دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله

جمال حقیقی؛ غلامرضا رجبی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، صفحه 3-22

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16517

چکیده
  برای بررسی رابطه سن و جنسیت با مفاهیم نگهداری ذهنی عدد، توده و حجم، چند فرضیه تدوین گردید. فرضیه های اصلی تحقیق عبارت از این بودند که (۱) همراه با بالا رفتن سن، بر توانایی نگهداری ذهنی افزوده می‌شود. (۲) از لحاظ فرآیند رشد، در کودکان ابتدا نگهداری ذهنی عدد آشکار می شود و پس از آن به ترتیب نگهداری های ذهنی توده و حجم. و (۳) بین عملکرد پسران ...  بیشتر

بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز

حسین شکرکن؛ حمید افسردیر؛ غلامرضا خلیلی؛ طاهره فاضلی نیا؛ فاطمه آروین فر

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16518

چکیده
  به منظور بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD دو تحقیق روی دو نمونه تصادفی از آزادگان شهر اهواز در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ با فاصله زمانی سه سال انجام گرفت. نمونه تحقیق اول متشکل از ۸۴ نفر و نمونه تحقیق دوم مرکب از ۷۲ نفر آزاده بود. در تحقیق اول دو هدف دنبال شد. از یک سو، تعیین ضرایب همبستگی ساده و چندگانه ...  بیشتر

اختلال هراس از مدرسه

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، صفحه 46-68

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16519

چکیده
  در جریان رشد، کودکان انواع گوناگون و طیف گسترده‌ای از ترس ها را نشان می دهند، که گاه از آن چنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره آنان را بسیار دشوار یا مختل می سازند. این ترس های غیرمنطقی هراس نامیده می شوند. یکی از انواع هراس های دوران کودکی، هراس از مدرسه است که با امتناع کودک از رفتن به مدرسه همراه می باشد. از آنجایی که هراس از مدرسه ...  بیشتر

مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز

محمد رضا آهنکوب نژاد؛ حسین شکر کن؛ منیجه شهینی ییلاقی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16522

چکیده
  در این تحقیق تلاش به عمل آمد تا تفاوت بین سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ابتدایی شهرستان اهواز به تفکیک که متغیرهای جنسیت (پسر- دختر) و مدت زمان پس از جهش (یکسال-دو سال) معلوم گردد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که از نظر سازگاری عاطفی و اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین دانش آموزان جهشی و غیر جهشی وجود ندارد. جهت آزمودن ...  بیشتر

مقیسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا

غلام رضا خجسته مهر

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، صفحه 90-105

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16523

چکیده
  در پژوهش حاضر این پرسش اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است که آیا بین نوجوانان بینا و نابینا از لحاظ سازش های شخصی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟  دانش‌آموزان بینا انتخاب شده و بر حسب سن، سطح تحصیلات و موقعیت اقتصادی و اجتماعی جور شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه از فرم ۱۶-۹ ساله آزمون شخصیتی کالیفرنیا ...  بیشتر