آ

 • آفتاب، رویا مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

 • آهی، قاسم مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

ا

 • ابراهیمی قوام، صغری مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • احدی، حسن اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • امیری، سهراب ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]

ب

 • بریاجی، مهدی بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • بشلیده، کیومرث طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

پ

 • پوراسمعلی، اصغر رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

ت

 • تقی لو، صادق مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

خ

 • خانجانی، زینب اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

د

 • درتاج، فریبرز مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • دلاور، علی مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

ر

 • رجب، اسدالله اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • رحیمی، چنگیز اثر درمان های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]

ش

 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

ع

 • عابدی، محمد رضا بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

 • عباسی، زینب اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

 • علیزاده، حمید تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

 • علیزاده گورادل، جابر رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

غ

 • غسگری، محمد تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

ق

 • قدم پور، عزت اله الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

ک

 • کاظمی، مریم تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]

 • کراسکیان، آدیس اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • کربلایی محمد میگونی، احمد مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 113-136]

 • کرمی، جهانگیر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

گ

 • گلستانی پور، مرتضی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

م

 • متقی نیا، محمد رضا الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

 • محمدخانی، شهرام نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

 • محمدزاده ابراهیمی، علی طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • محمدزاده فرهانی، اکرم اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • محمدی، اسماعیل بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

 • محمودزاده، رقیه نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

 • محمودی، طیبه اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • منصوری، احمد مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-156]

 • مولایی، مهری رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • مومنی، خدامراد اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-68]

 • میکائیلی، فرزانه ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • نعامی، عبدالزهرا طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 43-73]

 • نیلفروشان، پریسا بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-42]

و

 • وطنی، فاروق اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

 • ویس کرمی، حسنعلی الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]

ه

 • هاشمی، تورج اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

 • هاشمی، جواد رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 157-172]

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]

 • هاشمی، سیداسماعیل طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 21-50]