درباره نشریه

 

 

 

مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی 

مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این مجله از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.  مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده ازنرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (سمیم نور) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد.

 

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

 

 

بیانیه دسترسی آزاد

 

مجله دستاوردهای روانشناختی متعهد به دسترسی فوری و واقعی برای کارهای دانشگاهی است. دسترسی به کلیه مقالات اصلی ، خلاصه های فنی و مقالات مروری در این مجله بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است. هیچ هزینه ای برای نویسنده (که معمولاً به عنوان APC شناخته می شود) قبل از انتشار وجود ندارد و هیچ خواننده ای برای بارگیری مقالات و نظرات برای استفاده علمی خود هزینه ای ندارد.

 

توافقنامه مجوز:

این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) مجاز است.

     

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 هزینه پذیرش نهایی:

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند پس از اعلام مجله بابت هزینه‌های  داوری مقاله: مبلغ 1000000 ریال و جهت  پذیرش مقاله و آماده سازی مقالات برای چاپ مبلغ 3000000 ریال  پرداخت نمایند.