دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-232 
طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 15-44

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده


هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

صفحه 137-158

لیلا حق شناس؛ علی نویدیان؛ امیرصالح امین جعفری؛ علی کاظمی؛ محمدرضا عابدی؛ حسین صادقی


تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان

صفحه 177-198

کوروش محمدی؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ علی نیکبخت