خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:  

 1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان
 2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده
 3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله
 4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی
 5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه
 6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است
 7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند
 8. عدم معرفی خود به نویسندگان
 9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران
 10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است
 11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

آن چه که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:

 1. نوآوری و اصالت
 2. اعتبار علمی
 3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه
 4. جنبه‌های اخلاقی
 5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان
 6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است
 7. گرامر، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد
 8. سوء رفتار علمی

-----------------------------------------------------------

فهرست داوران شماره 1 بهار و تابستان 1402

فهرست داوران شماره 3 ویژه نامه انگلیسی 1401

فهرست داوران شماره 2 پاییز و زمستان 1401

فهرست داوران شماره 1 بهار و تابستان 1401