اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1699
تعداد پذیرش 115
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1417
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1154

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 391
تعداد مشاهده مقاله 312819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 163339
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز