دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ سودابه‌ بساک‌نژاد؛ منیجه شهنی‌ ییلاق‌؛ حسین‌ شکرکن‌؛ جمال‌ حقیقی‌

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16353

چکیده
  < p class="a" dir="RTL">این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 300 دانشجوی‌ دختر و پسر تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در شهرستان‌ گنبد کاووس‌

یوسفعلی‌ عطاری؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ عاشورمحمد کوچکی‌؛ کیومرث‌ بشلیده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16354

چکیده
     پژوهش‌ حاضر از جمله‌ پژوهشهای‌ آزمایشی‌ میدانی‌ با طرح‌ پیش‌ آزمون‌- پس‌ آزمون‌ با گروه‌ گواه‌ است‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر آموزش‌ گروهی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ نوجوانان‌ بزهکار در بند 3 ندامتگاه‌ شهرستان‌ گنبد کاووس‌ انجام‌ شده‌ است‌. 40 نفر نوجوان‌ زیر 18 سال‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ و درون‌ موضوعی‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ (خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌) در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ شهر اهواز

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ زهرا بنابی‌ مبارکی‌؛ حسین‌ شکرکن

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16355

چکیده
     این‌ تحقیق‌ دو هدف‌ عمده‌ را دنبال‌ می‌کند که‌ عبارتند از: 1) تعیین‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ سازه‌های‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ مانند خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌ و پی‌ بردن‌ به‌ این‌ مسأله‌ که‌ این‌ سازه‌ها در یک‌ موضوع‌ تحصیلی‌ چگونه‌ به‌ سازه‌های‌ متناظر موضوعهای‌ تحصیلی‌ دیگر ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ و رابطه‌ آن‌ با پیامدهای‌ برگزیده‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

حسین شکرکن؛ سیداسماعیل‌ هاشمی‌ شیخ‌شبانی‌؛ بهمن نجاریان

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16356

چکیده
  در مطالعه‌ حاضر، رابطه‌ برخی‌ پیشایندهای‌ شخصیتی‌ و انگیزشی‌ خودناتوان‌ سازی‌ تحصیلی‌ با این‌ متغیر مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. به‌ علاوه‌، رابطه‌ خودناتوان‌ سازی‌ با برخی‌ پیامدهایش‌، نظیر عملکرد تحصیلی‌ بعدی‌، نگرش‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ بررسی‌ شد. 436 دانش‌آموز پسر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز

غلامرضا رجبی؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 101-136

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16357

چکیده
  هدف‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز بود. 390 دانش‌آموز (192 پسر و 198 دختر) کلاسهای‌ دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ عمومی‌، حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌ شده‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با اضطراب‌ اجتماعی‌ دختران‌ دانش‌آموز پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ آبادان‌

عبدالکاظم‌ نیسی‌؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ افسانه فراشبندی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16358

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ عمومی‌، حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌ شده‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با اضطراب‌ اجتماعی‌ دختران‌ دانش‌آموز پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ آبادان‌ می‌باشد. نمونه‌ تحقیق‌ شامل‌ 200 دختر دانش‌آموز می‌باشد که‌ به‌ طور تصادفی‌ از بین‌ ...  بیشتر

رویکردی‌ بین‌ فرهنگی‌ در بررسی‌ رابطه‌ سبکهای‌ رهبری‌ با اثربخشی‌ و خشنودی‌ شغلی‌ کارکنان‌ در مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ اصفهان‌

حمیدرضا عریضی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16359

چکیده
     این‌ پژوهش‌ رابطه‌ بین‌ رفتار رهبری‌ و عملکرد مدیران‌ را با رضایت‌ و عملکرد کارکنان‌ فولاد مبارکه‌ بررسی‌ می‌کند. بیشتر پژوهشها در مورد رفتار مدیران‌ با نمونه‌های‌ غربی‌ به‌ دو عامل‌ برای‌ رفتار آنها منجر شده‌ است‌ که‌ ملاحظه‌کار و ساختده‌ نام‌ گرفته‌اند. در این‌ پژوهش‌ 235 نفر از کارکنان‌ مجتمع‌ فولاد و سرپرستان‌ ...  بیشتر