دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)

                                   اطلاعات آماری نشریه 

تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 493
تعداد نویسندگان 997
تعداد مشاهده مقاله 508,573
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 265,206
نسبت مشاهده بر مقاله 1031.59
نسبت دریافت فایل بر مقاله 537.94
تعداد مقالات ارسال شده 2,107
تعداد پایگاه های نمایه شده 10

             

                                   آمار میانگین زمان داوری

متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 135 روز

 

                   رتبه ارزیابی نشریه در وزارت علوم، تحقیقات
                                  و فناوری در سال 1400 

رتبه نشریه در سال 1400


تاریخ بروزرسانی 25 مرداد 1402

دستآوردهای روانشناختی  

دو فصل‏‏نامه دستآوردهای روانشناختی دارای درجه علمی با رتبه B از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای ضریب تاثیر (Q1) است. تمامی مقالات به روش داوری دوسوکور مورد بررسی توسط حداقل سه داور قرار می گیرد و در روند داوری نهایی از نرم افزار تشخیصی سرقت ادبی (ایران داک) برای تشخیص اصالت مقالات بهره می گیرد. این نشریه به عضویت کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است ولی از اصول آن پیروی می کند. از تمامی نویسندگان در خواست می شود تا قبل از ارسال مقاله به (راهنمای نویسندگان توجه کنند).

 هزینه نهایی چاپ مقاله 6/000/000 ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

 -------------------------------------------------------

فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی

 از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه روانشناسی دعوت می شود تا مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت در سایت به این نشریه ارسال نمایند. ضروری است تا نویسندگان  قبل از ثبت و ارسال مقاله در سایت نشریه این صفحه را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------

توجه:

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که در صورت چاپ بر خط مقاله تا دو شماره (یکسال) پس از آن قادر به پذیرش مقاله دیگر از آن نویسنده و نویسندگان همکار آن‌ها نیستیم.


دربارۀ نشریه

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (RICeST)

مدیر مسئول:  دکتر غلامحسین مکتبی

سردبیر: دکتر سودابه بساک نژاد

کارشناس نشریه: نسرین بهلول

ویراستار فنی: دکتر نوری کعب عمیر

آدرس: ایران، خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، صندوق پستی، 139-613557

تلفن: 09-986133226600+ داخلی 4610 

نمابر: 986133226412+

ایمیل: psychj@scu.ac.ir

وب سایت: //http://psychac.scu.ac.ir

شناسه دیجیتال: P/10.22055/PSY

زمان داوری: 1تا 2  ماه

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار:  الکترونیکی

سیاست داوری: داوری دوسوکور

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی: 6000000 ریال

شاپا چاپی: 6144-2228

شاپا آنلاین: 6649-2588

سیاست دسترسی ازاد: نشریه دست‌آورد‌های روان‌شناختی  از سال 1397 تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی ازاد نویسندگان مالکیت حق چاپ  را برای محتوای خود حفظ می کنند اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط ان که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

 

The Effect of Cognitive Load on Reaction to the Other's Trust: The Moderating Role of Personality Traits

Ali Pakizeh؛ Sadegh Hekmatiyan fard؛ Sara Mansourizadeh؛ Adel Heydari؛ Hossein Rahiminejad

دوره 30، 2 ویژه نامه انگلیسی ، مرداد 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22055/psy.2023.41229.2878

چکیده
  Aim: The aim of this research was to investigate the effect of cognitive load on reaction to the other's trust, with the moderating role of personality traits. Methods: Using available sampling method 85 at Persian Gulf University were selected and were asked to complete the HEXACO personality inventory. Then, using random assignment method, they were divided into four groups (four levels of cognitive load from no cognitive load to high cognitive load. Finally, participants were asked to complete a scenario that examined reaction to other's trust, under a variety of degrees of cognitive loads, ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خود‌تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه‌وزن

محمد وطن خواه؛ موسی کافی؛ عباس ابوالقاسمی؛ ایرج شاکری نیا

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32231.2480

چکیده
  چکیدهبا توجه به دشواری در تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی نوجوانان چاق استفاده از مداخلات روان‌شناختی جهت تنظیم هیجان و بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان چاق از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بود. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11190

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خانوادگی انجام گرفت. نمونه‌ی پژوهش شامل 203 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان کارکنان یک کارخانه صنعتی در اهواز در سال 1393 انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، شرکت‌کنندگان مقیاس استرس شغلی، ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

مهتا جودزاده؛ مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11201

چکیده
  برند از جمله دارایی‌های فکری با ارزش شرکت‌ها است که می‌تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف‌کننده می‌تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه‌ریزی بهتر و ایجاد برندهایی که می‌توانند بر اذهان مصرف‌کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب‌تری از خود به جای بگذارند، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19

سعید آریاپوران؛ الهام راستگو؛ مهدی عبداله زاده رافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40009.2788

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق شهرستان رزن در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 22 نفر از ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا

راضیه خواصی؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39927.2783

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه درمانی تاب آوری پنسیلوانیا بر اهمال کاری و مولفه های اضطراب در نوجوانان تیز هوش کمال گرا شهرستان دزفول پرداخته شد. روش پژوهش آزمایشی، و در قالب طرح پژوهشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران نوجوان 12 تا 16 سال بود که به فراخوان پاسخ مثبت داده بودند. به کلینیک ...  بیشتر

رابطه منش‌های اخلاقی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های ‏والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان

علیرضا شریفی اردانی؛ فرهاد خرمایی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود فضیلت پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38299.2729

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین مهارت‌های اجتماعی فرزندان بر اساس منش‌های اخلاقی والدین با توجه به نقش واسطه‌ای سبک‌های برخورد با هیجانات منفی فرزندان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی –همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 84314 والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یزد بوده‌اند. حجم نمونه 400 نفر بود که با استفاده از روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر

اقبال زارعی؛ مریم مبصر؛ شیرین گل کریمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40246.2806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با واسطه‌گری قدردانی

حسین شفیعی؛ محسن شاکری؛ مهدی رحیمی؛ مهدیه استبرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40174.2808

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در بهزیستی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اشکذر با واسطه‌گری قدردانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه اول اشکذر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. از جامعه مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان کرجسی نمونه‌ای ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی در کودکان دارای اختلال نقص توجه

نعیمه صیافان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40786.2847

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل کودکان دارای اختلال نقص توجه در مرکز مشاوره و روانشناسی یکتا در سال 1398 در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 کودک در محدوده سنی 8 تا 12سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور

احسان شهسواری شیرازی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40788.2848

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره کنکور استاد کرمی در سال 1398 در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 نفر پسر در محدوده سنی 18 تا 20 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از مرکز مشاوره انتخاب شدند. ...  بیشتر

پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری

زهرا محبی؛ زهرا دشت بزرگی؛ رضا جوهری فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38646.2743

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی در والدین کودکان با اختلال یادگیری بود. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه والدین کودکان با اختلال یادگیری شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 212 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی

زهرا ناظران؛ سید عباس حقایق؛ زهره رئیسی؛ اکرم دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43302.2988

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متأهل (زن و مرد) دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در سال (1399) بود. از بین آن‌ها 300 نفر (150 زن و 150 مرد) به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی

مریم آقایی؛ امراله ابراهیمی؛ مجتبی انصاری شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.41106.2870

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم با اختلال‌های روان‌تنی شهرستان خمینی‌شهر ...  بیشتر

اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و الگوی ستیر بر عزت نفس و صمیمیت زناشویی زوجین دارای نارضایتی جنسی

فاطمه ترکاشوند؛ حسین داودی؛ داود تقوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43040.2961

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و ستیر بر عزت نفس و صمیمت زناشویی زوجین دارای نارضایتی جنسی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ملایر بود. پژوهش مذکور از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

مومنه قادری؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر؛ احمد وثوق تقی دیزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40485.2831

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه تابستان سال 1398 بود. نمونه آماری شامل 350 زن نابارور بود ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: طرح تک-آزمودنی

زهرا امام زمانی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی مشهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44088.3062

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تک-آزمودنی A-B انجام شد. جامعه‌ آماری از کلیه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می‌شد که از بین آنان 12 نفر با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی بسته بومی مبتنی بر ادبیات کهن فارسی بخشش بر خودتمایزیافتگی و ایمنی هیجانی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی.

رضا همایی؛ علیرضا ماردپور؛ آرمین محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43807.3037

چکیده
  هدف این پژوهش اثربخشی بسته بومی مبتنی بر ادبیات کهن فارسی بخشش بر خودتمایزیافتگی و ایمنی هیجانی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی پرداخته است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان گروه سنی 16 تا 18 سال اقدام کننده به خودکشی شهر اصفهان و حجم نمونه شامل 30 نفر که بطور تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی، پردازش هیجانی و ضریب سختی در نوجوانان دارای زمینه خود جرحی

مرضیه فیروزه؛ آذرمیدخت رضایی؛ مجید برزگر؛ مرتضی مرادی دولیسکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43712.3027

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضریب سختی، امید به زندگی و یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که امروزه در میان نوجوانان رواج یافته، رفتار خود جرحی است، که به میزان زیادی در همه فرهنگ‌ها یافت می‌شود. هدف این پژوهش اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی، پردازش‌هیجانی و ضریب سختی در ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، چشم انداز زمان و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر

سیده راضیه ذاکریان زاده؛ قادر زاده باقری؛ علیرضا ماردپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44034.3058

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی، ارتقای بهزیستی و عملکرد مطلوب فراگیران است. از آنجا که عوامل فردی و اجتماعی متفاوتی در بهزیستی، سلامت روان و عملکرد مطلوب تأثیرگذار است، مداخلۀ مؤثر برای بهبود و ارتقای آنها ضروری به نظر می‌رسد. هدفِ نویسندگان در این پژوهش، بررسی اثر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، ...  بیشتر

همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

مرجان تورجی زاده؛ مجتبی محمدی جلالی فراهانی؛ داود تقوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43318.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار‌ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری ...  بیشتر

اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری(ACT-CBT) بر وسوسه مصرف و پیش گیری از عود در معتادان خود معرف مراکز ترک اعتیاد دزفول

عبدالکریم قانعی؛ مسعود شهبازی؛ امین کرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40941.2858

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری بر وسوسه مصرف و پیش گیری از عود در معتادان خود معرف دزفول بود. روش پژوهش، کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری، شامل کلیه معتادان خودمعرف دزفول بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۳۰ نفر از آنان انتخاب و بر اساس نمرات پیش آزمون، به دو گروه همگن ...  بیشتر

فهم مردم نگارانه تکیه گاه سازی شناختی در مادران ایرانی

روح الله شهابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.41560.2895

چکیده
  درگیری کودکان نوپا در تکالیف و فعالیت‌های روزانه، نقش مهمی در تحول شناختی آن‌ها دارد. مادر، این درگیری را از مسیر تکیه‌گاه‌سازی والدینی، هدایت می‌کند. تکیه‌گاه‌سازی والدینی دارای ماهیت فرهنگی است بااین‌حال فهم دقیقی از چگونگی آن در مادران ایرانی وجود ندارد، ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به فهمی مردم‌نگارانه از تکیه‌گاه‌سازی ...  بیشتر

مقایسه‌ی میزان فعالیت ساختارهای مغزی مهارت‌های خواندن، نوشتن و صحبت کردن در افراد با هوش‌ کلامی خیلی بالا و خیلی پایین با استفاده از تصویر سازی تشدید مغناطیس کارکردی

زهره یارمحمدی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کرد نوقابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42648.2947

چکیده
  در دنیای مدرن امروزی که مردم تمایل دارند دیگران را از طریق نحوه صحبت‌کردن، نوشتن و درک کلمات قضاوت کنند، هوش‌کلامی بسیار ارزشمند به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی میزان فعالیت ساختارهای مغزی مهارت خواندن، نوشتن و صحبت‌کردن در افراد با هوش‌کلامی خیلی‌بالا و خیلی‌پایین انجام شد. روش این پژوهش یک طرح موردی بود. از میان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری، انعطاف‌پذیری شناختی، تاب‌آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی

مونا ایسوند؛ حسین بقولی؛ حجت اله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43311.2990

چکیده
  افسردگی، یکی از اختلالات شایع ناتوان ساز و عود کننده روانی است، که تغییرات آشکاری را در انواع عملکردهای زیستی، شناختی، عصبی و عاطفی افراد مبتلا برجای می‌گذارد. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی ...  بیشتر

روان‌شناسی رشد
مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی بخشایشگری

اکرم اصفهانی؛ حسن حیدری؛ ذبیح پیرانی؛ حسین داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44500.3095

چکیده
  این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی بخشایشگری زنان انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آنها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه‌ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان

مژگان فاطمی؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ فریبا حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40149.2802

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43647.3024

چکیده
  پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مطالعۀ حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعۀ مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، 60 مراقب اصلی با استفاده از ...  بیشتر

ابر واژگان