روان‌شناسی تربیتی
تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی دانش آموزان در بستر فضای مجازی بر مبنای دیدگاه های فراهیجانی والدین، الگوهای ارتباطی خانواده و هیجانات تحصیلی

هاله بادامیان؛ محمد آقا دلاور پور؛ نعمت ستوده اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.41383.2886

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی در بستر فضای مجازی بر مبنای دیدگاه‌های فراهیجانی والدین، الگوهای ارتباطی خانواده و هیجانات تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران بود. لذا این پژوهش توصیفی - همبستگی است. ‬جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان متوسطه پایه‌ی دوم شهر تهران در سال 1400-1399 می‌باشند، که 400 دانش‌‌آموز ...  بیشتر

مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری

علی سپهوند؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39838.2778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 305 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم ...  بیشتر

مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی

پروین کدیور؛ مرضیه آقامیرلی؛ سوزان امامی پور

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.33796.2561

چکیده
  مقدمه: این مقاله پژوهشی نظریه تعیین گری را یک سیستم کلیدی انگیزشی معرفی می‌نماید که عوامل درونی و محیطی بر عملکرد و سزندگی تحصیلی فراگیران تاثیر دارد. هدف پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در رابطه با حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26349.2119

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه اول آموزش‌ و پرورش ناحیه یک اهواز در سال 97-1396 بود. از این جامعه آماری، ابتدا به تعداد 270 دانش‌آموز به روش تصادفی ...  بیشتر