ا

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • احمدی، سید جعفر اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

 • افروز، غلامعلی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • امینی، فاطمه رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

ب

 • بساک نژاد، سودابه رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

 • بشلیده، کیومرث بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

 • بشلیده، کیومرث بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 89-102]

 • بشلیده، کیومرث بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

 • به پژوه، احمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

پ

 • پاک نژاد، محسن ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

چ

 • چاچ، سمیه بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

ح

 • حجازی، الهه نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • حجازی، باقر نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • حدادی کوهسار، علی اکبر رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 19-34]

 • حسن‌زاده، شهناز مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • حسینیان، سیمین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • حسینی حسین‌آباد، فاطمه ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • حقیقی، زنده یاد جمال تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • حکیمی نیا، بهزاد اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

خ

 • خان زاده، علی نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • خجسته مهر، رضا تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • خدایاری فرد، محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

د

 • داودی، ایران مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

ر

 • ربیع‌زاده، محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • رجبی، غلامرضا تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • رجبی، غلامرضا ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 63-80]

 • رحیمی، چنگیز افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • رضایی، نرجس رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • رضایی منش، مهدی رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

ز

 • زرگر، یداله مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

س

 • سادات رقیب، مائده اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • سلیمانی، اسماعیل مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • سواری، کریم بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 89-102]

 • سیادت، سید علی اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 141-164]

 • سید محمودی، سید جواد افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • سیفی، محمد یاسین سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

ش

 • شکرکن، حسین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • شکوهی یکتا، محسن ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • شهنی کرم زاده، مانا نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

ض

 • ضرغامی، مهدی بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

غ

 • غباری بناب، باقر ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

 • غباری بناب، باقر رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 19-34]

ف

 • فتاحی نیا، مرضیه مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 213-234]

 • فقیهی، علی‌نقی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

ق

 • قاسم پور، عبدالله مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • قنبرزاده، محسن بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

ک

 • کلانتری میبدی، سارا سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

 • کیانپور قهفرخی، فاطمه تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

گ

 • گل پرور، محسن رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 99-120]

 • گلستانه، سید موسی تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

م

 • محبت، راحله طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

 • محمدی، نوراله افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • معتمدی، عبدالله سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 119-140]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • موحدی، معصومه تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 53-68]

 • میر کمالی، سید محمد ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

ن

 • نریمانی، محمد مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 103-118]

 • نریمانی، محمد مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 143-164]

 • نیسی، عبدالکاظم تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 1-32]

 • نیسی، عبدالکاظم بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 69-88]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 35-62]

و

 • واثقی، زهرا رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 99-120]

 • ولی زاده، روح الله بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 121-142]

ه

 • هادیان فرد، حبیب افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 165-186]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه [دوره 17، شماره 1، 1389، صفحه 52-33]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 81-98]

 • هومن، حیدر علی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]

ی

 • یزدی، سیده منوره ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران [دوره 17، شماره 2، 1389، صفحه 1-18]