دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران

فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39615.2770

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهر تهران بود. برای درک و توصیف تجربه از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد. از میان مراجعان به مراکز درمانی اختلال یادگیری شهر تهران، تا رسیدن به حد اشباع، 14 مادر دارای کودک با اختلال یادگیری در مصاحبه‌ای عمیق و نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده‌های ...  بیشتر

پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری

زهرا محبی؛ زهرا دشت بزرگی؛ رضا جوهری فرد

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38646.2743

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی در والدین کودکان با اختلال یادگیری بود. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه والدین کودکان با اختلال یادگیری شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 212 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان

شهریار شهرویی؛ کبری کاظمیان مقدم؛ علی خلفی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40425.2823

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه‌های آزاد خوزستان انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1399 که در این سازمان‌ها مشغول به کار بودند که در نهایت 330 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای ...  بیشتر

مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری

علی سپهوند؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39838.2778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 305 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه

نعیمه صیافان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40786.2847

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل کودکان دارای اختلال نقص توجه در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 کودک در محدوده سنی 8 تا 11 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از مراکز مشاوره شهر شیراز انتخاب ...  بیشتر

اثر‌بخشی آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال‌گرا

راضیه خواصی؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39927.2783

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر بخشی برنامه درمانی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر اهمال‌کاری و مؤلفه‌های اضطراب در نوجوانان تیزهوش کمال­گرا شهرستان دزفول پرداخته شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و در قالب طرح پپیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران نوجوان تیزهوش 12 تا 16 سال در سال تحصیلی 1399-1398 بود که به فراخوان ...  بیشتر

پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان

زهرا ابراهیمی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سید موسی طباطبایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38248.2731

چکیده
  اختلال اضطراب فراگیر جزء شایع‌ترین اختلالات روان‌شناختی در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و نوجوانان محسوب می‌شود که عمدتاً با اضطراب نسبت به عملکرد و رویدادهای روزانه مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر براساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان ...  بیشتر

تجربه زیسته روانی و اجتماعی پسران از بلوغ جنسی بر اساس نظریه داده بنیاد

علی رحیمی قلعه عبدشاهی؛ مرتضی امیدیان؛ حمید فرهادی راد

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40252.2809

چکیده
  دوران بلوغ یکی از مهم‌ترین ابعاد رشد نوجوانان است و دوره‌ای است که با تغییرات زیاد روانی و جنسی همراه است. بررسی‌های انجام شده دربارة بلوغ نشان می‌دهد تجارب نوجوانان از این تغییرات یکسان نیست. به همین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی روانی و اجتماعی نوجوانان پسر از بلوغ جنسی است. به دلیل این‌که هدف پژوهش حاضر کشف عوامل ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مقابله‌ای مربیان پیش‌دبستانی

زینب مومن نیا؛ علی تقوایی نیا؛ فریبرز نیکدل

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40741.2846

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مقابله‌ای مربیان پیش­دبستانی انجام شد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و براساس گردآوری داده­ها، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل مربیان پیش­دبستانی شهرستان ایذه در سال 1399 می­باشد. از بین جامعه هدف، ...  بیشتر

آزمودن مدل بهزیستی روان‌شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر

پونه صفری؛ رضوان همایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 183-202

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40937.2857

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آزمودن مدل بهزیستی روان­شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی­گری تاب­آوری در دانش­آموزان دختر بود. طرح پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اهواز بودند. به این منظور 253 دانش‌آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

واکاوی مفهوم هوش اخلاقی از منظر دانشجویان مقطع دکتری مشاوره: یک پژوهش کیفی

سعیده حمیدی؛ جواد خدادادی؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 203-222

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40448.2829

چکیده
  هوش اخلاقی ظرفیت و توانایی درست از  نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست است. هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراک دانشجویان مقطع دکتری مشاوره از مفهوم هوش اخلاقی بود. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان مقطع دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

مومنه قادری؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر؛ احمد وثوق تقی دیزج

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 223-244

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40485.2831

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی­گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور مراجعه­کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه تابستان سال 1398 بود. نمونه آماری ...  بیشتر

نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی

حسین شفیعی؛ محسن شاکری؛ مهدی رحیمی؛ مهدیه استبرقی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 245-260

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40174.2808

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان اشکذر با واسطه­گری قدردانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر متوسطه اول اشکذر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از جامعه مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان کرجسی ...  بیشتر

فهم مردم‌نگارانه‌ی تکیه‌گاه‌سازی شناختی در مادران ایرانی

روح الله شهابی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 261-280

https://doi.org/10.22055/psy.2022.41560.2895

چکیده
  درگیری کودکان نوپا در تکالیف و فعالیت‌های روزانه، نقش مهمی در تحول شناختی آن‌ها دارد. مادر، این درگیری را از مسیر تکیه‌گاه‌سازی والدینی، هدایت می‌کند. تکیه‌گاه‌سازی والدینی دارای ماهیت فرهنگی است، با این‌حال فهم دقیقی از چگونگی آن در مادران ایرانی وجود ندارد، از این‌رو هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به فهمی مردم‌نگارانه از تکیه‌گاه‌سازی ...  بیشتر

اثربخشی مداخله تلفیقی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی و مهارت‌های فراشناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان با سابقه مدرسه‌گریزی

فاطمه باقری حسین آبادی؛ ناصر یوسفی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 281-302

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39605.2769

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی و مهارت‌های فراشناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان با سابقه مدرسه گریزی بود. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقایسه‌ میزان فعالیت ساختارهای مغزی مهارت‌های خواندن، نوشتن و صحبت کردن در افراد با هوش‌کلامی خیلی بالا و خیلی پایین با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیس کارکردی

زهره یارمحمدی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کرد نوقابی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 303-314

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42648.2947

چکیده
  هوش کلامی با حساسیت نسبت به معنی و ترتیب واژه‌ها و استفاده‌های گوناگون از زبان تعریف می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ میزان فعالیت ساختارهای مغزی مهارت خواندن، نوشتن و صحبت ‌کردن در افراد با هوش‌کلامی خیلی ‌بالا و خیلی ‌پایین انجام شد. روش پژوهش حاضر یک طرح موردی بود. از میان 45 داوطلب زن و مرد 18 سال به بالا که در سال 1399 به آزمایشگاه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان فراشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی مشهد

زهره هنرور؛ محسن دوستکام؛ حسن توزنده جانی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 315-330

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40956.2862

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فعال­سازی رفتاری و درمان فراشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با مرحله پیگیری دو ماهه و گروه گواه بین کارکنان پزشکی قانونی مشهد در سال 1399 انجام شد که با روش نمونه­گیری در دسترس پس از ارزیابی اولیه و احراز شرایط پژوهش، 45 نفر انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و الگوی ارتباطی ستیر بر عزت‌نفس و صمیمیت زناشویی زوجین دارای نارضایتی جنسی

فاطمه ترکاشوند؛ حسین داودی؛ داود تقوایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 331-350

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43040.2961

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی والگوی ستیر بر عزت‌نفس و صمیمت زناشویی زوجین دارای نارضایتی جنسی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ملایر بود. پژوهش مذکور از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده ...  بیشتر

تلفیق فناوری در روش آموزش ایفای نقش و تأثیر آن بر درگیرسازی شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

خبات بحری؛ مریم پورجمشیدی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 351-368

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40570.2835

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تلفیق فناوری در روش ایفای نقش و تأثیر آن بر درگیرسازی شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان دیواندره به تعداد 895 نفر بود که از این ...  بیشتر

اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری بر وسوسه مصرف و پیشگیری از عود در معتادان خودمعرف مراکز ترک اعتیاد

عبدالکریم قانعی؛ مسعود شهبازی؛ امین کرایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 369-392

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40941.2858

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری (ACT-CBT) بر وسوسه مصرف و پیشگیری از عود در معتادان خودمعرف مراکز ترک اعتیاد دزفول انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معتادان خودمعرف به مراکز ترک اعتیاد دزفول بود. با ...  بیشتر