دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ با توجه‌ به‌ نگرشهای‌ مذهبی‌

عباس‌ ابوالقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16361

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ (استرسورهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ تحصیلی‌، محیط‌ آموزشی‌، فارغ‌ التحصیلی‌ و محیط‌ خوابگاه‌) و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا، متوسط‌ و پایین‌ می‌باشد. نمونه‌ پژوهش‌ شامل‌ 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجویان‌ ...  بیشتر

رابطه علی‌ بین‌ نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی و سلامت‌ جسمانی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

منیجه شهنی‌ییلاق؛ احمد موحد؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16362

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ برازش‌ مدل‌ رابطه‌ بین‌ چهار متغیر نگرشهای‌ مذهبی‌، خوشبینی‌، سلامت‌ روانی‌ و سلامت‌ جسمانی‌ بود. نمونه تحقیق‌ مشتمل‌ بر 396 نفر دانشجوی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز که‌ در سال‌ تحصیلی‌ 81-80 به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشتند، می‌باشد. در این‌ تحقیق‌ از چهار پرسشنامه دینداری‌ آرین‌، پرسشنامه‌ ...  بیشتر

مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز

جمال حقیقی؛ اقبال‌ زارعی؛ حسین‌ شکرکن‌؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16363

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند بر اساس‌ آزمون‌ شخصیتی‌ نئو اجراء شده‌ است‌. جامعه آماری‌ مورد مطالعه‌ مشتمل‌ بر هنرمندان‌ عضو انجمنهای‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌، هنرهای‌ تجسمی‌ و کارکنان‌ غیرهنرمند شاغل‌ ...  بیشتر

بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ در کارکنان‌ یک‌ شرکت‌ صنعتی‌

عبدالزهرا نعامی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/psy.2020.16364

چکیده
  در پژوهش‌ حاضر روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در عدالت‌ سازمانی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ باید به‌ چه‌ شیوه‌ هایی‌ با کارکنان‌ رفتار شود تا احساس‌ کنند به‌ صورت‌ عادلانه‌ با آنها رفتار شده‌ است‌. عدالت‌ سازمانی‌ شامل‌ سه‌ حیطه‌ عدالت‌ توزیعی‌، عدالت‌ رویه‌ای‌ و عدالت‌ ...  بیشتر

اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

غلامرضا رجبی؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16366

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ تحقیق‌ حاضر اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. برای‌ این‌ منظور به‌ تدوین‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ راهنمای‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ برای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ نیز پرداخته‌ شد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ درباره‌ پایایی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌ خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در بین‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و افراد عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و رواندرمانی‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ عبدالکاظم‌ نیسی؛ ناصر یوسفی؛ جمیله نبوی حصاری

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16367

چکیده
  پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌، هیجان‌خواهی‌ و سنخ‌ شخصیتی‌ الف‌ غیرسمی‌ و سمی‌ در میان‌ مردان‌ و زنان‌ مبتلا به‌ سرطان‌ و عادی‌ مراجعه‌کننده‌ به‌ مراکز مشاوره‌ و روان‌درمانی‌ در شهر اهواز می‌باشد. نمونه‌ این‌ تحقیق‌ 180 نفر بودند، که‌ شامل‌ 6 گروه‌: 30 مرد سرطانی‌، 30 زن‌ سرطانی‌، 30 نفر برادران‌ سرطانی‌، ...  بیشتر

مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ میترا محمودی؛ حسین‌ شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16368

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ منظور مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌، نگرش‌ نسبت‌ به‌ کنترل‌ نوجوانان‌ و نگرش‌ نسبت‌ به‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستانهای‌ اهواز با والدین‌ و نزدیکترین‌ دوستان‌ همکلاسی‌ آنها طراحی‌ و اجرا شد. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز در سال‌ تحصیلی‌ 82-81 ...  بیشتر

ریشه‌یابی‌ علل‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ها در رابطه‌ با ویژگیهای‌ روانی‌- اجتماعی‌ دختران‌ و پسران‌ قبل‌ از ازدواج‌

شکوه‌السادات بنی‌جمالی؛ غلامرضا نفیسی؛ سیده‌ منور یزدی‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، صفحه 143-170

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ علل‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ها در دوران‌ قبل‌ از ازدواج‌، عوامل‌ آشناییهای‌ قبلی‌ و تطابق‌ ویژگیهای‌ فردی‌، خانوادگی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و شخصیتی‌ زوجین‌ انجام‌ شد. هدف‌ از انجام‌ آن‌ برداشتن‌ گامی‌ مؤثر در جهت‌ پیشگیری‌ از تلاشی‌ خانواده‌ها از طریق‌ شناخت‌ عوامل‌ فوق‌ بود. ...  بیشتر