دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی

معصومه نظری؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22055/psy.2021.31835.2455

چکیده
  پژوهش حاضر اثر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت را بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش از نوع مداخله‌ا‌ی(نیمه آزمایشی) با طرح عاملی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره‌ دوم متوسطه در بازه‌ی سنی 15 تا 16 سال بود، که در سال تحصیلی 98-97 در پایه دهم در دبیرستان‌های شهر ...  بیشتر

مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی

ذکراله مروتی؛ روح الله یادگاری

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 243-262

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28423.2270

چکیده
  مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادیچکیده:هدف این پژوهش مقایسه‌ دانشجویان وابسته به گوشی همراه و عادی از لحاظ احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله‌ای بود که با طرح علی-مقایسه‌ای صورت گرفت. جامعه‌ پژوهش همه دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه زنجان در سال 1397- 1396بودند، که به روش تصادفی چند ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری

قربان کیانی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ ذکراله مروتی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11197

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‏ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان دارای ناتوانایی‏های یادگیری بود. در این پژوهش افرادی که در یک مطالعه‏ی آزمایشی شرکت کردند، شامل 40 نفر از دانش‏آموزان پسر کلاس‏های پنجم و ششم ابتدایی شهر اهواز بودند که به روش تصادفی چند مرحله‏ای ...  بیشتر

رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

ندا مرادی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11199

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش300 نفر از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بودند، که از طریق روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد

فتانه فتحی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 55-78

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی ویژگی‌های شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هدف‌های پیشرفت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خرم آباد بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 280 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر خرم آباد بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر