دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان

وحید بهاروند؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40110.2798

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر کاهش اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان سیل‌زده شهر پل‌دختر انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی و به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون چهار گروهی انجام گرفت. جامعۀ آماری، شامل همه زنان میانسال سیل‌زده شهر پل-دختر ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه

سعید آریاپوران؛ مریم نیساری

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39952.2784

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان­شناختی با رفتار خموده در کودکان مبتلا به بیش‌فعالی-کاستی توجه می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. از میان مادران کودکان ADHD، 136 مادر به شیوه در دسترس در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مقیاس‌های زمان استفاده از صفحه‌ی نمایش ...  بیشتر

پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه

سید عباس رضوی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39146.2761

چکیده
  هدف این پژوهش کاوش تجارب دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه بود. بدین منظور از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان 11 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. ملاکهای ورود عبارت بودند از: دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی، ...  بیشتر

اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس

فاطمه بیگلری؛ مسلم اصلی آزاد؛ سیدعلی میری سنگتراشانی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس اجرا شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران بهبود یافته کووید-19 شهر شیراز در شش ماهه پاییز و زمستان سال 1399 بود. در این پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز

مهدی هاشمی پور؛ مریم اصفهانی اصل

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40353.2818

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب و کنترل درد مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب شهر اهواز بود. روش این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از بین این بیماران تعداد 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز

منصوره نصیرهرند؛ بهنام مکوندی؛ ساسان باوی؛ رضا پاشا

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 105-128

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39426.2765

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان متمرکزبرشفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره‌های ناسازگار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش-آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز در سال 1398 بود که با روش هدفمند، 60 نفر از آنها با سابقه تأهل بین 1 تا 5 ...  بیشتر

پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران

مهشاد بلالی دهکردی؛ حسین پورشهریار؛ زهرا جهانبخشی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40282.2812

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی براساس تعارضات زناشویی و مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل مادرانی بود که در پاییز 1400 در شهرستان شهرکرد، کودکان دبستانی داشتند؛ که 377 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

رابطه علّی راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری

هوشنگ گراوند

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38704.2744

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه میان راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر (450 نفر) در سال تحصیلی 400-1399 بود. 210 دانشجو به صورت آنلاین در این مطالعه شرکت کردند و به پرسشنامه‌های اضطراب کرونا ...  بیشتر

اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز

بهرام پیمان نیا

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40620.2837

چکیده
  ارتقای انعطاف پذیری روانشناختی در قالب الگوی ماتریکس می تواند بستری برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای تعهد سازمانی مدیران سازمان ها فراهم کند. پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز انجام گردید. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

نقش ابعاد دلبستگی بر ارج نهادن به بدن و انگیزه خودبهسازی با واسطه‌گری شفقت به خود در دانشجویان

مریم زارع؛ گلناز اصغرزاده؛ مهدی رحیمی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/psy.2022.37989.2717

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای شفقت به خود در رابطه بین ابعاد دلبستگی (اجتناب و اضطراب) با ارج نهادن به بدن و انگیزه خود بهسازی صورت پذیرفت. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 394 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 بود که به روش نمونه-گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع

نیلوفر طرفی زاده؛ محمد سلطانی زاده؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38337.2733

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به صرع شهر اصفهان است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون وگروه گواه بود. جامعه پژوهش کلیه مادران کودکان مبتلا به صرع در شهر اصفهان بودند. نمونه پژوهش 30 نفر ازمادران، که به صورت هدفمند از انجمن صرع مسیح انتخاب ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی

شهسوار هاشمی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، صفحه 231-250

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40111.2799

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان متأهل شهر کرمانشاه در بازه زمانی سال1400-1399 بوده که از میان آن‌ها 300 معلم متأهل به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای ...  بیشتر