دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌

مرتضی‌ امیدیان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16380

چکیده
  در تحقیق‌ حاضر تأثیر الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ آزمون‌ دو فرضیه‌ مبادرت‌ گردید. این‌ فرضیه‌ها عبارتند از: 1. مشاهده الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ موجب‌ بهبود عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ می‌شود. 2. مشاهده سه‌ الگوی‌ فعّال‌ تحصیلی‌ ...  بیشتر

برنامه‌ قصد شده‌ " و " برنامه‌ کسب‌ شده‌ علوم‌ " در دوره‌ راهنمایی‌ بر اساس‌ یافته‌ های‌ سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم

علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 13-37

چکیده
     سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم‌ Third International Mathematics and Science  Study (TIMSS) بزرگترین‌ و مهمترین‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ توسط‌ انجمن‌ بین‌ المللی‌ ارزشیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ International Association for the Evaluation of  Educational Achievement  انجام‌ گرفته‌ است‌. مطالعه‌ در سه‌ جمعیت‌ 9 ساله‌ ، 13 ساله‌ ...  بیشتر

نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌

حسین سپاسی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 38-60

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16382

چکیده
     دراین‌مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا نظریه‌ جدید آزمون‌ سازی‌ موسوم‌ به‌ نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌  (Item Response Theory) مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. این‌ نظریه‌ عمدتا" به‌ دلیل‌ اشکالاتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ که‌ روانسنجان‌ جدید به‌ نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌، مطرح‌ کرده‌اند. این‌ نظریه‌ نمره‌ کل‌ آزمون‌ را برای‌ تفسیر عملکرد ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز

عباس ابوالقاسمی؛ عزیزه اسدی مقدم؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16383

چکیده
  هدف‌ اصلی‌ از تحقیق‌ حاضر، ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ به‌ وسیله‌ تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ بود. 581 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌ سوم‌ 12 مدرسه‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز، یک‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌ 93 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ اضطراب‌ امتحان‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ ...  بیشتر

هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه شهر آباده‌

علی دلاور؛ جواد یارعلی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16384

چکیده
  هدف‌ پژوهش‌ حاضر هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر آباده‌ بوده‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، 800 دانش‌آموز از جامعه مزبور با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ نظامدار(Systematic Sampling) انتخاب‌ شد و به‌ آزمونهای ‌ D.70، انگیزه‌ پیشرفت‌ گیزلی‌، ریون‌ (فرم‌ میانی‌) و آزمون‌ حافظه‌ آندره‌ری‌ (کارت‌A) پاسخ‌ دادند. آزمون‌ ...  بیشتر

ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد

علی محمد موسوی(مترجم)؛ یوری و. کارپف و جان د.(نویسنده) دیرانسفورد

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16385

چکیده
     پیروان‌ ویگوتسکی‌، آموزه‌ای‌ از دو نوع‌ یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ را پرورش‌ داده‌اند. یادگیری‌ تجربی‌ بر فرآیند مقایسه تعدادی‌ از اشیاء مختلف‌، تشخیص‌ خصوصیتهای‌ مشترک‌ قابل‌ مشاهده آنها، و بر اساس‌ آن‌، صورتبندی‌ مفهومی‌ کلی‌ درباره‌ این‌ دسته‌ از اشیاء مبتنی‌ است‌. این‌ نوع‌ یادگیری‌ خصیصه‌ نوعی‌ کودکان‌ ...  بیشتر