آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2267

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 577
تعداد مشاهده مقاله 609441
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 361406
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 278 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 13 %