دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی

پروین کدیور؛ مرضیه آقامیرلی؛ سوزان امامی پور

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.33796.2561

چکیده
  مقدمه: این مقاله پژوهشی نظریه تعیین گری را یک سیستم کلیدی انگیزشی معرفی می‌نماید که عوامل درونی و محیطی بر عملکرد و سزندگی تحصیلی فراگیران تاثیر دارد. هدف پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در رابطه با حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار

شیما صالحی؛ احمد برجعلی؛ علی زاده محمدی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.37070.2692

چکیده
  هنر را می‌توان یکی از کارآمدترین ابزار و روش‌های تربیت آدمی در عصر امروز به شمار آورد که نتایج و آثارش در زمینه خلاقیت و سلامت روانی در کودکان را می‌توان دید. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی نمایش درمانی بر میزان اضطراب کودکان کار بود. پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و همچنین مرحله پیگیری ...  بیشتر

نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان شهر بهبهان

حجت اله درفش؛ مجتبی جهانی فر؛ غلام عباس مجتهدی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/psy.2022.36850.2681

چکیده
  پزوهش حاضر در پی بررسی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان مدارس متوسطه شهر بهبهان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان دوره متوسطه شهر بهبهان که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تدریس بودند (360 N=). به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه از میان جامعه مورد نظرمورد نظر انتخاب ...  بیشتر

رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر

لیلا شاملی؛ زهرا بهرام آرا؛ مهرناز محمدی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39038.2756

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه‌ بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان به واسطه نقش میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از بین آنها 366 دانشجو با روش ...  بیشتر

تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی

اکرم شاطردلال یزدی؛ ابوطالب سعادتی؛ حسن اسدزاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38108.2724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بسته آموزشی هوش مثبت در ارتقای توانمندی‌های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با دو گروه آموزش هوش مثبت و کنترل است که بر اساس هدف کاربردی است. حجم نمونه شامل شامل 44 معلم دوره ابتدایی بود که به شیوه نمونه‌گیری ملاکی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آموزش هوش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس‌عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر

فریده نریمیسایی؛ سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/psy.2022.37876.2715

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش خودشفقت‌ورزی بر حس-عاملیت، تنظیم‌هیجانی در نوجوانان پسر شهر اهواز بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمـون و گـروه گواه و مرحله پیگیری دوماهه بـود. جامعه‌آماری پژوهش کلیه نوجوانان پسر شهر اهواز در سال تحصیلی 1401-1400 بود، که از میان آنها 75 دانش‌آموزان ...  بیشتر

آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان

زیبا امانی؛ محمدباقر کجباف؛ علی رضا ماردپور

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22055/psy.2022.36584.2666

چکیده
  هدف این پژوهش آموزش و تدوین بسته شفقت درمانی بومی بر سلامت روان، سرمایه‌ روانشناختی و سبک زندگی زنان شاغل شهر اصفهان بود. روش پژوهش به دو روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل مراجعه کننده به مراکز مشاوره با گروه سنی 25 تا 45 سال ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2

نسیم سلطانیان؛ اسحاق رحیمیان بوگر؛ سیاوش طالع پسند

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 139-160

https://doi.org/10.22055/psy.2021.36614.2669

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد(ACT) ومداخله سبک زندگی ارتقادهنده سلامت یعنی برنامه خود مراقبتی دیابت( DSMP), برادارک بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع دو است.روش: تعداد 60 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دیابت تهران انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری ) تحت مداخلۀ ACT - تحت مداخلۀ DSMPو بدون دریافت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهناز بهادری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ پرویز عسکری؛ حسن احدی؛ لیلا مرادی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35153.2603

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد بهباشی بر ناگویی هیجانی، رفتار سازگارانه و پیروی از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. حجم نمونه شامل 45 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده

الناز پهلوانی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ روح اله زابلی؛ مریم خلیلی عراقی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22055/psy.2022.37624.2707

چکیده
  استفاده از رویکردهای روانشناختی و ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان در تغییر رفتار آنان، یکی از استراتژی های کلیدی در بازاریابی محصولات است. بازاریابی حسی و عناصر وابسته آن به منظور تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کننده و تهییج هیجانی مشتریان یا تصویر سازی ذهنی از ابزارهای نوین مدیریت بازاریابی است. رنگ محصول به عنوان یکی از نخستین متغیرهایی ...  بیشتر

رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان

فرزین باقری شیخانگفشه؛ زینب شریفی پور چوکامی؛ خزر تاج بخش؛ عارفه حمیده مقدم؛ وحید حاجی علیانی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 209-228

https://doi.org/10.22055/psy.2022.36702.2673

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، انعطاف‌پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش‌بینی کرونا فوبیا دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال تحصیلی 1400-1399 بود. در مطالعه حاضر، 170دانش‌آموز به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی

ندا اشرفیان؛ کیوان صالحی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 229-252

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34438.2576

چکیده
  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعاملی معلم- دانش‌آموز در دورۀ ابتدایی انجام شد. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل زنان معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان طبس در سال تحصیلی 99-1398 بود‌. در این پژوهش تعداد 30 معلم زن دوره‌ی ابتدایی با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر