دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی

محبوبه محمودنژاد؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ مهرداد ثابت

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21961.1815

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین‌فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 150 نفر از کودکان کار 12 تا 17 سال شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1395 بود که به روش نمونه‌برداری آسان انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی

بهرام پیمان نیا؛ نجمه حمید؛ مجید محمود علیلو

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23581.1905

چکیده
  پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب‌رسان و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی انجام گردید. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی چندمرحله‌ای 30 نفر از دانش‌آموزان دختر 17-15 سال (مقطع متوسطه دوم) ...  بیشتر

پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/psy.2018.13305.1168

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‌­های عملکرد خانواده (مؤلفه‌­های همبستگی، بیانگری، تفاهم، گرایش­های فکری و فرهنگی، گرایش­های تفریحی و فعال، تقید مذهبی، سازماندهی، جامعه­پذیری، منبع کنترل درونی، آرمان خانواد، انعطاف­پذیری، سبک خانواده آزادمنش، سبک خانواده مقتدرانه، سبک خانواده مستبد، استقلال و تفرد) با هویت اخلاقی ...  بیشتر

ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF

منیر حسینی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ یدالله زرگر

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21822.1802

چکیده
  مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر برنامه درمانی نوینی است که بر اساس مشکلات و نیازهای روانی افراد نابارور طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ بارداری زنان با ناباروری نامشخص و تحت درمان لقاح آزمایشگاهی است. بدین منظور با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس از میان کلیه زنان ...  بیشتر

نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر

مهدی رضایی؛ عزت اله قدم پور؛ رضا کاظمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23678.1908

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی‌ اعتبارزدایی هیجانی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور تهرانصورت گرفت. نمونه‌ی این پژوهش 439 دانشجوی زن (92 نفر دارای افسردگی اساسی فعلی، 347 نفر دارای سابقه افسردگی اساسی در 12 ماه گذشته) از 6 واحد دانشگاهی پیام نور استان تهران بودند که به روش ...  بیشتر

اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری

رضا پاشا؛ آذر سراج خرمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21336.1764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری بود. این پژوهش یک طرح آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. حجم نمونه شامل 80 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی و وسواس بود که طبق تشخیص روان‌پزشک و برحسب ملاک‌های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ...  بیشتر

هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23424.1892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری باورهای هیجانی در رابطه بین تیپ‌های صبحگاهی-شبانگاهی و صفات تاریک شخصیتی صورت گرفت. به این منظور 439 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه، پرسشنامه تیپ صبحگاهی/ شامگاهی و مقیاس نگرش­های هیجانی و تنظیم هیجان ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21515.1825

چکیده
  چکیدهنﻫﺪف ﻛﻠﻲ در پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم بود. طرح پژوهش به صورت نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون­ـ پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، جامعه مورد مطالعه به روش نمونه­گیری در دسترس و از مادران مراجعه­کننده به خیریه اتیسم حضرت زینب اصفهان ...  بیشتر