ارسال مقالات جدید از طریق سامانه

با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران محترم در حوزه روانشناسی می رساند سامانه مجله دست آوردهای روانشناختی راه اندازی و آماده بهره برداری می باشد. از کلیه علاقمندان تقاضا می شود مقالات خود را از روز شنبه مورخ 12 بهمن 1392 از طریق این سامانه ارسال فرمایند. سایت سامانه با نشانی http://psychac.scu.ac.ir قابل دسترسی می باشد.