آ

 • آریاپوران، سعید بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

 • آقامیرلی، مرضیه مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

ا

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • احدی، حسن مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • اسدزاده، حسن تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • اشرفیان، ندا تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 229-252]

 • اصغرزاده، گلناز نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

 • اصفهانی اصل، مریم اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]

 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

 • اعتمادی فر، مسعود اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

 • امامی پور، سوزان مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • امانی، زیبا آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

ب

 • باقری شیخانگفشه، فرزین رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • باوی، ساسان مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • برجعلی، احمد اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • بلالی دهکردی، مهشاد پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • بهادری، مهناز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • بهاروند، وحید مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • بهرام آرا، زهرا رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • بیگلری، فاطمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

پ

 • پاشا، رضا مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • پهلوانی، الناز تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • پورشهریار، حسین پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • پیمان نیا، بهرام اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 171-188]

ت

 • تاج بخش، خزر رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

ج

 • جهانبخشی، زهرا پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

 • جهانی فر، مجتبی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

چ

 • چهری، آزیتا نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

ح

 • حاجی علیانی، وحید رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • حمیده مقدم، عارفه رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

خ

د

 • درتاج، فریبرز مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • درفش، حجت اله نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

ر

 • رحیمی، مهدی نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

 • رحیمیان بوگر، اسحاق مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • رضوی، سید عباس پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 41-68]

ز

 • زابلی، روح اله تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 189-208]

 • زاده محمدی، علی اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • زارع، مریم نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 189-210]

س

 • سعادتی، ابوطالب تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • سلطانیان، نسیم مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • سلطانی زاده، محمد اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

ش

 • شاطردلال یزدی، اکرم تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 79-96]

 • شاملی، لیلا رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • شریفی پور چوکامی، زینب رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]

ص

 • صالحی، شیما اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

 • صالحی، کیوان تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 229-252]

 • صفرزاده، سحر مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

ط

 • طالع پسند، سیاوش مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 139-160]

 • طرفی زاده، نیلوفر اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 211-230]

ع

 • عارفی، مختار نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • عسکری، پرویز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

ک

 • کاکابرایی، کیوان نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • کجباف، محمدباقر آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

 • کدیور، پروین مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطه علّی راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]

م

 • ماردپور، علی رضا آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 117-138]

 • مجتهدی، غلام عباس نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 37-56]

 • محمدی، مهرناز رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • مرادی، لیلا مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • مرعشیان، فاطمه سادات مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

 • مکوندی، بهنام مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 161-188]

 • میری سنگتراشانی، سیدعلی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]

ن

 • نریمیسایی، فریده مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 97-116]

 • نصرالهی، بیتا مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • نصری، صادق مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 1-24]

 • نصیرهرند، منصوره مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

 • نیساری، مریم بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 25-40]

ه

 • هادیان فرد، حبیب رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 57-78]

 • هاشمی، شهسوار نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 231-250]

 • هاشمی پور، مهدی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]