دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر

منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی؛ حسین شکرکن؛ جمال حقیقی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18519

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران بود که در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بودند. از میان این دانشجویان 120 نفر به طور تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در چهار گروه 30 نفری (آزمایشی دختر و پسر و گواه دختر و ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18556

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شده است. حجم نمونه‌ی این پژوهش 600 نفر بود، 400 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی اصلی و 200 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی بررسی روایی بودند، که به روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر سازگاری زناشویی زوجین

یوسفعلی عطاری؛ کبری محمدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18557

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف شهر اهواز، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زوجین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف در سال 1386 می‌باشد. نمونه شامل 30 زوج بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان 43 زوج داوطلب دریافت خدمات مشاوره‌ای انتخاب ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی

الناز پوراحمدی؛ محسن جلالی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ شهلا پاکدامن

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18558

چکیده
  پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پسر هشت تا ده ساله‌ی مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌ای ‌و بی‌اعتنایی (ODD) شهرستان نهاوند انجام شده است. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. 35 دانش‌آموز که بر اساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) ...  بیشتر

تأثیر مرگ آگاهی بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ مبتلایان به اختلال وسواس – اجبار

مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ مجتبی دلیر

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18559

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر روش درمانی مواجهه با یاد مرگ (مرگ آگاهی) بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ مبتلایان به اختلال وسواس - اجبار بود. بدین منظور 40 آزمودنی مبتلا به این اختلال با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه‌ای در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند. تمامی آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، ...  بیشتر

مقایسه‌ی هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

حسین شکرکن؛ عبدالکاظم نیسی؛ اسفندیار سپه‌وند

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18560

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر اهواز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت بود که از این جامعه نمونه‌ای به تعداد 92 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. به علاوه، تعداد 94 نفر نوجوان غیر ...  بیشتر

مقایسه‌ی دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی

رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، صفحه 125-154

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18561

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش از نوع علی پس از وقوع می‌باشد. نمونه‌ی تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان پسر ورودی سال تحصیلی 1382-1381 بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر