اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1920
تعداد پذیرش 183
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 1565
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1237

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 452
تعداد مشاهده مقاله 427692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 222653
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز