دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده

محمدجواد بگیان کوله مرز؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26161.2105

چکیده
  این پژوهش باهدف اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده انجام شد. روش‌ تحقیق حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس-آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی افراد 16 تا 40 ساله اقدام کننده به خودکشی به روش مسمومیت ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان

مهدیه رحمانیان؛ حسین زارع؛ امیر پورکاشانی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25136.2023

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل‌رفتارمتقابل و آموزش تنظیم‌هیجان و تبیین تفاوت این دو روش آموزشی در اصلاح باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان انجام شد. روش: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونۀ پژوهش حاضر شامل 34 دانش‌آموز دختر پایۀ ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری

فریده نرگسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ ایران داودی؛ عماد اشرفی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26369.2121

چکیده
  درمان فراتشخیصی یکپارچه از جمله درمانهای جدید روان شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان شناسی تایید شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی-اجباری بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلابه اختلال دوقطبی نوع II

بهار شایق بروجنی؛ غلام رضا منشئی؛ ایلناز سجادیان

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/psy.2019.30660.2387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال دوقطبی نوع II بود .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری استفاده شد جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 45 دختر با اختلال دو قطبی نوع II با استفاده از روش ...  بیشتر

اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22055/psy.2019.27330.2191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نخست به‌طور تصادفی از 4 ناحیه، 2 ناحیه انتخاب گردید؛ سپس از مدارس هر ناحیه 4 مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه یک کلاس ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب

حسن سلیمانی راد؛ عباس ابوالقاسمی؛ ایرج شاکری نیا

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/psy.2019.27119.2171

چکیده
  مقدمه: اختلال انفجاری متناوب، در بافت اجتماعی و در پاسخ به محرک های اجتماعی ظاهر می شود. احتمالا، پردازش محرک های اجتماعی و پاسخ به آنها در بافت های اجتماعی مختلف، در این اختلال نقشی مهمی داشته و بر بروز نشانه های آن تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی در نوجوانان دارای ...  بیشتر

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی

سعید آریاپوران؛ شیما عباسی؛ جواد کریمی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26448.2125

چکیده
  زنان مبتلا به چاقی در معرض مشکلات روانشناختی زیادی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب‌اجتماعی و تصویر بدنی زنان مبتلا به چاقی بود. این پژوهش به روش ‌نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون-پس-آزمون با گروه گواه) بود. دراین پژوهش، همه زنان مبتلا به چاقی ( 106 زن) به صورت سر‌شماری مورد ارزیابی روانشناختی قرار ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نیما اسدزاده؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسکری؛ رضا پاشا؛ فرح نادری

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26578.2137

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری که در سال 1396 به کلینیک‌های درمانی روان‌شناختی شهر اهواز مراجعه کرده بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر به‌صورت ...  بیشتر

رابطه شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر

قاسم آهی؛ فتح الله حسن زاده؛ سمانه سادات جعفر طباطبایی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 179-198

https://doi.org/10.22055/psy.2019.23975.1920

چکیده
  یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد دختران نوجوان برای ابتلا به شکل‌های متنوع رفتارهای خوردن مستعدند زیرا آن‌ها به چالش‌های مربوط به‌اندازه، شکل و ظاهر فیزیکی حساس هستند. این پژوهش باهدف بررسی نقش شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی در آسیب‌شناسی نگرش‌های خوردن دانش آموزان دختر انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه ...  بیشتر

بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد

محمد مهدی سهرابی فرد؛ مسلم سیاهپوش منفرد؛ شهلا کرائی؛ کلثوم کریمی نژاد

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 199-218

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28375.2264

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه‌ی شهرستان خرم آباد بود. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون به همراه پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه‌ی آماری شامل 30 نفر از دانش‌آموزان مدارس شهر خرم آباد بود که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

زهرا سلیمانی؛ مجید غفاری؛ فرشته باعزت

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 219-242

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24759.1990

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. این مطالعه در چارچوب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز مبتلا ...  بیشتر

مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی

ذکراله مروتی؛ روح الله یادگاری

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 243-262

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28423.2270

چکیده
  مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادیچکیده:هدف این پژوهش مقایسه‌ دانشجویان وابسته به گوشی همراه و عادی از لحاظ احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای بود که با طرح علی-مقایسه‌ای صورت گرفت. جامعه‌ پژوهش همه دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه زنجان در سال 1397- 1396بودند، که به روش تصادفی چند ...  بیشتر