دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده

زهرا منصورنژاد؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25336.2043

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، 30 نفر از دانش آموزانی که نمره بالا را در فهرست رفتاری کودک (CBCL) بدست ...  بیشتر

بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ اردوان جلالی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25252.2033

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تنظیم شناختی هیجان بر سبک‌های تصمیم گیری با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گرانه خودتاملی و بینش انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی با استفاده از مدل‌یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل دادند که از میان آن ها 178 نفر به عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه ...  بیشتر

اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی

فاطمه شهابی زاده؛ فاطمه خواجه امینیان

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24408.1955

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی شناختی- رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود، بدین منظور 26 دانش آموز با نشانگان افسرده خویی و علایم افسردگی به شیوه دردسترس از بین دانش آموزان دختر پایه سوم و چهارم ابتدایی دارای اختلال افسردگی ...  بیشتر

مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سیده لیلا پورسمر؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28337.2262

چکیده
  پژوهش حاضر به شیوه کیفی نظریه داده بنیاد و بر اساس مدل کوربین و استراوس اجرا شد. شرکت‌کننده‌ها در دو سطح زنان ایرانی و جمعی از متخصصان حوزه هیجان حضور داشتند. ۳۱ مصاحبه عمیق با زنان شرکت‌کننده و ۹ مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان برگزار شد. تحلیل داده‌ها به ۵ مقوله اصلی «سازمانگر اجتماعی»، «سازمانگر شخصی»، «پردازشگری ...  بیشتر

رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با میانجی گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سیروس عالیپور

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28953.2305

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با توجه به نقش واسطه‌‌ای دلبستگی به خدا می‌باشد. براین اساس، 144 نفر (82 دختر و 62 پسر) از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجربه معنوی روزانه (2002)، مقیاس درونی-بیرونی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی مشاوره فردی (رویکردآدلر) با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی (رویکرد الیس) بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان

علی افشاری

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25655.2061

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره فردی آدلر با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی الیس بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان ششم ابتدایی شهرستان مراغه بود. به منظور انجام این پژوهش 30 نفر از دانش‌آموزانی که از طریق نمونه‌گیری هدفمند در پرسشنامه اختلال سلوک (RSDCD) نمره بالاتر از 35 گرفته بودند انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در سه ...  بیشتر

ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس متوسطه اهواز براساس الگوی ارزیابی سیپ

منصور سودانی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22055/psy.2019.23682.1909

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر، با هدف ارزیابی برنامه ی آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان های استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ(CIPP) اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل سه زیرجامعه ( دانش آموزان، مشاوران و مدیران)، بود که با استفاده از روش های سرشماری و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی ...  بیشتر

رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی

الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25281.2038

چکیده
  سازمان­ها و به طور خاص سازمان‌های ورزشی به کارکنانی نیاز دارند که از نظر رفتار شهروندی سازمانی، در سطح بالایی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه دهند و با جلب رضایت آنان، به اهداف سازمان دست یابند. این نوع رفتار نیازمند عدم سکوت کارکنان در جهت منافع سازمان می­باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

قاسم عبدل پور؛ زینب خانجانی؛ مجیدمحمود علیلو؛ علی فخاری

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24714.1987

چکیده
  اختلال استرس پس از سانحه مجموعه‌ای از علایم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب‌زای زندگی پیدا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه اجرا شده است. جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان

موسی گلستانه؛ اسفندیار تیموری

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22055/psy.2019.17795.1527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل مفروض علّی متغیرهای پیشایند و پیامد تاب‌آوری معلّمان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل تمام معلّمان شاغل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از این تعداد 400 نفر معلّم به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تاب‌آوری کانر ...  بیشتر

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق

افشین افضلی؛ مریم پورجمشیدی؛ اکبر مومنی راد

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 191-210

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28432.2271

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین معادله ممیز (تشخیصی) طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه پژوهش را زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی استان همدان در سال 1396 تشکیل دادند. از دو گروه در مجموع 398 زوج ( 796 نفر) به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 60 سوالی هگزاکو (2004) استفاده شد. به منظور تدوین مدل ممیز ...  بیشتر

رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل

فریبا کلانتری؛ مهدی مرارت

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25013.2013

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود با پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن و مرد متأهل دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز تشکیل دادند که تعداد 230 نفر از آنها براساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ...  بیشتر