تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 453
تعداد نویسندگان 895
تعداد مشاهده مقاله 391,854
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 208,287
نسبت مشاهده بر مقاله 865.02
نسبت دریافت فایل بر مقاله 459.79
تعداد مقالات ارسال شده 1,887
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 293
درصد پذیرش 10

دستآوردهای روانشناختی  

دو فصل‏‏نامه دستاوردهای روانشناختی دارای درجه علمی با رتبه B از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (SID) نمایه می شود و در نظام ISC دارای ضریب تاثیر (Q2) است. تمامی مقالات به روش داوری دوسوکور مورد بررسی توسط حداقل سه داور قرار می گیرد و در روند داوری نهایی از نرم افزار تشخیصی سرقت ادبی (ایران داک) برای تشخیص اصالت مقالات بهره می گیرد. همچنین در حال حاضر نسخه چاپی ان نیز توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST) به چاپ می رسد. این نشریه به عضویت کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است ولی از اصول آن پیروی می کند. از تمامی نویسندگان در خواست می شود تا قبل از ارسال مقاله به (راهنمای نویسندگان توجه کنند).  هزینه نهایی چاپ مقاله 4/000/000 ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

 -------------------------------------------------------

فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی

نظر به  تهیه و انتشار ویژه نامه به زبان انگلیسی برای سال 1401، از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه روانشناسی دعوت می شود تا مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت در سایت به این نشریه ارسال نمایند. ضروری است تا نویسندگان  قبل از ثبت و ارسال مقاله در سایت نشریه این صفحه را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------

دربارۀ نشریه

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST)

مدیر مسئول:  دکتر غلامحسین مکتبی

سردبیر: دکتر سودابه بساک نژاد

کارشناس نشریه: نسرین بهلول

مدیر اجرایی: فاطمه بهلول

ویراستار فنی: دکتر نوری کعب عمیر

آدرس: ایران، خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، صندوق پستی، 139-613557

تلفن: 09-986133226600+ داخلی 4610

شماره همراه: 989937059183+ 

نمابر: 986133226412+

ایمیل: psychj@scu.ac.ir

وب سایت: //http://psychac.scu.ac.ir

شناسه دیجیتال: P/10.22055/PSY

زمان داوری: 1تا 2  ماه

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

دسترسی آزاد: بله

کپی رایت: CC BY

سیاست داوری: داوری دوسوکور

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی: 4000000 ریال

شاپا چاپی: 6144-2228

شاپا آنلاین: 6649-2588

کپی رایت: نویسنده حق کپی رایت مقالات خود را دارد. این مقالات توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شده است. این یک نشریه با دسترسی آزاد است که تحت شرایط Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) توزیع شده است، که اجازه استفاده، توزیع و تکثیر نامحدود را در هر رسانه‌ای می دهد، مشروط بر اینکه اثر اصلی به درستی استناد شود. 

شماره جاری: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مهر 1401، صفحه 1-260 

ابر واژگان