دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19

سعید آریاپوران؛ الهام راستگو؛ مهدی عبداله زاده رافی

دوره 31، شماره 1 ، اردیبهشت 1403، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40009.2788

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق شهرستان رزن در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 22 نفر از ...  بیشتر

نقش ممیزی ویژگی های شخصیتی در تشخیص شیوه تجربه و بیان خشم

مریم امامی؛ مریم مقدسین؛ مریم ایلکا

دوره 31، شماره 1 ، اردیبهشت 1403، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40521.2836

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص سبک‌های تجربه و بیان خشم می‌باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری افراد ایرانی بین 18-62 سال فعال در فضای مجازی در سال 1399-1400  تشکیل دادند. 241 آزمودنی به روش در دسترس انتخاب شدند و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه نئو (Costa & McCrae) و بیان ...  بیشتر

تدوین بسته آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر ناگویی هیجانی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی شده

مهشید شعبانی؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری

دوره 31، شماره 1 ، اردیبهشت 1403، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40680.2840

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر ناگویی هیجانی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی شده انجام گرفت. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش قیاسی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل ...  بیشتر