نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-104

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی


3. مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی؛ علی دلاور