آ

 • آریاپوران، سعید تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • آزادفلاح، پرویز مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

 • آقایوسفی، علیرضا بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • آهی، قاسم رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • اسدزاده، نیما اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • اشرفی، عماد اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • افشاری، علی مقایسه اثربخشی مشاوره فردی (رویکردآدلر) با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی (رویکرد الیس) بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 95-110]

 • افضلی، افشین بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

 • الهی، عادله اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • امینی، فاطمه بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

ب

 • باعزت، فرشته اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

 • بگیان کوله مرز، محمدجواد اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • پورجمشیدی، مریم بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

 • پورسلطانی زرندی، حسین رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

 • پورسمر، سیده لیلا مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

 • پورکاشانی، امیر مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

ت

 • تیموری، اسفندیار بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-190]

ج

 • جعفر طباطبایی، سمانه سادات رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

 • جلالی، اردوان بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

ح

 • حسن زاده، فتح الله رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 179-198]

خ

 • خانجانی، زینب اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • خواجه امینیان، فاطمه اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]

د

 • داودی، ایران اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • دوست قرین، تقی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

ر

 • رحمانیان، مهدیه مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

ز

 • زارع، حسین بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

 • زارع، حسین مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

 • زرگر، یدالله اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

س

 • سجادیان، ایلناز مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • سلیمانی، زهرا اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

 • سلیمانی راد، حسن اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • سهرابی فرد، محمد مهدی بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • سودانی، منصور ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس متوسطه اهواز براساس الگوی ارزیابی سیپ [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 111-130]

 • سیاهپوش منفرد، مسلم بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

ش

 • شاکری نیا، ایرج اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 113-136]

 • شایق بروجنی، بهار مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • شهابی زاده، فاطمه اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]

ص

 • صفانیا، علی محمد رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

ع

 • عالیپور، سیروس رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با میانجی گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 79-94]

 • عباسی، شیما تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • عبدل پور، قاسم اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • عسکری، پرویز اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • علیلو، مجیدمحمود اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

غ

 • غفاری، مجید اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 219-242]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • فخاری، علی اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 151-168]

 • فراهانی، حجت‌الله مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]

ق

 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

ک

 • کرائی، شهلا بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • کرمی، جهانگیر اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • کریمی، جواد تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 137-158]

 • کریمی نژاد، کلثوم بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]

 • کلانتری، فریبا رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 211-232]

گ

 • گلستانه، موسی بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-190]

م

 • مرادی، الهام رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 131-150]

 • مرارت، مهدی رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 211-232]

 • مروتی، ذکراله مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]

 • مکوندی، بهنام اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • ملک پور، مختار اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • منشئی، غلام رضا مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 67-88]

 • منصورنژاد، زهرا اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

 • مومنی، خدامراد اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

 • مومنی راد، اکبر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 191-210]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • نرگسی، فریده اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 49-66]

 • نعامی، عبدالزهرا اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

و

 • واعظ، حسین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 89-112]

ه

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 17-38]

ی

 • یادگاری، روح الله مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]

 • یارمحمدیان، احمد اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]