دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی سلامت
پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده

عبدالباسط محمودپور؛ فاطمه آل کثیر؛ سلیمان احمدبوکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43200.2980

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه سالمندان شهر اهواز در بازه زمانی آبان ماه 1400 تا آذرماه 1400 در محدوده سنی 57 تا 74 سال بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 296 نفر از سالمندان شهر اهواز بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه سازگاری اجتماعی ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
اثر اجتناب تجربی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه با میانجی‌گری نشخوار ذهنی و آسیب‌پذیری ادراک‌شده نسبت به بیماری مسری در کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19

افسانه مرادی؛ سمیره کریمی؛ الهام حسامی؛ سارا یداللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43610.3021

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اجتناب تجربی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه با میانجی‌گری نشخوار ذهنی و آسیب‌پذیری ادراک‌شده نسبت به بیماری مسری در کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19 بود. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعة پژوهش را کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19 شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران در ماه‌های ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
مدل علی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت براساس خودارزشیابی های محوری و معنویت در محیط کار با میانجیگری صمیمیت اجتماعی، چشم انداز زمانی و خودکنترلی درپرسنل جانباز مناطق نفت خیز جنوب

الهه طلاوری؛ پروین احتشام زاده؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43640.3022

چکیده
  سلامت روان جانبازان تا حد زیادی تحت تأثیر سبک زندگی آن‌هاست. سبک زندگی، الگوی منحصر به فردی از ویژگی‌ها، رفتارها و عادت هایی است که در صورت معیوب بودن آنها ، خطر بیماری یا حوادث را در جانبازان افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل رابطه علی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت براساس خودارزشیابی‌های محوری و معنویت در محیط کار با میانجیگری ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی، بزرگنمایی غیرانطباقی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به لوپوس

سید مجتبی عقیلی؛ زهرا پوربهمن؛ انسیه بابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44152.3069

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی، بزرگنمایی غیرانطباقی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به لوپوس انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتلا به لوپوس بستری در بیمارستان‌های ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
طراحی الگوی ارتقای کیفیت زندگی‌کاری کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان: یک مطالعه کیفی

سید حمید رضا شاوران؛ احمد عابدی؛ بهار رشیدی؛ سید هدایت اله داورپناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44338.3083

چکیده
  کیفیت‌زندگی‌کاری، فلسفه‌ای از علم‌مدیریت، با تاکید برافزایش شأن و منزلت نیروی‌‌انسانی و با هدف بهزیستی ‌روانشناختی و سلامت جسمی افراد به چگونگی ایجاد فرصت‌های رشد و پیشرفت برای زندگی با کیفیت را موردبررسی قرار می‌دهد. از همین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان صنایع فولادی در ایران ، بر اساس روش‌کیفی انجام ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
بررسی مدل ساختاری باور به دنیای عادلانه بر اساس حمایت اجتماعی با نقش میانجی طرحواره‌های هیجانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

طاهره حسینی؛ مهدی زارع‌ بهرام‌آبادی؛ رضا قربان جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.42037.2911

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گر طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین باور به دنیای عادلانه و حمایت اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی دیابت در تهران بود که 350 نفر به صورت تصادفی از میان مراجعه‌کنندگان ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز

بهاره سقانژاد؛ حجت الله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44841.3121

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری و مدل یابی بود. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (1970)، شامل 200 نفر از پرستاران ...  بیشتر