ا

 • ادیبی سده، شهناز اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • امیری، سهراب هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]

 • امیری، شعله پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • امین بیدختی، علی‌اکبر مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

 • پیمان نیا، بهرام اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

ث

 • ثابت، مهرداد پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

ح

 • حاجی یخچالی، علیرضا تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • حجازی، الهه رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 73-90]

 • حدادی احمدسرائی، سامان ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • حسنوند، بنفشه اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • حسینی، حسین اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • حسینی، منیر ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • حسینی مقدم، امین ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • حمید، نجمه اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

د

 • دارش، نسرین تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

 • داودی، ایران ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • دشت بزرگی، زهرا اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 201-216]

 • دولتخواه، مجید مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

ر

 • رضایی، مهدی نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • رضوی، سیدعباس تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

ز

 • زرگر، یدالله ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

س

 • سپهرنوش مرادی، فاطمه رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 73-90]

 • سپهوندی، محمد علی اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • سجادیان، ایلناز اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]

 • سراج خرمی، آذر اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-112]

 • سماواتیان، حسین اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

 • سنگانی، علیرضا اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 201-216]

ش

 • شاهی، سکینه تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-200]

 • شریفی، فاطمه پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

ط

 • طاهری، سارا اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]

ع

 • عباسی، محمد اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

 • عبدالخانی، احمد بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

غ

 • غلامرضایی، سیمین اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

ق

 • قاسمی، وحید پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-58]

 • قاسمی نواب، امیر هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]

 • قدم پور، عزت اله نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • قدم پور، عزت اله اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]

ک

 • کاظمی، رضا نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

 • کربلایی محمد میگونی، احمد پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

م

 • محمدی فر، محمد علی مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • محمود علیلو، مجید اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 23-44]

 • محمودنژاد، محبوبه پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • مشتاقی، سعید فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: 17-2010) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 111-128]

 • مکتبی، غلامحسین تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • موسوی، سید محمد اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

ن

 • نادری، فرح کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 55-72]

 • نجفی، محمود مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • نعامی، عبدالزهرا ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 151-162]

 • نورعلی، همت تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 91-110]

 • نوری، ابوالقاسم اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

 • نیسی، عبدالکاظم ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

و

 • ولوی، پروانه بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

ه

 • هاشمی، سیدجلال بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]

ی

 • یوسف وند، مهدی اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 21-38]