ا

 • الهام پور، حسین بررسی‌ رابطه دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ مدارس‌ ناحیه‌ یک‌ اهواز با کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ شخصی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 57-70]

ب

 • بیگدلی، ذاهد معیار فلش‌ و سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 97-110]

ث

 • ثابتی، فهیمه‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 1-16]

ح

 • حسینی نسب، داود ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 55-72]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

 • حیاتی ( مترجم )، عبدالرزاق‌ انگیزه‌های‌ سیاسی‌ پنهان‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 93-112]

ر

 • رجبی، غلامرضا مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

س

 • سپاسی، حسین مقایسه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ دبیری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ در آزمونهای‌ چند-گزینه‌ای‌ و صحیح‌ - غلط‌ در درس‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ با کنترل‌ غیبتهای‌ آنها [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 31-56]

ش

 • شکرکن، حسین خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 71-94]

 • شکرکن، حسین‌ بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 1-16]

 • شهیم، سیما بررسی‌ روائی‌- پایائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ در گروهی‌ از کودکان‌ دبستانی‌ شیراز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 17-38]

ع

 • عصاره، فریده‌ مقایسه‌ انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد در سطح‌ بین‌ المللی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 19-30]

ف

 • فرج‌پهلو، عبدالحسین‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ نوین‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 72-92]

ک

 • کاظمی، ید الله انگیزه‌های‌ سیاسی‌ پنهان‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 93-112]

م

 • محمدی‌ روزبهانی‌، کیانوش‌ بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 39-54]

 • میکائیلی‌ منیع، فرزانه ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌ [دوره 5، شماره 2، 1377، صفحه 55-72]