دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ جمال‌ حقیقی؛ زلفعلی‌ خانه‌کشی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16471

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهر اهواز است‌. در این‌ تحقیق‌، 400 دانش‌آموز (200 دختر و 200 پسر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ از جامعه آماری‌ انتخاب‌ شدند، به‌ عنوان‌ نمونه تحقیق‌ ...  بیشتر

رابطه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌

فاطمه‌ کیانپور قهفرخی‌؛ جمال حقیقی؛ حسین شکرکن؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 17-52

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16472

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه ساده‌ و چندگانه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ بررسی‌ گردید. افراد شرکت‌ کننده‌ در نمونه اصلی‌ تحقیق‌ شامل‌ 469 سالمند (237 زن‌ و 232 مرد) بودند که‌ به‌ وسیله "مقیاس‌ تجدیدنظر شده‌ مراحل‌ رشد روانی‌- ...  بیشتر

مقایسه‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ روانشناختی‌ در کاهش‌ علایم‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ در پرستاران‌ زن‌ شهر تهران‌

صادق‌ نصری؛ بهمن نجاریان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ حسین شکرکن

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 53-88

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16473

چکیده
  این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ دو روش‌ درمان‌ شناختی‌- رفتاری‌ و آموزش‌ تن‌ آرامی‌ عضلانی‌ تدریجی‌ در کاهش‌ خستگی‌، پریشانی‌ هیجانی‌ و اختلال‌ کارکردی‌ پرستاران‌ مبتلا به‌ نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ انجام‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ مورد مطالعه‌ مشتمل‌ بر پرستاران‌ زن‌ شاغل‌ در بیمارستانهای‌ زیر مجموعه‌ ...  بیشتر

مضامین‌ پُست‌ مدرنیسم‌ و دلالتهای‌ تربیتی‌ آن‌

پروانه‌ نجاریان؛ محمدجعفر پاک‌سرشت؛ مسعود صفائی‌مقدم

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16474

چکیده
  پست‌ مدرنیسم[1]‌, ادبیات‌، و هنرها و طبعاً علوم‌ تربیتی‌ تأثیر گذاشته‌ است‌. آنچه‌ در وهله نخست‌ زمینه‌ ساز ظهور این‌ رویکرد شده‌ است‌، شکست‌ مدرنیسم‌ در به‌ تحقق‌ رساندن‌ وعده‌ هایی‌ نظیر دموکراسی‌، صلح‌، سلامتی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ در سایه پیشرفت‌ علوم‌ و سیطره عقلانیت‌ بر امور بوده‌ است‌. پست‌ مدرنیستها معتقدند ...  بیشتر

تأثیر حل‌ّ نمونه مسائل‌ کلامی‌ جبر (از نوع‌ کار، ترکیب‌ و فاصله‌) بر روی‌ حل‌ّ مسائل‌ معادل‌ و مشابه‌ کلامی‌ جبر در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ شهرستان‌ تویسرکان‌

جواد کاوسیان‌؛ پروین‌ کدیور؛ حمیدرضا عریضی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16475

چکیده
  حل‌ مسائل‌ کلامی‌ در قلب‌ آموزش‌ جبر قرار دارد. روشهای‌ حل‌ مساله نخستین‌ بار توسط‌ پولیا (1962 به‌ نقل‌ از رید، 2000) مطرح‌ شده‌ است‌. بسیاری‌ از پژوهشگران‌ در حیطه‌ آموزش‌ ریاضی‌ متوجه‌ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مسائل‌ کلامی‌ شده‌اند. رید (2000) مسائل‌ معادل‌ و مشابه‌ کلامی‌ جبر را در طبقه‌بندی‌ انواع‌ کار، ترکیب‌ و فاصله‌ مورد ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ نگرش‌ نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ و مکان‌ کنترل‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌

حجت‌ اله‌ مهرافروز؛ مهرناز شهرآرای‌

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، صفحه 131-148

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16476

چکیده
  این‌ پژوهش‌ به‌ بررسی‌ رابطه‌ بین‌ نگرش‌ نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ مادر (اقتدار منطقی‌، استبدادی‌، آزادگذاری‌) و مکان‌ کنترل‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ می‌پردازد. بدین‌ منظور 398 نفر از دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ و مادران‌ با سواد آنها در منطقه‌ 17 آموزش‌ و پرورش‌ ...  بیشتر