دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی

مجتبی دلیر؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ ولی اله فرزاد

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11178

چکیده
  امروزه شواهد بسیاری از ارتباط میان تفسیرهای منفی درباره افکار مزاحم و نشانه‌های وسواس- بی‌اختیاری حمایت می‌کند. هدف عمده پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 60 دانشجوی دارای نشانه‌های این اختلال انتخاب شد. طرح پژوهش از نوع ...  بیشتر

طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها

شهربانو عالی؛ سیدامیر امین یزدی؛ محمدسعید عبدخدائی؛ علی غنایی چمن آباد؛ فاطمه محرری

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11179

چکیده
  هدف پژوهش حاضرطراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر بهبود نشانه‌های رفتاری اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها می‌باشد. این مطا‌لعه در چهارچوب یک طرح تک آزمودنی در طول 6 ماه روی 12 کودک 8-3 ساله‌ی مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها ...  بیشتر

نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

تورج هاشمی؛ نسرین احمدبیگی؛ سهیلا پرواز؛ رقیه کریمی شهابی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11181

چکیده
  هدفپژوهش حاضر تعیین نقش سبک‌های دلبستگی در نشانه‌های اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری عزت نفس اجتماعی بود. درراستای این هدف، 201 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه‌های اضطراب اجتماعی (SPIN)، عزتنفس (روزنبرگ) و سبک دلبستگی (AAQ) نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. ...  بیشتر

اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11182

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خود کارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم، مراجعه‌کننده به کلینیک‌های آسم و آلرژی شهر اهواز بود. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید و بر اساس تکمیل پرسشنامه بین‌المللی شیوع‌شناسی آسم و آلرژی (ایساک)، وجود علائم آسم در آن‌ها تأیید ...  بیشتر

اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف

یدالله ولی نژاد قناتی؛ منصور بیرامی؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهرام واحدی؛ میرمحمود میرنسب

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11183

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف بود. در این پژوهش شبه آزمایشی 36 دانش‌آموز دارای حافظه‌ی فعال ضعیف و عملکرد تحصیلی ریاضی پایین به شیوه‌ی خوشه‌ای انتخاب شده و در یک گروه آزمایشی و دو گروه کنترل جایگزین ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11190

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خانوادگی انجام گرفت. نمونه‌ی پژوهش شامل 203 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان کارکنان یک کارخانه صنعتی در اهواز در سال 1393 انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، شرکت‌کنندگان مقیاس استرس شغلی، ...  بیشتر

تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

فرزانه رجب زاده؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ جعفر طالبیان شریف؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11191

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظور از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 40 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به سطوح بالای اضطراب و ملاک‌های ورود و خروج، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار ...  بیشتر

روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر

حسین کارسازی؛ حامد فرداینی سفلی؛ میلاد جعفرپور رضائی؛ نعیمه ماشینچی عباسی؛ تورج هاشمی ‌نصرت آباد

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11193

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر است. برای انتخاب نمونه، 240نفر (120 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده و به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند: مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتاری کارور و وایت، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری

قربان کیانی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ ذکراله مروتی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11197

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‏ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان دارای ناتوانایی‏های یادگیری بود. در این پژوهش افرادی که در یک مطالعه‏ی آزمایشی شرکت کردند، شامل 40 نفر از دانش‏آموزان پسر کلاس‏های پنجم و ششم ابتدایی شهر اهواز بودند که به روش تصادفی چند مرحله‏ای ...  بیشتر

بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11198

چکیده
  پژوهش حاضر استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی را به عنوان پیش‌بین بروز علایم روان‌تنی در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند در اهواز بررسی کرده است. بر اساس بررسی پرونده پزشکی کارکنان 83 نفر که مبتلا به علایم روان‌تنی بودند به عنوان نمونه بیمار مشخص شدند. از میان کارکنان باقی‌مانده نیز 119 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

ندا مرادی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11199

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش300 نفر از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بودند، که از طریق روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان

احمد صادقی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 227-244

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11200

چکیده
  هدف از انجام پژوهشحاضر تعیین رابطه علی بین متغیرهای خودکارآمدی مسیر شغلی، عزت نفس و حمایت خانوادهبا خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان اول متوسطه شهر اصفهان بود. از ‌اینرو287 دانش‌آموز دختر و پسر اول متوسطه ناحیه دو و شش به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ایانتخابشدند. ابزار پژوهش شاملپرسشنامه حمایت والدین، پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

مهتا جودزاده؛ مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11201

چکیده
  برند از جمله دارایی‌های فکری با ارزش شرکت‌ها است که می‌تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف‌کننده می‌تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه‌ریزی بهتر و ایجاد برندهایی که می‌توانند بر اذهان مصرف‌کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب‌تری از خود به جای بگذارند، ...  بیشتر

بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان

هوشنگ جدیدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، صفحه 269-290

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11202

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان در سال تحصیلی90-89 بود. نمونه شامل 279 نفر از دانشجویان دختر و پسر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنــامه اضطراب ...  بیشتر