بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یداله‌ زرگر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ جمال حقیقی

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17662

چکیده
     پژوهش‌ حاضر از دو بخش‌ همه‌گیرشناسی‌ و ترک‌ سیگار تشکیل‌ شده‌ است‌. ابتدا میزان‌ شیوع‌ استعمال‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ بررسی‌ شد و سپس‌ اثربخشی‌ چند روش‌ ترک‌ سیگار مورد مقایسه‌ و ارزیابی‌ قرار گرفتند. روش‌ تحقیق‌ مرحله اول‌، میدانی‌ و مرحله دوم‌، آزمایشی‌ میدانی‌ بود. جمعیت‌ پژوهشی‌، کارکنان‌ ...  بیشتر

مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین‌ شکرکن؛ مسعود رستمی‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17663

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ از لحاظ‌ ارزشها (نظری‌، هنری‌، مذهبی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌) و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ (وابستگی‌ شدید، بی‌اعتنایی‌ و سلطه‌گری‌)، نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ با زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌ متغیرهای‌ شباهت‌ ...  بیشتر

نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌

پروین‌ کدیور

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17664

چکیده
     پژوهش‌ حاضر با هدف‌ بررسی‌ نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ای‌ مشتمل‌ بر 60 کلاس‌ از دانش‌آموزان‌ دختر و پسر از میان‌ کلاسهای‌ پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ تهران‌ به‌ شیوه نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ خوشه‌ای‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شد تا در این‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

جمال‌ حقیقی؛ ناصر بهروزی؛ حسین‌ شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17665

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ دنبال‌ بررسی‌ این‌ مسأله‌ اساسی‌ است‌ که‌ آیا میان‌ گروههای‌ ترکیبی‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ تفاوت‌ وجود دارد؟ برای‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ این‌ سؤال‌، از میان‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز تعداد 4500 نفر نمونه اولیه‌ به‌ صورت‌ ...  بیشتر

بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز

غلامحسین‌ عبادی؛ علی‌ دلاور؛ بهمن‌ نجاریان‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17666

چکیده
  هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ ساختار عاملی‌ فرم‌ E پرسشنامه‌ 16 عاملی‌ کتل‌ و سنجش‌ پایایی‌ و روایی‌ آن‌ می‌باشد. به‌ همین‌ منظور، پرسشنامه‌ 16PF-E روی‌ 513 آزمودنی‌ از کارکنان‌ مؤسسات‌ دولتی‌ اهواز، اجرا شد. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخنامه‌های‌ آزمودنیها، 69 ماده‌ از 128 ماده‌ پرسشنامه‌ حذف‌ شد ویک‌ ساختار چهار عاملی‌ به‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ غلامرضا رجبی؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17667

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ تحقیق‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ دبیرستانهای‌ اهواز و بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ جنسیت‌، رشته‌ تحصیلی‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ با آن‌ بود. شرکت‌ کنندگان‌ در این‌ ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌

مهناز علی‌اکبری‌ دهکردی؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17668

چکیده
  هدف‌ اساسی‌ این‌ پژوهش‌، ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویی‌ در دانشگاه‌ پیام‌ نور اهواز بود. بدین‌ منظور، پرسشنامه مقدماتی‌ حاوی‌ 68 ماده‌ مربوط‌ به‌ فشارزاهای‌ روانی‌ تهیه‌ شد و بر روی‌ 500 دانشجوی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور اهواز که‌ به‌ روش‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شده‌ بودند اجرا گردید. سپس‌ ...  بیشتر