دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی

نیکتا برومندیان؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29101.2312

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روان‌شناختی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 33 دختر 16-14 ساله دانش‌آموز با پریشانی روان‌شناختی در سال تحصیلی 96-1395 بود. ایشان با ...  بیشتر

تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی

رضا خجسته مهر؛ ابوطالب بهمئی؛ منصور سودانی؛ ذبیح اله عباسپور

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32329.2488

چکیده
  بی‌گمان، طلاق یکی از رویدادهای ناخوشایند زندگی زناشویی است. با توجه به فرایندی، بافتاری و چندبُعدی‌بودن طلاق و کمبود پژوهش‌های کل‌نگر دربارۀ این مسئله، این پژوهش درصدد کشف و تبیین فرایند روان‌شناختی شکل‌گیری طلاق به‌کمک روش «نظریۀ زمینه‌ای» است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را زنان و مردانی تشکیل داده‌اند که طلاق گرفته‌اند ...  بیشتر

آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی بر اساس ویژگی‌های تیم، شغل و سازمان در کارکنان با اعتمادپذیری بالا و پایین

نوری کعب عمیر

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 47-70

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32934.2514

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی براساس ویژگی‌های تیم (بسندگی مهارت‌های شغلی)، شغل (ابهام نقش) و سازمان (رهبری مشارکتی) در کارکنان با اعتماد پذیری بالا و پایین بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) است. نمونه این پژوهش شامل 319 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری، تولید و انتقال ...  بیشتر

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی

آنوشا نیکوبخت؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا کیامنش

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32754.2500

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پایه سوم شهرستان اهواز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاریردی، از نظر مدت اجرا مقطعی و از نظر روش اجرا آزمایشی-میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ...  بیشتر

مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی

عباداله تویاری؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ محمدرضا برنا

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31676.2445

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،مدل یابی رابطه ی بین اثر تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کلیه والدین کودکان استثنایی استان خوزستان در سال 1398 بودند. به روش نمونه-گیری در دسترس تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها بر اساس نظریه‌ی شخصیت برن در مرزبان‌نامه

حسین حسینی پور؛ علی گراوند؛ جهانشاه محمدزاده

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31679.2444

چکیده
  تحلیل‌رفتار متقابل نظریه‌ای‌ در روانشناسی است که در هر زمینه‌ای که نیاز به درک افراد، روابط و ارتباطات و مشاوره باشد، به‌کار می‌رود. این نظریه به روابط درونی شخصیّت‎ها و رابطه‌ی انسان‎ها با یک‌دیگر توجّه ویژه‌ دارد و تأکید می‎کند که اگر افراد با یک‌دیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جایگزین روابط مخرّب، ...  بیشتر

آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31350.2432

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودشفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت بررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بود. از این جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر ...  بیشتر

ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده: نقش تعدیل-گر خوش‌بینی

لیلا شاملی؛ شکوفه متقی دستنایی؛ ملیحه حسین جانی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29790.2346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه‌شده با نقش تعدیل‌کنندگی خوش‌بینی انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 225 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان شرکت کردند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از پرسشنامه‌های خوش‌بینی-بدبینی (LOT)، شکنندگی شادی (FHS) و شادی درونی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه

مرتضی ضیابخش؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31763.2452

چکیده
  چکیدههدف: اختلال بیش فعالی/کاستی توجه، فراون ترین اختلال دوران کودکی است این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی دونوع درمان در انواع توجه دیداری است. روش پژوهش: یک مطالعه شبه آزمایشی دارای پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه از روش نمونه گیری در دسترس شامل مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهرکرج و 50 دانش آموز دبستانی ...  بیشتر

اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا

لیلا اکرمی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 193-222

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31843.2456

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر کاهش مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا بود. این پژوهش با استفاده از روش تک آزمودنی و طرحA-B-A انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شهر یزد در سال تحصیلی 97-1396 بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موفقیت تحصیلی نابینایان

اعظم جلالی خواه؛ حسین‌احمد برابادی؛ هادی عباسی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 223-246

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31826.2454

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موفقیت تحصیلی افراد دارای مشکل بینایی انجام شد. برای این منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش تعداد 15 نفر از افراد دارای مشکل بینایی بودند که بخش اعظم زندگی خود را در نابینایی گذرانده و در سال تحصیلی 97-96، دانشجو یا فارغ التحصیل دوره دکتری بودند. این افراد ...  بیشتر

تأثیر آموزش واقعیت‌درمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان معلول جسمی-حرکتی

جعفر شویچی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29231.2321

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش واقعیت‌درمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان معلول جسمی-حرکتی بود. پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ای مردان 20 تا 35 ساله معلول جسمی-حرکتی مراجعه‌کننده به آسایشگاه معلولین شادگان در سال 1397 بود. از میان جامعه آماری ...  بیشتر