بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه

جهانگیر کرمی؛ خلیل شریفی؛ کیومرث بشلیده

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 167-188

چکیده
  سرسختی روان‌شناختی یک ساختار شخصیتی محافظت‌کننده در مقابل فشارهای زندگی است، که در قالب یک سازه‌ی سه مؤلفه‌یی مرکب از تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی توسط کوباسا مفهوم‌سازی شده است. نقش این ویژگی در پژوهش‌های گوناگونی تأیید شده، اما زمینه‌های شکل‌گیری و پیشایندهای محیطی آن کم‌تر مورد مطالعه بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی عملکردهای ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر فشار روانی‌ بر برخی‌ از متغیرهای‌ سیستم‌ ایمنی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ سرسختی‌ روانشناختی‌

رضا زمانی؛ نجمه‌ حمید

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16495

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ رابطه میان‌ فشار روانی‌، سر سختی‌(چالش‌، تعهد و کنترل‌) به‌ عنوان‌ منبع‌ مقاومت‌ در برابر فشار روانی‌ با سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ است‌. جامعه مورد مطالعه‌ شامل‌ دو گروه‌ از دانشجویان‌ پسر و دختر سال‌ پنجم‌ و ششم‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ تهران‌ و شهید بهشتی‌ در سال‌ تحصیلی‌ 78-77 ...  بیشتر