روان‌شناسی سلامت
پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده

عبدالباسط محمودپور؛ فاطمه آل کثیر؛ سلیمان احمدبوکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43200.2980

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه سالمندان شهر اهواز در بازه زمانی آبان ماه 1400 تا آذرماه 1400 در محدوده سنی 57 تا 74 سال بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 296 نفر از سالمندان شهر اهواز بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه سازگاری اجتماعی ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
نقش میانجی پذیرش خود در رابطه بین خود‌شکوفایی، تعالی‌خود و تحمل‌پریشانی در بیماران دیابتی

نادره افخمی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حسین غفوری چرخابی؛ عذرا محمدپناه اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42498.2937

چکیده
  تحمل پریشانی از عوامل تاثیر‌گذار بر خود‌مدیریتی بیماران دیابتی است. این پژوهش به منظور تعیین نقش میانجی پذیرش‌خود در ارتباط بین خودشکوفایی، تعالی‌خود و تحمل‌پریشانی در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و با روش تحلیل مسیر انجام گرفت. به این منظور 207 پرسشنامه به روش در دسترس در بیماران دیابتی ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضرب و جرح خویشتن و تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان

مجید عزیزی؛ اقبال زارعی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38177.2726

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی در نوجوانان پسر دامنه سنی 12 تا 18 سال شهر بندرعباس در سال 1400 بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر بندرعباس ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان

ندا سیفی پور امشی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 183-204

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40075.2796

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تحمل پریشانی در رابطه‌ بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان بود. این مطالعه توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری را بزرگسالان 20 تا 45 سال تشکیل می‌دادند که پرسشنامه‌ها را به‌صورت الکترونیکی در فضای مجازی پاسخ دادند. از بین این افراد، 291 ...  بیشتر

اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس

فاطمه بیگلری؛ مسلم اصلی آزاد؛ سیدعلی میری سنگتراشانی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس اجرا شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران بهبود یافته کووید-19 شهر شیراز در شش ماهه پاییز و زمستان سال 1399 بود. در این پژوهش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند

سعید نجارپور استادی؛ بهمن اکبری؛ جواد خلعتبری؛ جلیل باباپور

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31566.2439

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر رشته روان‌شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که دارای اعتیاد به گوشی‌های هوشمند بودند، انجام شد. در این مطالعة نیمه آزمایشی، از بین دانشجویانی که نمرة آنان در مقیاس اعتیاد به گوشی‌های هوشمند ...  بیشتر

مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

پریسا ابوترابی کاشانی؛ فرح نادری؛ سحر صفرزاده؛ فریبا حافظی؛ زهرا افتخار

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22055/psy.2020.33056.2525

چکیده
  اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شایع ترین اختلال‌های رفتاری در دوران کودکی و نوجوانی است. کاستی‌های توجه نداشتن، بیش فعالی و تکانشگری می‌توانند به تحصیل و روابط اجتماعی اخلال ایجاد کنند. هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری

فریده نرگسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ ایران داودی؛ عماد اشرفی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26369.2121

چکیده
  درمان فراتشخیصی یکپارچه از جمله درمانهای جدید روان شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان شناسی تایید شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی-اجباری بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر