دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

حسین‌ شکرکن؛ مسعود برومندنسب‌؛ بهمن‌ نجاریان؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16478

چکیده
  این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 400 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. یک‌ نمونه‌ 200 نفری‌ نیز به‌ منظور اعتباریابی‌ و پایایی‌ سنجی‌ آزمونهای‌ ...  بیشتر

بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ فرهنگ‌ مدرسه‌

مسعود حسین‌ چاری؛ محمد خیّر

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16479

چکیده
     به‌ منظور کنکاش‌ در قلمرو فرهنگ‌ مدرسه‌ و بررسی‌ جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مؤلفه‌های‌ آن‌، 415 دانش‌آموز اول‌ تا سوم‌ راهنمایی‌ (217 پسر و 198 دختر) پرسشنامه جوّ روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌ (فرایزر و همکاران‌، 1995) را تکمیل‌ کردند. این‌ مقیاس‌ مشتمل‌ بر چهار مقیاس‌ فرعی‌ انسجام‌، انضباط‌، رقابت‌، ...  بیشتر

رابطه‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ با ترس‌ از موفقیت‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌

مهرناز شهرآرای؛ بهشته‌ عبدی‌

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16480

چکیده
  450 دانشجوی‌ سال‌ چهارم‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ شهر تهران‌ که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای‌ تصادفی‌ برای‌ نمونه‌ تحقیق‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، به‌ پرسشنامه‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ دیلاس‌ (1981) و پرسشنامه‌ عینی‌ ترس‌ از موفقیت‌ زوکرمن‌ و آلیسون‌ (1976) پاسخ‌ دادند. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ وابسته‌ به‌ زمینه‌ و نابسته‌ به‌ زمینه‌ و یادگیری‌ خود نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ سوم‌ راهنمایی‌

سید داود حسینی‌ نسب؛ یدالله‌ ولی‌نژاد

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16481

چکیده
  به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I و راهبردهای‌ یادگیری‌ خود-نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ پایه‌ سوم‌، 280 نفر از دانش‌آموزان‌ این‌ پایه‌ به‌ روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ از بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر منطقه‌ چایپاره‌ در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌ انتخاب‌ و به‌ منظور ارزیابی‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I به‌ آزمون‌ گروهی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ جو عاطفی‌ خانواده‌ با سازگاری‌ دانش‌آموزان‌ دختر پایه سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز

جمال‌ حقیقی؛ حسین‌ شکرکن حسین‌ شکرکن؛ مژگان‌ موسوی‌ شوشتری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 79-108

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16482

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، تعیین‌ همبستگی‌ بین‌ روابط‌ پدر و مادر- فرزندی‌ و سازگاری‌ فردی‌ و اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ دختر پایه سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز است‌. در این‌ تحقیق‌، 220 دانش‌آموز که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ از جامعه آماری‌ مورد نظر برگزیده‌ شده‌ بودند، به‌ عنوان‌ گروه‌ نمونه‌ مورد ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ کمال‌گرایی‌،اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌

افسانه‌ شیرزادی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ جمال‌ حقیقی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16483

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ کمال‌گرایی‌، اضطراب‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ اهواز انجام‌ شده‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ کمال‌گرایی‌، افسردگی‌ و اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌، متغیرهای‌ پیش‌بین‌ و سردرد میگرن‌ متغیر ملاک‌ می‌باشند. نمونه‌ مورد ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ آنان‌ و از طرح‌ تأمین‌ مدرک‌ و بررسی‌ میزان‌، علل‌ و مشکلات‌ استفاده‌ آنان‌ از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ در خارج‌ از دانشگاه‌

زاهد بیگدلی؛ الهام‌ جمشیدی‌پور

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16484

چکیده
  هدف‌ تحقیق‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجله‌های‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ خود موجود در دانشگاههای‌ مربوط‌ و همچنین‌ بررسی‌ میزان‌ و علل‌ استفاده‌ آنان‌ از مجله‌های‌ مورد نظر موجود در سایر دانشگاهها و کتابخانه‌ها می‌باشد. ضمناً هدف‌ دیگر این‌ ...  بیشتر