 • نیسی، عبدالکاظم رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • نیسی، عبدالکاظم اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

 • نیسی، عبدالکاظم اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • نیسی، عبدالکاظم اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 61-78]

 • نیسی، عبدالکاظم اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 69-92]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 105-124]

 • نیسی، عبدالکاظم آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 43-74]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 117-136]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • نیسی، عبدالکاظم ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • نیسی، عبدالکاظم تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]

 • نیسی، عبدالکاظم برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 1-22]

 • نیسی، عبدالکاظم مقایسه عمل کرد تحصیلی،سلامت روانی جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر باتوجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پایه اول دبیرستان های شهرستان اهواز [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 67-86]

 • نیسی، عبدالکاظم‌ مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 101-120]

 • نیسی، عبدالکاظم‌ تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ روانی‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ دبیرستانی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 11-30]

 • نیسی‌، عبدالکاظم‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ عمومی‌، حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌ شده‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با اضطراب‌ اجتماعی‌ دختران‌ دانش‌آموز پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ آبادان‌ [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 137-152]

 • نیسی‌، عبدالکاظم‌ بررسی‌ دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد نماز [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-10]

 • نیکبخت، علی تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • نیکفر، سارا ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA [دوره 2، شماره 2، 1374، صفحه 24-50]

 • نیکوبخت، آنوشا مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

 • نیلفروشان، پریسا بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

و

 • واثقی، زهرا رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 99-120]

 • واحدی، حسین مقایسه تأثیر درمان نوروفیدبک و دارو درمانی بر بهبود عملکرد مداوم در اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 161-174]

 • واحدی، شهرام اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]

 • واعظ، حسین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • وردی، مینا رابطه کمال‌گرایی‌ و سرسختی‌ روان‌شناختی‌ با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد تحصیلی‌ [دوره 6، شماره 1، 1378، صفحه 51-70]

 • وطن خواه، محمد اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • وطنی، فاروق اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

 • وکیلی، سجاد اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

 • ولوی، پروانه بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

 • ولی زاده، روح الله بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

 • ولی‌نژاد، یدالله‌ بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ وابسته‌ به‌ زمینه‌ و نابسته‌ به‌ زمینه‌ و یادگیری‌ خود نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ سوم‌ راهنمایی‌ [دوره 9، شماره 2، 1381، صفحه 65-78]

 • ولی نژاد قناتی، یدالله اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]

 • ویس کرمی، حسنعلی الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

 • ویسی، شوبو اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 125-144]

 • ویسی، فاطمه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 169-178]

ه

 • هادیان، مجید ارزشیابی‌ پنجمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ آبادان‌ 20 و 21 اسفندماه‌ 1376 [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 161-172]

 • هادیان، مجید ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

 • هادیان فرد، حبیب افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • هادیان فرد، حبیب نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 39-60]

 • هادیان فرد، حبیب رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • هادیانفرد، حبیب‌ مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1379، صفحه 29-54]

 • هاشمی، اسماعیل بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • هاشمی، تورج نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 47-66]

 • هاشمی، تورج تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • هاشمی، تورج نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • هاشمی، تورج بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 65-88]

 • هاشمی، تورج اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

 • هاشمی، جواد رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی رابطه برخی متغیرهای شغلی و سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی‌گری استرس شغلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 117-140]

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • هاشمی، سید اسماعیل رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون-اهواز [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 181-204]

 • هاشمی، سید اسماعیل طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • هاشمی، سیداسماعیل بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 111-132]

 • هاشمی، سیداسماعیل بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 245-268]

 • هاشمی، سیداسماعیل بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 269-290]

 • هاشمی، سیداسماعیل طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • هاشمی، سیداسماعیل طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) [دوره 21، شماره 2، 1393، صفحه 45-64]

 • هاشمی، سیدجلال بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

 • هاشمی، شهسوار نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • هاشمی پور، مهدی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]

 • هاشمی‌ شیخ‌شبانی‌، سیداسماعیل‌ بررسی‌ رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ و رابطه‌ آن‌ با پیامدهای‌ برگزیده‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 12، شماره 3، 1384، صفحه 77-100]

 • هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1392، صفحه 39-68]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 153-168]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 219-236]

 • هاشمی ‌نصرت آباد، تورج روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 153-172]

 • هرمزی‌نژاد، معصومه‌ پ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 7، شماره 2، 1379، صفحه 29-50]

 • همتی، حمیده الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

 • هومن، حیدر علی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

ی

 • یادگاری، روح الله مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]

 • یار احمدی، یحیی تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]

 • یارعلی، جواد هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه شهر آباده‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 75-94]

 • یارمحمدیان، احمد اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • یارمحمدی واصل، مسیب تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

 • یاری، مرسده مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]

 • یاریاری، فریدون تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

 • یاوری، امیرحسین اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

 • یزدانی، عبدالوهاب تعلیم و تربیت در دید گاه تأویلی [دوره 8، شماره 2، 1380، صفحه 23-48]

 • یزدخواستی، فریبا رابطه‌ی بین نگرش مذهبی، سلامت روان، شادی و لذت در دانشجویان [دوره 20، شماره 1، 1392، صفحه 123-138]

 • یزدی، سیده منوره ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • یزدی، مجید تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • یزدی‌، سیده‌ منور ریشه‌یابی‌ علل‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ها در رابطه‌ با ویژگیهای‌ روانی‌- اجتماعی‌ دختران‌ و پسران‌ قبل‌ از ازدواج‌ [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 143-170]

 • یمینی، مرتضی رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 153-166]

 • یوسف وند، مهدی اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • یوسفی، زهرا مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • یوسفی، ناصر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]

 • یوسفی، ناصر مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1383، صفحه 101-120]

 • یوسفی افراشته، مجید تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]