اصول اخلاقی این نشریه بر گرفته از موازین اخلاق پژوهشی است که توسط کمیته اخلاق پژوهش در مرکز برنامه‌ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390 تدوین شده است. این موازین اخلاقی برخی مسئولیت‌های اخلاقی مربوط به انتشار مقاله در دست‌آوردهای روان‌شناختی را ترسیم می‌کند تا از بروز تخلفات آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقاله پیشگیری نماید. بی‌تردید داشتن نظام ارزشی و پایبندی به اصول اخلاقی، پژوهشگر را در انتخاب موضوع تحقیق و انجام  تحقیق کمک می‌کند. داشتن آگاهی کافی از اصول و موازین اخلاق پژوهش موجب پیشگیری از بروز بسیاری از اتفاقات و تخلفات آگاهانه یا نا آگاهانه در حوزه پژوهش خواهد شد. رعایت اصول اخلاقی در انجام و انتشار پژوهش، یکی از عوامل اصلی اعتماد به یافته‌های آنان است. نادیده گرفتن موازین اخلاق در پژوهش، آگاهانه یا نا آگاهانه، موجب بی اعتبار شدن یافته های علمی می گردد. در زیر به وظایف نویسندگان در اجرای اصول اخلاقی اشاره شده است:

وظایف و مسئولیت های داوران:

1-داوران موظفند با بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات و بیان ایرادات موجود نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رسانند.

2-داور به عنوان یک امانت دار تمامی اطلاعات موجود در مقالات،  به جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید این اطلاعات را به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث نماید.

3-داوری مقالات می بایست کاملا مستدل باشد و به طور واضح بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی خودداری شود.

4-در صورت وجود هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر داور موظف است سردبیر را مطلع نماید.

5-استفاده شخصی از اطلاعات و محتوای علمی و ایده های نوآورانه مقاله که نتیجه تلاش های نویسنده است برای داور جایز نیست

6-هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

7-داور موظف است در زمان تعیین شده و طبق قوانین مصوب نشریه داوری مقاله را انجام داده و اعلام نظر نماید

 وظایف و تعهدات نویسندگان:

 - مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه بوده و مطابق استاندارد آن آماده شده باشد.

‫- مقالات ارائه‌شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه‌کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده‌ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

- مسئولیت صحت محتوای مقالات بر عهده نویسنده( نویسندگان) است و افراد ضروری است از صحت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط نشریه نیست.

- ‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را در نشریه داخلی یا خارجی را ندارد.

- نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

- ‫نویسنده (نویسندگان) در صورت نیاز به استناد از مطالب دیگران، منابع و اطلاعات را به روش دقیق و کامل استناد دهند یا در صورت لزوم پس از کسب اجازه از منبع مورد نظر استفاده کنند. اگر اطلاعات از منابع دیگر نیاز به نقل قول مستقیم باشد ان را "  " قرار دهید.

- نویسنده مسئول مقاله باید آدرس و مشخصات همه نویسندگان را که به طور مستقیم در پژوهش مشارکت داشتند را ثبت کنند و از ذکر «مولف افتخاری» خودداری کنند.

- ‫نویسنده مسئول مقاله موظف است از این‌که همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.

- ‫ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.

- نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا در مقاله خود شدند نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

- ‫هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط‌زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر گردد.

 رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی:

‫اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش یا چاپ مقاله در نشریه، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می‌شود و نشریه حق برخورد قانونی با آن را دارد.

‫1-جعل داده‌ها:

عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یاف‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

‫2-تحریف داده‌ها:

عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع اوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

‫3-سرقت علمی:

کپی‌برداری از اندیشه های دیگران، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب

‫تصرف علمی:

منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

‫انتساب غیر واقعی:

نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی خود را نسبت می دهد که نقشی در اصل پژوهش مربوطه ندارد.

 
حق چاپ و مجوز

بر اساس این اصل که در دسترس قرار دادن یافته های پژوهشی به صورت رایگان، از تبادل دانش جهانی برای عموم پشتیبانی می کند، این مجله دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می کند. همه مقالات این مجله تحت مجوز بین‌المللی ­Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شوند که استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند(تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد).

بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

  • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی*" به اشتراک بگذارند تا زمانی که حاوی مجوز کاربر نهایی و پیوند DOI به نسخه رکورد در این مجله باشد.
  • حفظ حقوق مالکیت معنوی (از جمله داده های تحقیقاتی)
  • اعتبار و انتساب مناسب برای اثر منتشر شده.

*حقوق استفاده شخصی

  • نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند:
  • استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک).
  • توزیع کپی ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها
  • استفاده در آثار بعدی
  • گسترش مقاله به صورت کتاب