اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1843
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1504
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1198

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 438
تعداد مشاهده مقاله 373656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 200444
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز