دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)

                                   اطلاعات آماری نشریه 

تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 479
تعداد نویسندگان 960
تعداد مشاهده مقاله 476,668
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249,166
نسبت مشاهده بر مقاله 995.13
نسبت دریافت فایل بر مقاله 520.18
تعداد مقالات ارسال شده 2,039
تعداد مقالات رد شده 1,639
تعداد مقالات پذیرفته شده 224
تعداد پایگاه های نمایه شده 10

             

                                   آمار میانگین زمان داوری

متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 135 روز

 

                   رتبه ارزیابی نشریه در وزارت علوم، تحقیقات
                                  و فناوری در سال 1400 

رتبه نشریه در سال 1400

دستآوردهای روانشناختی  

دو فصل‏‏نامه دستآوردهای روانشناختی دارای درجه علمی با رتبه B از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای ضریب تاثیر (Q1) است. تمامی مقالات به روش داوری دوسوکور مورد بررسی توسط حداقل سه داور قرار می گیرد و در روند داوری نهایی از نرم افزار تشخیصی سرقت ادبی (ایران داک) برای تشخیص اصالت مقالات بهره می گیرد. این نشریه به عضویت کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است ولی از اصول آن پیروی می کند. از تمامی نویسندگان در خواست می شود تا قبل از ارسال مقاله به (راهنمای نویسندگان توجه کنند).

 هزینه نهایی چاپ مقاله 6/000/000 ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

 -------------------------------------------------------

فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی

 از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه روانشناسی دعوت می شود تا مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت در سایت به این نشریه ارسال نمایند. ضروری است تا نویسندگان  قبل از ثبت و ارسال مقاله در سایت نشریه این صفحه را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------

دربارۀ نشریه

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST)

مدیر مسئول:  دکتر غلامحسین مکتبی

سردبیر: دکتر سودابه بساک نژاد

کارشناس نشریه: نسرین بهلول

ویراستار فنی: دکتر نوری کعب عمیر

آدرس: ایران، خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، صندوق پستی، 139-613557

تلفن: 09-986133226600+ داخلی 4610 

نمابر: 986133226412+

ایمیل: psychj@scu.ac.ir

وب سایت: //http://psychac.scu.ac.ir

شناسه دیجیتال: P/10.22055/PSY

زمان داوری: 1تا 2  ماه

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار:  الکترونیکی

سیاست داوری: داوری دوسوکور

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی: 6000000 ریال

شاپا چاپی: 6144-2228

شاپا آنلاین: 6649-2588

سیاست دسترسی ازاد: نشریه دست‌آورد‌های روان‌شناختی  از سال 1397 تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی ازاد نویسندگان مالکیت حق چاپ  را برای محتوای خود حفظ می کنند اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط ان که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

 

اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2

شیما نعمت اللهی؛ فاطمه برازجانی؛ غلامرضا پیشداد؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ فروغ نامجویان؛ کامبیز احمدی انگالی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40703.2841

چکیده
  افزایش شیوع دیابت به دلیل افزایش عادات غذایی ناسالم و سبک زندگی کم­تحرک موجب افزایش التهاب و عدم بالانس وضعیت گلایسمی و به دنبال آن سطح کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مکمل بربرین و شنبلیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 طراحی و انجام شد. یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده بر روی 50 بیمار مبتلا به دیابت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی

عبدالله شفیع ابادی؛ جعفر حسنی؛ مرسده یاری

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34239.2569

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌- رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پایه یازدهم و دوازدهم مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1398 تشکیل دادند. ...  بیشتر

بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

ناصر بهروزی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40420.2824

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی بود. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399-1400 بودند که از میان آن‌ها 360 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان

فاطمه فولادی؛ حسین پورشهریار؛ سارا ابراهیمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38405.2734

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان­سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر شهر کرمان بود. به منظور جمع­آوری افراد نمونه، تعداد 422 نفر از آن­ها در سنین 15-18ساله با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، نوجوانان به ابزار والدگری هلیکوپتری پیستلا و همکاران (2020) ...  بیشتر

مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی

مرضیه ارغوانی؛ قاسم آهی؛ محمد حسن غنی فر؛ فاطمه شهابی زاده؛ رضا دستجردی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34901.2597

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین بر پیامدهای تحصیلی (سرزندگی تحصیلی، یادگیری ادراک شده، رفتار در کلاس، شادی در کلاس، آمادگی برای ورود به دانشگاه و طرح‌ریزی برای فارغ‌التحصیلی) با نقش میانجی آگاهی فراشناختی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل دوره متوسطه دوم شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ...  بیشتر

مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس مهارت‌های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی‌گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه‌گیری کووید-19

محبوبه موسیوند؛ سجاد عزیزی؛ شاپور فولادوند

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38522.2739

چکیده
  بازی‌های آنلاین یکی از انواع بازی‌های رایانه‌ای و هوشمند است که با توجه به افزایش آشنایی قشر جوان با اینترنت، همچنین دسترسی به گوشی و تبلت‌های هوشمند فراگیر شده است. اعتیاد به بازی‌های آنلاین به عنوان رفتاری وسواسی، از لحاظ جسمانی و روانی مخرب در نظر گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف مدل‌یابی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس ...  بیشتر

مطالعه کیفی راهبردهای مقابله با بحران میان‌سالی در میان‌سالان شهر تهران

استیره مولودی؛ حسن عبداله زاده

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38572.2742

چکیده
  میان­سالی یکی از دوره‌ها یا مراحل زندگی است که کمتر در پژوهش‌های روان‌شناختی به آن پرداخته ‌شده است. یکی از مسائل مهم در دوره میان­سالی بحران میان­سالی است. مطالعه حاضر به‌منظور شناخت بحران میان­سالی در میان نمونه‌ای از میان­سالان شهر تهران انجام ‌شده است. در این پژوهش از روش‌شناسی کیفی و روش نظریه زمینه‌ای برای مطالعه ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان

مجید عزیزی؛ اقبال زارعی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38177.2726

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی در نوجوانان پسر دامنه سنی 12 تا 18 سال شهر بندرعباس در سال 1400 بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر بندرعباس ...  بیشتر

نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کرونا ویروس‌ها

فرهاد ملایی امجز؛ علی فرنام

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 163-182

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40072.2795

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بهزیستی روان­شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کروناویروس اجرا گردیده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در سه شهرستان کرمان، بم و جیرفت بودند که طی آذر تا دی ماه  سال 1399مشغول به کار ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان

ندا سیفی پور امشی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 183-204

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40075.2796

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تحمل پریشانی در رابطه‌ بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان بود. این مطالعه توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری را بزرگسالان 20 تا 45 سال تشکیل می‌دادند که پرسشنامه‌ها را به‌صورت الکترونیکی در فضای مجازی پاسخ دادند. از بین این افراد، 291 ...  بیشتر

رابطه علّی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان

شهرزاد برات پور؛ فرح نادری

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 205-222

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39728.2774

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای تصویر فرد از خدا در رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دادند که به روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر

شهاب مالکی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40146.2804

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر فارسان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش‌آموزان ...  بیشتر

ارزیابی مدل ساختاری تبیین اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکان آزاردیده بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین با میانجی‌گری خودپنداره شخصی

فضل الله میردریکوند

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 240-260

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40407.2821

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری پیش‌بینی اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکان آزاردیده بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین با میانجی‌گری خودپنداره شخصی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و با روش تحلیل مسیر است. 300 نفر از کودکان آزاردیده مراجعه‌کننده به کلینیک مشاوره شاهد و ایثارگر شهر خرم‌آباد ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی

امین عزیزی؛ عبدالحسن فرهنگی؛ رضا حسین پور

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 261-284

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40739.2844

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR) بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر ایلام بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان تحت عمل ماستکتومی

سحر پاسیار؛ حسین بقولی؛ مجید برزگر؛ نادره سهرابی شگفتی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 285-314

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43119.2969

چکیده
  سرطان سینه شایع‌ترین سرطان و دومین علت اصلی مرگ در زنان با بسیاری از عوارض جسمی و روانی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی شده شهر شیراز که در سال 1401 به بیمارستان امیر ...  بیشتر

الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن

گلبرگ زندی گوهرریزی؛ رضا قربان جهرمی؛ سمیه رباط میلی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 315-332

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40920.2856

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی علّی رابطه سبک‌های دلبستگی و شدت درد با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن، انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه این پژوهش بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه‌کننده به کلینیک درد بیمارستان عرفان شهر تهران ...  بیشتر

