پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی

محبوبه محمودنژاد؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ مهرداد ثابت

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21961.1815

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین‌فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 150 نفر از کودکان کار 12 تا 17 سال شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1395 بود که به روش نمونه‌برداری آسان انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت

رویا آفتاب؛ صادق تقی لو؛ احمد کربلایی محمد میگونی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12583

چکیده
  اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی در سراسر جهان است. تعداد کاربران اینترنت جهانی به بیش از 3/2 میلیون در سال 2011 رسیده است. هر رفتار اعتیادآوری ممکن است در نتیجه نشانه­های روان­پزشکی به وجود آمده باشد. پژوهش­گران نشان داده­اند دشواری بین­فردی که به طور قابل­توجهی در افراد با ویژگی­های شخصیت مرزی یافت می­شود، ...  بیشتر