دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 1 (1373)
تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی آنان از عمل کرد درس علوم و پیش بینی آنان از موفقیت آینده آنش آموزان پایه دوم راهنمایی

حسین شکرکن؛ محمد علی پیرنیا

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 3-23

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16526

چکیده
  در پژوهش حاضر اثر انتظارات معلمان بر ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیش‌بینی آنان از موفقیت آینده دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک امتحان تشریحی و یک امتحان چند گزینه‌ای به عنوان عملکرد استفاده شد. پیش‌بینی معلمان از موفقیت آینده دانش‌آموزان نیز به دست آمد. ...  بیشتر

ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 24-50

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16527

چکیده
  این نوشتار پژوهشی را گزارش می دهد که به ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش الگوی شخصیتی- رفتاری تیپ A به وسیله روش آماری تحلیل عوامل پرداخته است. ۱۴۹ دانشجوی دختر و ۱۷۹ دانشجوی پسر دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز در این تحقیق شرکت نمودند. در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روانشناسی تعداد ۸۴ ماده برای سنجش ویژگی ...  بیشتر

استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتاب خانه های عمومی خوزستان

محمد حسین دیانی؛ کبری سقاء پیرمرد

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 51-77

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16528

چکیده
  ابتدا موجه بودن درجه بندی کتابخانه‌های عمومی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ۹ معیار: ساعات کار، مساحت کل بنا، مساحت زیربنا، تعداد کتب، تعداد افزایش سالانه کتب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه ها و تعداد صندلی ها مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کتابخانه های عمومی خوزستان بر اساس همین درجه بندی مشخص شده است. وجود ...  بیشتر

بحثی پیرامون گذشته وآینده برنامه های راهنمایی و مشاوره درآموزش و پرورش ایران

یوسف علی عطاری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16529

چکیده
  یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند نقش مهم و سازنده‌ای در پیشگیری و حتی حل مشکلات انسان در مراحل رشد در ابعاد گوناگون ایفا کند، راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش و بالطبع آن در جامعه است. راهنمایی عبارت از جریان یاری کردن به فرد است تا خود و جهان خارج از خود را بشناسد. در این فرایند مهمترین هدف راهنمایی، ارائه اطلاعات مفید و سازنده ...  بیشتر

برسی رابطه جایگاه مهاب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

مصعود برومندنصب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 93-113

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16530

چکیده
  جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش ها  و تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی ...  بیشتر

میزان سازی مقیاس رفتار سازگشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی

منیجه شهینی ییلاق

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 114-131

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16531

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش میزان سازی مقیاس رفتار سازشی، ساخته لمبرت و دیگران، در اهواز است. مقیاس اصلی شامل دو بخش است، لیکن از آنجا که سوالات بخش دوم آن به فرهنگ ایرانی نزدیک بود فقط این بخش میزان سازی شد. پس از ترجمه و ویرایش ماده‌های مقیاس، مرحله تهیه و تنظیم پرسشنامه جهت اصلاح آزمون، یعنی تغییر یا حذف ماده های مبهم و دو پهلو، متناسب ...  بیشتر

نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن

حسین سپاسی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1374، صفحه 132-146

https://doi.org/10.22055/psy.1995.16532

چکیده
  نظریه کلاسیک آزمون سال هاست که به عنوان یک نظریه منسجم مورد استفاده متخصصان آزمون سازی قرار گرفته است. اگرچه هنوز بسیاری از آزمون‌های تربیتی و روانی بر اساس مفروضه های این نظریه ساخته می‌شوند، ولی در سال‌های اخیر روانسنجان به این نتیجه رسیده اند که نظریه کلاسیک که آزمون دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ساختن این آزمون‌ها ...  بیشتر