مروری بر ترس از موفقیت زنان

مریم خادمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 333-354

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40930.2888

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم ترس از موفقیت و علل و عوامل تاثیرگذار بر این پدیده به ویژه در زنان است. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پرداختن به نقش آنها در فرآیند توسعه جامعه اهمیت عمده ای دارد. نگاهی به تاریخچة مساله جایگاه زنان نشان می‌دهد که زن و مرد نقش‌های متفاوتی در جامعه و گروه‌های اجتماعی ایفا کرده و جایگاه‌های ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11190

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خانوادگی انجام گرفت. نمونه‌ی پژوهش شامل 203 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان کارکنان یک کارخانه صنعتی در اهواز در سال 1393 انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، شرکت‌کنندگان مقیاس استرس شغلی، ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

مهتا جودزاده؛ مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11201

چکیده
  برند از جمله دارایی‌های فکری با ارزش شرکت‌ها است که می‌تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف‌کننده می‌تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه‌ریزی بهتر و ایجاد برندهایی که می‌توانند بر اذهان مصرف‌کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب‌تری از خود به جای بگذارند، ...  بیشتر

نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

تورج هاشمی؛ نسرین احمدبیگی؛ سهیلا پرواز؛ رقیه کریمی شهابی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11181

چکیده
  هدفپژوهش حاضر تعیین نقش سبک‌های دلبستگی در نشانه‌های اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری عزت نفس اجتماعی بود. درراستای این هدف، 201 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه‌های اضطراب اجتماعی (SPIN)، عزتنفس (روزنبرگ) و سبک دلبستگی (AAQ) نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19

سعید آریاپوران؛ الهام راستگو؛ مهدی عبداله زاده رافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40009.2788

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق شهرستان رزن در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 22 نفر از ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا

راضیه خواصی؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39927.2783

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه درمانی تاب آوری پنسیلوانیا بر اهمال کاری و مولفه های اضطراب در نوجوانان تیز هوش کمال گرا شهرستان دزفول پرداخته شد. روش پژوهش آزمایشی، و در قالب طرح پژوهشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران نوجوان 12 تا 16 سال بود که به فراخوان پاسخ مثبت داده بودند. به کلینیک ...  بیشتر

رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان

علیرضا شریفی اردانی؛ فرهاد خرمایی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود فضیلت پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38299.2729

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین مهارت‌های اجتماعی فرزندان بر اساس منش‌های اخلاقی والدین با توجه به نقش واسطه‌ای سبک‌های برخورد با هیجانات منفی فرزندان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی –همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 84314 والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یزد بوده‌اند. حجم نمونه 400 نفر بود که با استفاده از روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر

اقبال زارعی؛ مریم مبصر؛ شیرین گل کریمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40246.2806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی

حسین شفیعی؛ محسن شاکری؛ مهدی رحیمی؛ مهدیه استبرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40174.2808

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اشکذر با واسطه‌گری قدردانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه اول اشکذر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. از جامعه مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان کرجسی نمونه‌ای ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه

نعیمه صیافان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40786.2847

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل کودکان دارای اختلال نقص توجه در مرکز مشاوره و روانشناسی یکتا در سال 1398 در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 کودک در محدوده سنی 8 تا 12سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور

احسان شهسواری شیرازی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40788.2848

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره کنکور استاد کرمی در سال 1398 در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 نفر پسر در محدوده سنی 18 تا 20 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از مرکز مشاوره انتخاب شدند. ...  بیشتر

پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری

زهرا محبی؛ زهرا دشت بزرگی؛ رضا جوهری فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38646.2743

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی در والدین کودکان با اختلال یادگیری بود. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه والدین کودکان با اختلال یادگیری شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 212 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی

زهرا ناظران؛ سید عباس حقایق؛ زهره رئیسی؛ اکرم دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43302.2988

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متأهل (زن و مرد) دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در سال (1399) بود. از بین آن‌ها 300 نفر (150 زن و 150 مرد) به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی

مریم آقایی؛ امراله ابراهیمی؛ مجتبی انصاری شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.41106.2870

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم با اختلال‌های روان‌تنی شهرستان خمینی‌شهر ...  بیشتر

ابر واژگان