آ

 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • ابوالقاسمی، عباس رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

 • ابوترابی کاشانی، پریسا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

 • افتخار، زهرا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • اکبری، بهمن مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • اکرمی، لیلا اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 193-222]

ب

 • باباپور، جلیل مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • باقری، مسعود رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • بختیارپور، سعید مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • برابادی، حسین‌احمد تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • برنا، محمدرضا مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

 • برومندیان، نیکتا مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • بهمئی، ابوطالب تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

پ

 • پاشا، رضا مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

ت

 • تویاری، عباداله مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 91-108]

ج

 • جلالی خواه، اعظم تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • جوان مجرد، عبدالناصر رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

ح

 • حافظی، فریبا مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • حسین جانی، ملیحه ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • حسینی پور، حسین تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

 • حیدری، علیرضا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

خ

 • خجسته مهر، رضا تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • خدایی، اکرم رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • خسروپور، فرشید رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 49-68]

 • خسروی، زهره تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • خلعتبری، جواد مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

د

 • دشت بزرگی، زهرا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

ذ

 • ذوالفقاری، سمیه الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ر

 • رحمتی نژاد، پروین تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • رحیمی طاقانکی، چنگیز مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • رفیعی نیا، پروین مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

ز

 • زندوانیان، احمد الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

 • زینلی پور، حسین رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

س

 • سوادکوهی، سحر اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • سواری، کریم آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-150]

 • سودانی، منصور تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • سیمین، عبدالوهاب طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

ش

 • شاکری نیا، ایرج اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • شاملی، لیلا ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • شاهی، فاطمه تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]

 • شریفی، مسعود مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

 • شویچی، جعفر تأثیر آموزش واقعیت‌درمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان معلول جسمی-حرکتی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 247-264]

 • شیخی فینی، علی اکبر رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 155-170]

ص

 • صباحی، پرویز مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

 • صفرزاده، سحر مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

ض

 • ضیابخش، مرتضی مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

ط

 • طالبی، شهرام الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ع

 • عباسپور، ذبیح اله تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 23-46]

 • عباسی، هادی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

 • عریضی، حمیدرضا اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • عسکری، کریم اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه‌ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-154]

 • عسکری، مهرانا مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

 • عسگری، پرویز مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

ف

 • فتح آبادی، جلیل مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • فرزادی، فاطمه آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 127-150]

 • فیض آبادی، زهره مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

ک

 • کافی، موسی اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

 • کعب عمیر، نوری آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی بر اساس ویژگی‌های تیم، شغل و سازمان در کارکنان با اعتمادپذیری بالا و پایین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 47-70]

 • کیامنش، علیرضا مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

گ

 • گراوند، علی تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

م

 • متقی دستنایی، شکوفه ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 151-166]

 • محمدزاده، جهانشاه تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 109-126]

 • محمدی، نوراله مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]

 • مشتاقی، مریم اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]

 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 211-232]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 113-132]

ن

 • نادری، فرح مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 69-88]

 • نجاتی، وحید مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 167-192]

 • نجارپور استادی، سعید مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 25-48]

 • نعامی، عبدالزهرا طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • نیکوبخت، آنوشا مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 71-90]

و

 • وطن خواه، محمد اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 89-110]

ه

 • هاشمی، سید اسماعیل طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 193-210]

 • همتی، حمیده الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت های نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ی

 • یزدی، مجید تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 171-192]