درباره نشریه

 

 

 

مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی 

مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این مجله از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.  مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده ازنرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (سمیم نور) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد.

 

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

 

دربارۀ نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST)

مدیر مسئول:  دکتر غلامحسین مکتبی

سردبیر: دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

مدیر داخلی: دکتر ایران دادوی

مدیر اجرایی: دکتر عسکر آتش افروز

کارشناس نشریه: نسرین بهلول

آدرس: ایران، اهواز،  بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، 139-613557

تلفن: (4610) 19-33330011-061

نمابر: 33331366-061

ایمیل: psychj@scu.ac.ir

وب سایت: //http://psychac.scu.ac.ir

شناسه دیجیتال: 10.22055/psy

زمان داوری: 3 تا 6 ماه

دوره انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

دسترسی آزاد: بله

کپی رایت: CC BY-NC 4.0

سیاست داوری: داوری بسته

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش اولیه و نهایی به ترتیب: 1000000 و 3000000 ریال

شاپا چاپی: 6144-2228

شاپا آنلاین: 6649-2588

 

 

:Open Access Statement

Journal of Psychological Achievements  is committed to immediate and real open access for academic work. All the original articles, technical briefs and review papers published in this journal are free to access immediately from the date of publication. There are no author charges (commonly known as APCs) prior to publication, and no charge for any reader to download articles and reviews for their own scholarly use

.

:License Agreement

   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

                    

 هزینه پذیرش نهایی:

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند بابت هزینه‌های  داوری مقاله: مبلغ 1000000 ریال و جهت  پذیرش مقاله و آماده سازی مقالات برای چاپ مبلغ 3000000 ریال  پرداخت نمایند. ( شماره حساب 4001072703022624  بانک ملی به نام حساب  تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز، شناسه ی 379072757117000000000000000019 دانشگاه شهید چمران اهواز. شبا: IR960100004001072703022624)