آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2212

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 578
تعداد مشاهده مقاله 558287
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 290485
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 13 %