ا

 • ابوالقاسمی، عباس بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • احدی، حسن بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • ارشدی، نسرین رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 219-236]

ب

 • باباپور خیرالدین، جلیل تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 67-86]

 • برومند نسب، مسعود بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • بهروزی، ناصر تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

پ

 • پاکدامن، شهلا تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 67-86]

 • پوراحمدی، الناز تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 67-86]

ج

 • جلالی، محسن تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 67-86]

ح

 • حاجی یخچالی، علیرضا تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • حقیقی، جمال بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 3-26]

 • حقیقی، زنده یاد جمال بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • حقیقی، زنده یاد جمال تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

خ

 • خلخالی، ولی بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

د

 • داودی، ایران بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

 • دلیر، مجتبی تأثیر مرگ آگاهی بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ مبتلایان به اختلال وسواس – اجبار [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 87-106]

س

 • سپه‌وند، اسفندیار مقایسه‌ی هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 107-124]

 • سهرابی، نادره بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • سودانی، منصور بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

ش

 • شریفی، خلیل بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • شکرکن، حسین بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 3-26]

 • شکرکن، حسین بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]

 • شکرکن، حسین مقایسه‌ی هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 107-124]

 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]

 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 3-26]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 125-154]

ص

 • صفی خانی، آرامه بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

ع

 • عباسی، مسلم بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • عطاری، یوسفعلی بررسی اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 51-66]

 • علی‌اکبری دهکردی، مهناز تأثیر مرگ آگاهی بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ مبتلایان به اختلال وسواس – اجبار [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 87-106]

ف

 • فرحبخش، سارا بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

ق

 • قراباغی، حسین بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 113-128]

 • قمری، حسین بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

ک

 • کرمی، جهانگیر بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 167-188]

 • کریمی، یوسف بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • کیانپور قهفرخی، فاطمه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 3-26]

گ

 • گروسی فرشی، میرتقی بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 113-128]

م

 • محمدزاده ادملایی، رجبعلی مقایسه‌ی دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 125-154]

 • محمدی، کبری بررسی اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 51-66]

 • مکتبی، غلامحسین بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 3-26]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 3-36]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 87-112]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 51-66]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه‌ی دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 125-154]

ن

 • نریمانی، محمد بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 129-152]

 • نفیسی، غلامرضا بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 189-218]

 • نیسی، سارا رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 153-166]

 • نیسی، عبدالکاظم مقایسه‌ی هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 16، شماره 1، 1388، صفحه 107-124]

ه

 • هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 219-236]

ی

 • یمینی، مرتضی رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 2، 1388، صفحه 153-166]