با توجه به محورهای موضوعی نشریه که در زیر درج شده است از نویسندگان محترم دعوت می شود تا با عضویت در سامانه نشریه و توجه به فایل های راهنمای نویسندگان به زبان فارسی مقالات خود را ارسال نمایند.

 

محورهای موضوعی نشریه

روان‌شناسی تحولی، روان‌شناسی کودک و نوجوان، روان‌شناسی سالمندی، آسیب‌شناسی روانی و بیماری‌های روانی، روان درمانی فردی و گروهی، روان‌شناسی سلامت و روان سرطان‌شناسی، کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت، معنویت و روان‌شناسی دین و فرهنگ، روان‌شناسی خانواده و مشاوره خانواده، روان‌سنجی و هنجاریابی ابزارهای روان‌شناختی، روان‌شناسی ورزش و سلامت روان، حوزه‌های مختلف روان‌شناسی اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی، خلاقیت و هوش

از تمام نویسندگان درخواست می شود تا برای نوشتن متن اصلی مقاله به نکات زیر توجه کنند:

 1- مقاله  بدون ذکر نام نویسنده یا نویسندگان و یا هر نوع نشانی از آنان در فایل جداگانه ارسال شود.

2- کل مقاله (اعم از جداول و نمودارها) در یک فایل ارسال شود.

3- مقاله در صفحه A4 تنظیم شود.

4- نوع مقاله در ابتدای مقاله ذکر شود.

5- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی به طور کامل نوشته شود

6- مقاله دارای چکیده‌های فارسی (150 تا 200 کلمه) و انگلیسی ( 400 تا 600کلمه) باشد.

7- کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها  بر اساس حروف الفبا آورده شوند (3 تا 6 کلمه).

8-  مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:

- مقدمه: شامل بیان مسأله و پیشینه پژوهش

- روش پژوهش: شامل طرح پژوهش، جامعه آماری و نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آن ها.

- یافته‌ها: نتایج پژوهش.

- بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

9-  منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA7 تنظیم شوند. منابع فارسی باید به انگلیسی نوشته شوند. درج (persian) در انتهای منبع فارسی ضروری است.

ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد مثال:

 Nazari, H., Talaee, E., Hatami, J., Imani Naeeni, M., & Timas, A. (2023). An Investigation on Writing Quality of Elementary School Students: An Evaluating Study, Journal of Educational Sciences, 30(1), 1-20. DOI: 10.22055/edus.2022.38746.3282 [Persian]

10-  مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 با فونت B lotus 12، حاشیه (از بالا 5.8 از پایین 5.4 راست و چپ 4.5) و فاصله بین خطوط Single تنظیم گردد.

11-  معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج و اسم‌های انگلیسی در متن به انگلیسی نوشته شوند.

12-  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه منبع نویسی اینجا کلیک کنید.

 ملاحظات:

  1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.
  2. مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.
  3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.
  4. مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

نویسنده گرامی درخواست می شود پیش از ارسال مقاله به نشریه دست آوردهای روانشناختی، فایل های موجود در لینک زیر را دانلود نموده و سپس با استفاده از الف: فایل ورد نمونه مقالات مجله (فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگانمقاله خود را درون آن کپی نموده و با توجه به موارد مشخص شده در فایل متن و جداول را تنظیم نمایید. ب: با توجه به فرمت منبع نویسی APA7 که برای شما قرار داده شده منابع خود را تنظیم نمایید. پ: با استفاده از نرم افزار ویراستیار، اشتباهات تایپی، نگارشی و دستور زبانی مقاله خود را برطرف نمایید (دستور کار با نرم افزار در قالب PDF در پوشه نرم افزار موجود است) و سپس مقاله خود را به مجله ارسال نمایید. بدیهی است که عدم توجه به نکات یاد شده مقاله شما را از روند کار مجله خارج می سازد.

 

فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)

 فرم مشخصات نویسندگان

فرم تعهدنامه

فرم تألیف و افشای تعارض منافع

4 آیتم ضروری

 لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir/

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر APA نسخه 7

APA7

 ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html