آ

 • آهنکوب نژاد، محمد رضا مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

ا

 • الهام‌پور، حسین‌ ارزشیابی‌ پنجمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ آبادان‌ 20 و 21 اسفندماه‌ 1376 [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 161-172]

ب

 • برومند نسب، مسعود بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • بیگدلی، زاهد موانع‌ موجود در راه‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و دسترسی‌ به‌ اطلّاعات‌ علمی‌ و فنی‌ در کشورهای‌ در حال‌ رشد [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 93-117]

ح

 • حقیقی‌، جمال‌ مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

خ

 • خدارحیمی، سیامک‌ بررسی‌ ویژگیهای‌ جمعیت‌شناختی‌ موارد ثبت‌ شده‌ خودکشی‌ از فروردین‌ 72 تا پایان‌ خرداد 76 در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ ا... طالقانی‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 118-134]

ر

 • رجبی، غلام رضا مقایسه عملکرد دانش آموز دختر و پسر 6 تا8 سال دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 82-104]

ش

 • شرقی‌، حمید مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • شکر کن، حسین بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • شکرکن، حسین مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

 • شکرکن، حسین بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 64-81]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

 • شکرکن‌، حسین‌ مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • شهنی‌ ییلاق‌، منیجه‌ آزاررسانی‌ و آزارپذیری‌ در مـدارس‌ راهنـمایـی‌ شهرستـان‌ اهـواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 3-29]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 3-20]

 • شینی ییلاق، منیجه رابطه‌ برخی‌ عوامل‌ جمعیت‌ شناختی‌ با خشونت‌ مردان‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود در شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 39-63]

ص

 • صفائی مقدم، مسعود تحلیلی‌ بر مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامی‌" بحثی‌ در فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامی‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 21-38]

 • صفایی‌مقدم‌، مسعود الگوهای‌ تحقیق‌ در حوزه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ بحثی‌ در فلسفه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 135-159]

ع

ف

ک

 • کمایی‌، جمشید مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 44-62]

 • کوکبی، مرتضی نقدی‌ بر کتاب‌: پیش‌ نویس‌ استانداردهای‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ ایران‌ تهران‌: کتابخانه‌ ملّی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 142-145]

م

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز بررسی‌ ویژگیهای‌ جمعیت‌شناختی‌ موارد ثبت‌ شده‌ خودکشی‌ از فروردین‌ 72 تا پایان‌ خرداد 76 در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ ا... طالقانی‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 118-134]

ن

 • نجاریان، بهمن بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 105-126]

 • نجاریان، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ علائم‌ سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 30-43]

 • نجاریان، بهمن‌ مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 75-92]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز [دوره 4، شماره 1، 1376، صفحه 64-81]

ه

 • هادیان، مجید ارزشیابی‌ پنجمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ آبادان‌ 20 و 21 اسفندماه‌ 1376 [دوره 4، شماره 2، 1376، صفحه 161-172]