دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ و درون‌ موضوعی‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ (خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌) در دانش‌آموزان‌ دختر سال‌ اول‌ دبیرستان‌ شهر اهواز

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ زهرا بنابی‌ مبارکی‌؛ حسین‌ شکرکن

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16355

چکیده
     این‌ تحقیق‌ دو هدف‌ عمده‌ را دنبال‌ می‌کند که‌ عبارتند از: 1) تعیین‌ روابط‌ بین‌ موضوعی‌ سازه‌های‌ انگیزش‌ تحصیلی‌ مانند خودکارآمدی‌، ارزش‌ تکلیف‌، هدفهای‌ عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری‌ و پی‌ بردن‌ به‌ این‌ مسأله‌ که‌ این‌ سازه‌ها در یک‌ موضوع‌ تحصیلی‌ چگونه‌ به‌ سازه‌های‌ متناظر موضوعهای‌ تحصیلی‌ دیگر ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز

غلامرضا رجبی؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 101-136

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16357

چکیده
  هدف‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز بود. 390 دانش‌آموز (192 پسر و 198 دختر) کلاسهای‌ دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- ...  بیشتر

بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ در کارکنان‌ یک‌ شرکت‌ صنعتی‌

عبدالزهرا نعامی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/psy.2020.16364

چکیده
  در پژوهش‌ حاضر روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در عدالت‌ سازمانی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ باید به‌ چه‌ شیوه‌ هایی‌ با کارکنان‌ رفتار شود تا احساس‌ کنند به‌ صورت‌ عادلانه‌ با آنها رفتار شده‌ است‌. عدالت‌ سازمانی‌ شامل‌ سه‌ حیطه‌ عدالت‌ توزیعی‌، عدالت‌ رویه‌ای‌ و عدالت‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌ و نگرشهای‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستـانهای‌ اهـواز با والدین‌ و نزدیکتـرین‌ دوستـان‌ همکـلاسی‌ آنان‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ میترا محمودی؛ حسین‌ شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16368

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ منظور مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌، نگرش‌ نسبت‌ به‌ کنترل‌ نوجوانان‌ و نگرش‌ نسبت‌ به‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبیرستانهای‌ اهواز با والدین‌ و نزدیکترین‌ دوستان‌ همکلاسی‌ آنها طراحی‌ و اجرا شد. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز در سال‌ تحصیلی‌ 82-81 ...  بیشتر

مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین‌ شکرکن؛ مسعود رستمی‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17663

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ از لحاظ‌ ارزشها (نظری‌، هنری‌، مذهبی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌) و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ (وابستگی‌ شدید، بی‌اعتنایی‌ و سلطه‌گری‌)، نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ با زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌ متغیرهای‌ شباهت‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

جمال‌ حقیقی؛ ناصر بهروزی؛ حسین‌ شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17665

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ دنبال‌ بررسی‌ این‌ مسأله‌ اساسی‌ است‌ که‌ آیا میان‌ گروههای‌ ترکیبی‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ تفاوت‌ وجود دارد؟ برای‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ این‌ سؤال‌، از میان‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز تعداد 4500 نفر نمونه اولیه‌ به‌ صورت‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ غلامرضا رجبی؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17667

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ تحقیق‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ دبیرستانهای‌ اهواز و بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ جنسیت‌، رشته‌ تحصیلی‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ با آن‌ بود. شرکت‌ کنندگان‌ در این‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

حسین‌ شکرکن؛ مسعود برومندنسب‌؛ بهمن‌ نجاریان؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق

دوره 9، شماره 2 ، دی 1381، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16478

چکیده
  این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 400 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. یک‌ نمونه‌ 200 نفری‌ نیز به‌ منظور اعتباریابی‌ و پایایی‌ سنجی‌ آزمونهای‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

علیرضا حاجی‌ یخچالی‌؛ جمال‌ حقیقی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16465

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌اش‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانها اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ عزت‌ نفس‌ مثبت‌، هدف‌ مسئولیت‌ پذیری‌ اجتماعی‌، تعلق‌ به‌ مدرسه‌، نگرشهای‌ مثبت‌ درباره تعلیم‌ و تربیت‌، ادراکات‌ ...  بیشتر

بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

حسین‌ شکرکن؛ بهمن‌ نجاریان؛ مرتضی‌ امیدیان؛ جمال‌ حقیقی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16467

