دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 27، تیر 1401، صفحه 1-280 
تبیین نقش رنگ محصول در رفتار مصرف کننده

صفحه 189-208

10.22055/psy.2022.37624.2707

الناز پهلوانی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ روح اله زابلی؛ مریم خلیلی عراقی


رابطه شبکه های اجتماعی انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی کرونا فوبیا دانش آموزان

صفحه 209-228

10.22055/psy.2022.36702.2673

فرزین باقری شیخانگفشه؛ زینب شریفی پور چوکامی؛ خزر تاج بخش؛ عارفه حمیده مقدم؛ وحید حاجی علیانی