پرسش‌های متداول

آیا دست‌آوردهای روان‌شناختی یک نشریه تخصصی است؟

بله، دست‌آوردهای روان‌شناختی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. تمامی مقالات به روش داوری دو سر کور داوری می شوند. این مجله تابع ضوابط علمی و اخلاقی در ارزیابی و چاپ مقاله می‌باشد.

انتشار دوفصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناختی چگونه است؟

این مجله به صورت هر دو فصل یکبار (سالی دو بار) چاپ می‌شود.

چگونه می‌توانم مقاله خود را ارسال کنم؟

ارسال الکترونیکی به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش پردازش مقاله، بازبینی و کاهش زمان انتشار می شود. خواهشمند است روی "Submit Manuscript" در روی صفحه اصلی مجله کلیک کنید. این امر سبب شده تا شما مستقیماً به سیستم ارسالی مورد استفاده مجله هدایت شوید.

در خصوص فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات در دو فصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناختی اطلاعات بیشتر ارائه دهید؟

لطفا راهنمای نویسندگان مجله و بخش فرایند پذیرش مقالات "Peer Review Process" را مشاهده نمایید.

زمان فرآیند ارزیابی مقالات چه در چه بازه زمانی است؟

فرایند بررسی حدود 1 تا 2 ماه پس از تصدیق ارسال ایمیل ارسال کننده طول خواهد کشید.

چه نوع و در چه حیطه‌های دو فصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناختی مقاله چاپ می‌کند؟

بخش «اهداف و چشم اندازه‌های» مجله در وب سایت را مشاهده نمایید. انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از: مقالات پژوهشی کمی و مقالات پژوهشی کیفی

آیا برای چاپ مقاله هزینه‌ای دریافت می‌شود؟

بله، هزینه نهایی چاپ مقاله 4/000/000 ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

آیا دو فصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناختی راهنمای نویسندگان دارد؟

بله لطفا به منوی "راهنمای نویسندگان مجله" مراجعه نمایید.

راه‌های ارتباطی با کارشناس نشریه چیست؟

تلفن: 09-986133226600+ داخلی 4610


شماره همراه: 989937059183+ 


نمابر: 986133226412+


ایمیل: psychj@scu.ac.ir

آیا می‌توانم پس از ارسال تغییرات دیگری در مقاله خود اعمال نمایم؟

بله امکان دارد، ولی حتماً با کارشناس نشریه از طریق psychj@scu.ac.ir تماس بگیرید و وضعیت مقاله خود را با ما چک نمایید.