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ وضعیت‌ هویت‌ از نظر نحوه توزیع‌ افراد در چهار حالت‌ هویت‌ سردرگم‌، زودهنگام‌، مهلت‌خواه‌ و کسب‌ شده‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ و اجرا شد. فرضیه اصلی‌ این‌ پژوهش‌ یعنی‌ تفاوت‌ معنی‌دار در فراوانی‌ چهار نوع‌ هویت‌ ذکر شده‌ در کل‌ نمونه‌ و دانشجویان‌ دختر و ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16449

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ همه‌ گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه آن‌ با خود کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار درونی‌ با توجه‌ به‌ کنترل‌ متغیر هوش‌ در دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز می‌باشد. نمونه مربوط‌ به‌ همه‌ گیرشناسی‌ 3109 دانش‌آموز پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز بود که‌ با روش‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌

شهین‌ زاهدی‌فر؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 73-102

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16450

چکیده
  اهداف‌ این‌ پژوهش‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ متناسب‌ با ویژگیهای‌ فرهنگی‌- اجتماعی‌ جامعه‌ بوده‌ و سپس‌ بررسی‌ 4 فرضیه‌ اصلی‌ زیر بوده‌ است‌: 1. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و نمره‌های‌ افسردگی‌ این‌ دانشجویان‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد. 2. بین‌ نمره‌های‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌

فوزیه‌ الهام‌پور؛ مهناز مهرابی‌زاده‌هنرمند؛ حسین‌ شکرکن

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16497

چکیده
        در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ رشته‌های‌ نظری‌ دزفول‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ در نیمسال‌ اول‌ سال‌ تحصیلی‌ 79-1378 بررسی‌ گردید. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 100 دبیر زن‌ و 120 دبیر مرد بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ طبقه‌ای‌ از بین‌ 800 دبیر انتخاب‌ ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه هدایت‌ تحصیلی‌

حسین‌ شکرکن؛ یوسفعلی‌ عطاری‌؛ محمدعلی‌ فلاحتی‌

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 33-50

چکیده
  این‌ پژوهش‌ تحت‌ عنوان‌ "مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه‌ هدایت‌ تحصیلی‌" در دبیرستانهای‌ دولتی‌ روزانه‌ شهرستان‌ اهواز می‌باشد. جامعه‌ آماری‌ این‌ تحقیق‌ 4032 نفر از دانش‌آموزان‌ پسر ترم‌ ششم‌ بودند که‌ 624 نفر از آنان‌ موفق‌ شدند ...  بیشتر

بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

کیانوش‌ محمدی‌ روزبهانی‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ حسین‌ شکرکن

دوره 5، شماره 2 ، دی 1377، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16434

چکیده
  در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز در سال‌ تحصیلی‌ 78-1377 بررسی‌ گردید. در این‌ تحقیق‌، نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ و هویت‌یابی‌ متغیر ملاک‌ می‌باشند. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 141 دختر و 138 پسر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

مقایسه چهار گروه‌ از دانش‌آموزان‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ آموزشگاهها و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ اهواز از لحاظ‌ قضاوت‌ اخلاقی‌

جمشید کمایی‌؛ جمال‌ حقیقی‌؛ حسین‌ شکرکن

دوره 4، شماره 2 ، دی 1376، ، صفحه 44-62

https://doi.org/10.22055/psy.1997.16503

چکیده
     در پژوهش‌ حاضر، 480 آزمودنی‌ از چهار گروه‌ متفاوت‌ تحصیلی‌ - پایه‌های‌ پنجم‌ دبستان‌، سوم‌ راهنمایی‌، سوم‌ دبیرستان‌ و مراکز تربیت‌ معلم‌ - شرکت‌ داشته‌اند. هدف‌ عمده پژوهش‌، مقایسه این‌ 4 گروه‌ آزمودنی‌ از لحاظ‌ مراحل‌ مختلف‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ بوده‌ است‌. فرضیه‌های‌ تحقیق‌ به‌ طور کلی‌ بیانگر این‌ بودند ...  بیشتر

تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌

مرتضی‌ امیدیان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1375، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16380

چکیده
  در تحقیق‌ حاضر تأثیر الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ آزمون‌ دو فرضیه‌ مبادرت‌ گردید. این‌ فرضیه‌ها عبارتند از: 1. مشاهده الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ موجب‌ بهبود عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ می‌شود. 2. مشاهده سه‌ الگوی‌ فعّال‌ تحصیلی‌ ...  بیشتر