آ

 • آهی، قاسم مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

ا

 • ابراهیمی، زهرا پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 121-138]

 • ابراهیمی، سارا ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

 • ابوالقاسمی، عباس نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 183-204]

 • احمدی، رضا مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • احمدی انگالی، کامبیز اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • ارغوانی، مرضیه مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • استبرقی، مهدیه نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 245-260]

 • امیدیان، مرتضی تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 139-164]

ب

 • برات پور، شهرزاد رابطه علّی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • برازجانی، فاطمه اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • برزگر، مجید مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • بقولی، حسین مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • بهروزی، ناصر بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 37-58]

پ

 • پاسیار، سحر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • پورشهریار، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

 • پیشداد، غلامرضا اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ت

 • تقوایی نیا، علی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مقابله‌ای مربیان پیش‌دبستانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]

ج

 • جهانگیر، پانته آ مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 223-244]

 • جوهری فرد، رضا پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 17-36]

ح

 • حاجی یخچالی، علیرضا اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • حسنی، جعفر مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]

 • حسین پور، رضا مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • حمیدی، سعیده واکاوی مفهوم هوش اخلاقی از منظر دانشجویان مقطع دکتری مشاوره: یک پژوهش کیفی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 203-222]

خ

 • خادمی، مریم مروری بر ترس از موفقیت زنان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 333-354]

 • خدادادی، جواد واکاوی مفهوم هوش اخلاقی از منظر دانشجویان مقطع دکتری مشاوره: یک پژوهش کیفی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 203-222]

 • خلفی، علی ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 37-58]

 • خواصی، راضیه اثر‌بخشی آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال‌گرا [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 99-120]

د

 • دستجردی، رضا مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • دشت بزرگی، زهرا پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 17-36]

 • دوکانه ای فرد، فریده مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 223-244]

ذ

 • ذاکرکیش، مهرنوش اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ر

 • رباط میلی، سمیه الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • رحیمی، مهدی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 245-260]

 • رحیمی قلعه عبدشاهی، علی تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 139-164]

ز

 • زارع بهرام‌آبادی، مهدی الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • زارعی، اقبال اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 145-162]

 • زندی گوهرریزی، گلبرگ الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

س

 • سپهوند، علی مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 59-80]

 • سعیدمنش، محسن اثر‌بخشی آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال‌گرا [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 99-120]

 • سهرابی شگفتی، نادره مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 285-314]

 • سیفی پور امشی، ندا نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 183-204]

ش

 • شاکری، محسن نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 245-260]

 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • شریفی، مسعود تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

 • شفیع ابادی، عبدالله مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]

 • شفیعی، حسین نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 245-260]

 • شکری، امید تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

 • شهابی زاده، فاطمه مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

 • شهرویی، شهریار ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 37-58]

 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

ص

 • صفری، پونه آزمودن مدل بهزیستی روان‌شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]

 • صیافان، نعیمه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 59-80]

ط

 • طباطبایی، سید موسی پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 121-138]

ع

 • عبداله زاده، حسن مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 121-144]

 • عزیزی، امین مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • عزیزی، سجاد مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • عزیزی، مجید اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 145-162]

 • عزیزی، مهدیه اثر‌بخشی آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال‌گرا [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 99-120]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • غنی فر، محمد حسن مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 79-104]

ف

 • فتح آبادی، جلیل تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

 • فرنام، علی نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • فرهادی راد، حمید تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 139-164]

 • فرهنگی، عبدالحسن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 261-284]

 • فولادوند، شاپور مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • فولادی، فاطمه ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 59-78]

ق

 • قادری، مومنه مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 223-244]

 • قربان جهرمی، رضا الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 315-332]

 • قنبری، سعید تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

ک

 • کاظمیان مقدم، کبری ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 37-58]

 • کلانتر هرمزی، آتوسا واکاوی مفهوم هوش اخلاقی از منظر دانشجویان مقطع دکتری مشاوره: یک پژوهش کیفی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 203-222]

م

 • مالکی، شهاب مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 223-240]

 • محبی، زهرا پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 17-36]

 • مظاهری تهرانی، فاطمه تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

 • مکوند حسینی، شاهرخ پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 121-138]

 • ملایی امجز، فرهاد نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • منیرپور، نادر مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 59-80]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 37-58]

 • موسیوند، محبوبه مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 105-120]

 • مولودی، استیره مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 121-144]

 • مومن نیا، زینب اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مقابله‌ای مربیان پیش‌دبستانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]

 • میردریکوند، فضل الله ارزیابی مدل ساختاری تبیین اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکان آزاردیده بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین با میانجی‌گری خودپنداره شخصی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 240-260]

ن

 • نادری، فرح رابطه علّی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • نامجویان، فروغ اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • نعمت اللهی، شیما اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2 [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

 • نیکدل، فریبرز اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مقابله‌ای مربیان پیش‌دبستانی [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 165-182]

و

 • وثوق تقی دیزج، احمد مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 223-244]

ه

 • همایی، رضوان آزمودن مدل بهزیستی روان‌شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر [دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 183-202]

ی

 • یاری، مرسده مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی [دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 19-36]