دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثر‌بخشی آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال‌گرا

راضیه خواصی؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39927.2783

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر بخشی برنامه درمانی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر اهمال‌کاری و مؤلفه‌های اضطراب در نوجوانان تیزهوش کمال­گرا شهرستان دزفول پرداخته شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و در قالب طرح پپیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران نوجوان تیزهوش 12 تا 16 سال در سال تحصیلی 1399-1398 بود که به فراخوان ...  بیشتر

Anxiety Disorders, Emotional Literacy, and Emotion Expression in Deaf, Hard-of-Hearing, and Hearing Students

Hedayatollah Etemadizadeh؛ , Marzieh Amirimanesh

دوره 29، وِیژه نامه انگلیسی ، آبان 1401، ، صفحه 36-27

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40443.2828

چکیده
  Aim: The present study was conducted to compare the symptoms of anxiety disorders, emotional literacy, and emotion expression in deaf, HH, and hearing students in four cities in Iran.Methods: This causal-comparative study was conducted with the participation of deaf, Hard-of-Hearing (HH), and hearing students in Iran in 2019. A total of 72 (38 HH and 34 deaf) students with HL and 72 hearing students participated in the present research. The Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders, The Emotional Literacy Assessment Instrument, and The Emotion Expression Scale for Children were used ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان

وحید بهاروند؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40110.2798

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر کاهش اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان سیل‌زده شهر پل‌دختر انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی و به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون چهار گروهی انجام گرفت. جامعۀ آماری، شامل همه زنان میانسال سیل‌زده شهر پل-دختر ...  بیشتر

اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار

شیما صالحی؛ احمد برجعلی؛ علی زاده محمدی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.37070.2692

چکیده
  هنر را می‌توان یکی از کارآمدترین ابزار و روش‌های تربیت آدمی در عصر امروز به شمار آورد که نتایج و آثارش در زمینه خلاقیت و سلامت روانی در کودکان را می‌توان دید. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی نمایش درمانی بر میزان اضطراب کودکان کار بود. پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و همچنین مرحله پیگیری ...  بیشتر

رابطه بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان با میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر

لیلا شاملی؛ زهرا بهرام آرا؛ مهرناز محمدی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39038.2756

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه‌ بدرفتاری‌های دوران کودکی و سلامت روان به واسطه نقش میانجی اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دختر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از بین آنها 366 دانشجو با روش ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19

مسلم اصلی آزاد؛ سعیده خاکی؛ طاهره فرهادی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35651.2620

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بهبودیافتگان کووید-19 انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان بیماری کووید-19 شهر اصفهان در سه ماهه تابستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 26 بیمار بهبود یافته با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی

قاسم آهی؛ یوسف ارفع رحیمیان

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33577.2548

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات جنسی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه افراد مبتلا به اختلال جنسی که برای درمان مشکلات ...  بیشتر

بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه شهر خرم آباد

محمد مهدی سهرابی فرد؛ مسلم سیاهپوش منفرد؛ شهلا کرائی؛ کلثوم کریمی نژاد

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 199-218

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28375.2264

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه‌ی شهرستان خرم آباد بود. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون به همراه پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه‌ی آماری شامل 30 نفر از دانش‌آموزان مدارس شهر خرم آباد بود که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن

سارا طاهری؛ ایلناز سجادیان

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23704.1910

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) در سال 1394 شامل می‌شد. بدین منظور 200 ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

شهناز ادیبی سده؛ محمد علی سپهوندی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21515.1825

چکیده
  چکیدهنﻫﺪف ﻛﻠﻲ در پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم بود. طرح پژوهش به صورت نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون­ـ پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، جامعه مورد مطالعه به روش نمونه­گیری در دسترس و از مادران مراجعه­کننده به خیریه اتیسم حضرت زینب اصفهان ...  بیشتر

نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری

رقیه محمودزاده؛ شهرام محمدخانی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12358

چکیده
  کمال‌گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتیپایدار جنبه‌هایمختلف زندگی انسان را به‌طور پیچیده‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد افراد کمال‌گرا برای کاهش اضطراب خود دچاراهمال‌کاریمی‌شوند.هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اجتناب شناختی و اضطراب به عنوان مؤلفه‌های شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری ...  بیشتر

اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رواندرمانی اسلامیبر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.طرح پژوهش به صورت تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 30 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند، سپس با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 183-212

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی کوتاه مدت فعال‌سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (شامل خودسرزنشی، پذیرش، نشخوار فکری، بازارزیابی مثبت و فاجعه سازی) در دانشجویان بود. در یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 41 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ...  بیشتر

تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای ...  بیشتر

اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

نجمه حمید؛ لیدا طالبیان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیرحسین یاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 199-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان بزرگ نفت اهواز بوده است که بدین منظور، نمونه اولیه مشتمل بر 60 بیمار با روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از همتاسازی و در نظر گرفتن کلیه متغیرهای مورد نظر در پژوهش انتخاب و در نهایت تعداد 30 بیماری که در اضطراب و افسردگی ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16449

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ همه‌ گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه آن‌ با خود کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار درونی‌ با توجه‌ به‌ کنترل‌ متغیر هوش‌ در دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز می‌باشد. نمونه مربوط‌ به‌ همه‌ گیرشناسی‌ 3109 دانش‌آموز پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز بود که‌ با روش‌ تصادفی‌ ...  بیشتر