دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-264 
2. تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی

صفحه 23-46

10.22055/psy.2020.32329.2488

رضا خجسته مهر؛ ابوطالب بهمئی؛ منصور سودانی؛ ذبیح اله عباسپور